Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Minihádzanou za zdravím

Detskej hádzanárskej akcie sa zúčastnilo až 24 tímov a viac než 200 detí.
18.12. 2015 Autor - redakcia
ŠKP Bratislava spolu s mládežníckou zložkou pripravili ďalší zaujímavý  minihádzanársky event - zapojili sa do projektu Minihádzanou za zdravím. Opäť sa do akcie zapojilo množstvo detí, až 24 tímov, ktoré hrali v dvoch kategóriach 2005 - 2006 a 2007 a mladší, čo bolo viac ako 200 detí, ktoré spolu hrali a k  tomu ďalšia dvadsiatka, ktorá zabezpečovala rozhodovanie, ovládanie časomiery a pripravovala zapisovanie.

Tu si môžete pozrieť video z podujatia, ktoré pripravil ŠKP Bratislava: https://www.youtube.com/watch?v=aDa1jqgpz-E

Poradie tímov na Minihádzanej za zdravím (12.12. 2015, LF UK, Bratislava)

Kategória 2005 - 2006
1. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda I-dievčatá
2. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda II-dievčatá
3. Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava I
4.ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda III-dievčatá
5. ZŠ Pezinok
6. ZŠ Štúrova 42/A, Malacky
7. Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
8. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda II-chlapci
9. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda I-chlapci
10. ZŠ kpt. J.Nálepku, Stupava
11. Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava II
12. ZŠ SNP 5, Cífer

Kategória 2007 a mladší
1. ZŠ Mierová 46, Bratislava
2. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda I-dievčatá
3. Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
4. Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava I
5. ZŠ s VJM s VJM Vetvárska 7, Bratislava I
6. ZŠ Pezinok
7. ZŠ s VJM s VJM Vetvárska 7, Bratislava II
8. ZŠ Školské námestie 399/2, Rohožník I
9. ZŠ kpt. J.Nálepku, Stupava
10. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda II-dievčatá
11. ZŠ Školské námestie 399/2, Rohožník I
12. Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava II


Minihádzanou za zdravím

Minihádzaná

ROK 2016: 1 252 600,- EUR
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner