Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Komisia rozhodcov A DELEGÁTOV SZH

Hodnotenia výkonov rozhodcov

Extraliga muži 2016 - 2017
Slovenský pohár mužov 2016 - 2017
WHIL 2016 - 2017
Slovenský pohár žien 2016 - 2017

Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov, výklad pravidiel, hodnotiace hárky, odmeňovanie rozhodcov a delegátov

Ostatné

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner