Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Rozhodnutia a zápisnice DK SZH 2016-2017

Rozhodnutia a zápisnice Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu hádzanej 2016-2017
ROK 2016: 1 252 600,- EUR
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner