Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Minihádzanou za zdravím

Detskej hádzanárskej akcie sa zúčastnilo až 24 tímov a viac než 200 detí.
18.12. 2015 Autor - redakcia
ŠKP Bratislava spolu s mládežníckou zložkou pripravili ďalší zaujímavý  minihádzanársky event - zapojili sa do projektu Minihádzanou za zdravím. Opäť sa do akcie zapojilo množstvo detí, až 24 tímov, ktoré hrali v dvoch kategóriach 2005 - 2006 a 2007 a mladší, čo bolo viac ako 200 detí, ktoré spolu hrali a k  tomu ďalšia dvadsiatka, ktorá zabezpečovala rozhodovanie, ovládanie časomiery a pripravovala zapisovanie.

Tu si môžete pozrieť video z podujatia, ktoré pripravil ŠKP Bratislava: https://www.youtube.com/watch?v=aDa1jqgpz-E

Poradie tímov na Minihádzanej za zdravím (12.12. 2015, LF UK, Bratislava)

Kategória 2005 - 2006
1. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda I-dievčatá
2. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda II-dievčatá
3. Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava I
4.ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda III-dievčatá
5. ZŠ Pezinok
6. ZŠ Štúrova 42/A, Malacky
7. Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
8. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda II-chlapci
9. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda I-chlapci
10. ZŠ kpt. J.Nálepku, Stupava
11. Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava II
12. ZŠ SNP 5, Cífer

Kategória 2007 a mladší
1. ZŠ Mierová 46, Bratislava
2. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda I-dievčatá
3. Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava
4. Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava I
5. ZŠ s VJM s VJM Vetvárska 7, Bratislava I
6. ZŠ Pezinok
7. ZŠ s VJM s VJM Vetvárska 7, Bratislava II
8. ZŠ Školské námestie 399/2, Rohožník I
9. ZŠ kpt. J.Nálepku, Stupava
10. ZŠ s VJm Gyulu Szabóa, Školská 936/1, Dunajská Streda II-dievčatá
11. ZŠ Školské námestie 399/2, Rohožník I
12. Spojená škola svätej rodiny, Gercenova 10, Bratislava II


Minihádzanou za zdravím

Minihádzaná

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner