Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

DOKUMENTY ŽIACTVO

Bratislavský krajský zväz hádzanej

Nitriansky krajský zväz hádzanej

Trnavský krajský zväz hádzanej

Považská liga

Trenčín - Žilina krajský zväz hádzanej

Prešovský +  Košický krajský zväz hádzanej

Ostatné dokumenty

Výsledky žiackych súťaží

ROK 2016: 1 252 600,- EUR
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner