Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

MINIHANDBALL - PROJEKT ZAMERANÝ NA MINIHÁDZANÚ

Web nie iba pre najmenších hádzanárov a hádzanárky. Hra, potešenie, priateľstvo, užiť si hru, fair play..... Aj takto sa prezentuje nielen webstránka ale aj projekt Minihandball. 
28.10. 2015 Autor - redakcia
Minihandball - minihádzaná je loptová hra, ktorú môžu hrať všetky deti - chlapci aj dievčatá v mladšom školskom veku od 6 do 10 rokov. Deti - malí hráči  a malé hráčky môžu spoločne hrať a potešiť sa z hry. Môžu si zlepšiť svoju základnú motoriku, koordináciu pohybov a sociálne zručnosti, ktoré sú rovnako dôležité ako vývoj špecifických herných konceptov, tak ako je tímový duch alebo Fair play.
Minihandball, web nie je iba pre najmenších hádzanárov a hádzanárky. Hra, potešenie, priateľstvo, užiť si hru, fair play..... Aj takto sa prezentuje nielen webstránka ale aj projekt Minihandball. Obsah webstránky www.minihandball.sk je so širším obsahom zacielený na hádzanú pre najmenších. Prináša informácie z oblasti metodiky, sumár dokumentov dôležitých pre túto úzko špecifikovanú časť športovcov, informovanosť, aktuálne projekty. Prináša tiež galériu z podujatí venovaných minihádzanej, či kalnedár podujatí. Neopemenula aktuálnosť doby s multimediálnym obsahom, prepojitelnosť na youtube kanál a sociálne siete. Minihandball.sk nie raz dokázala priniesť i živé vysielanie. 

Navštívte preto webstránku, ktorá nie je iba pre najmenších hádzanárov a hádzanárky: http://www.minihandball.sk

Alebo nechajte sa naviesť cez niektoré ukážky - videá napríklad:  https://www.youtube.com/user/minihadzana/featured

Samozrejme, video kanál zameraný na minihádzanú funguje s podporou TVSig  a Slovenského zväzu hádzanej.

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner