Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Legislatíva A pravidlá hádzanej

Pravidlá hádzanej

Ostatné normy SZH

Smernice SZH

Športovo-technické normy SZH

Základné všeobecné normy SZH

ROK 2016: 1 252 600,- EUR
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner