Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Medzi Sedmičkami Tomáša Kuťku: Bude lepšie?

Pravidelná rubrika hádzanárskeho experta Tomáša Kuťku
31.07.2017, Autor: Tomáš Kuťka, Foto: Facebook ŠKP hádzaná, Tomáš Kuťka po rokoch znovu pôsobí v slovenskej hádzanej, keď sa stal trénerom dorasteniek Škp Bratislava. Na snímke z tréningu pri konzultácii s Fernandom Gurichom. Temperamentný mladý Španiel si so stále temperamentným starým Slováčiskom majú o hádzanej čo povedať

Tento náhľad na prípravu mládežníckych celkov by rád disponoval istotou, že otáznik je v nadpise úplne zbytočný. Príprava prebieha v duchu novej koncepcie zväzu, ale na plody ňou zasiate si budeme musieť trpezlivo počkať. Na druhej strane výsledky našich kadetiek v príprave proti Poľkám a Chorvátkam naznačili, že niekoľkomesačnú prítomnosť technického riaditeľa SZH Heineho Jensena pri tomto družstve je už riadne cítiť a ambície nášho celku na šampionáte v tomto mesiaci v Michalovciach nemusia byť také skromné, na aké sme si už desaťročia na Slovensku zvykli. Dánsky kormidelník ale nepatrí k tým, ktorí dávajú divákom nereálne nádeje a vzbudzujú v nich prehnané očakávania. Jensen: “Budem rád, ak dievčatá vydajú zo seba všetko, čo v nich je. Na našej spoločnej ceste sme sa posunuli o kúsok ďalej a som presvedčený, že ak hráčky zo seba vydajú všetko, potom sa to pozitívne neprejaví len na umiestnení, ale predovšetkým na našom hernom prejave a v spokojnosti všetkých zainteresovaných.“

Rovnaká kategória chlapcov pracuje pod vedením španielskeho kouča Fernanda Guricha len veľmi krátky čas. Chlapci zažili prvú ťažkú konfrontáciu na Partille Cup-e vo Švédsku. Tento turnaj je považovaný za otvorené ME hráčov do 17 rokov. Chlapci sa sami presvedčili, kde ich najviac tlačí topánka – najväčší rozdiel medzi nami a svetom je v individuálnej telesnej pripravenosti hráčov. Pokiaľ chlapci vládali, hrali aj s najväčšími favoritmi vyrovnané partie. Lenže zápasy sa hrajú na 60 minút a súperi nás postupne takpovediac vyzliekali do naha. Odozvy na medzinárodné konfrontácie mládežníckych reprezentácií sú napriek niektorým nedobrým výsledkom lepšie, než by sa čakalo. Na zamyslenie je najmä spokojnosť rodičov mladých hráčok a hráčov s tým, že zahraniční odborníci nie sú zaťažení slovenskými provinciálnymi žabomyšími vojnami a to sa pozitívne prejavuje nielen na nomináciách, ale aj na jednaní s hráčmi a hráčkami, ktoré nie je poznačené balastom lokálnych partikulárnych záujmov či pozostatkami rôznych starých sporov. Pozitívnu úlohu zohrávajú aj asistenti zahraničných trénerov ako Baran, Priklerová alebo Pčola. Rečovo disponovaní slovenskí tréneri pružne prenášajú všetky pokyny hlavných koučov na hráčov a iniciatívnym, pritom citlivým prístupom zamedzujú komunikačným šumom. V regionálnych mládežníckych centrách už majú k dispozícii nové metodické materiály i koncepciu plánovania a dokumentácie tréningového procesu. Pre úspešné napredovanie novej koncepcie by to chcelo väčší počet mladých adeptov hádzanej a v tomto smere chystá zväz ďalšie účinné aktivity smerom k základným školám. V neposlednom rade sa očakáva aj zmena prístupu od starších a skúsenejších trénerov, ktorí musia zaznamenať veľký odklon od dlhoročnej šedivej rutiny a naopak príklon k inováciám v modernej telesnej príprave, obzvlášť v súvislosti s uplatňovaním najnovších zmien v pravidlách hádzanej.

Zakiaľčo na reprezentačnej mládežníckej úrovni tušiť zjavný progres, v kluboch sa trápia s malým počtom hráčov a hráčok i s problémami v realizovaní novej zväzovej koncepcie. Konateľ a tréner dorastencov ŠKP Ľubomír Orosz: “Je veľmi zaujímavé, že dnešní mladíci hovoria o hádzanej z naších čias ako o pochodovej, ale keď porovnám výsledky našich vtedajších testov s ich dnešnými, je to úplná katastrofa. Podľa niekdajších kritérií by dnes s odretými ušami mohli k zápasu nastúpiť iba traja dorastenci“ (Kto kedysi nesplnil predsezónne limity v testoch, nesmel nastúpiť do prvých piatich zápasov – pozn. T.K.) Je paradoxné, že dnes je hádzaná rýchlejšia, ale dobre pripravených hráčov na ňu je stále menej. Toto je hlavný dôvod pre skvalitnenie telesnej prípravy našich mladých hráčov a je dobré, že z klubov sa ozýva zdravá nespokojnosť s vlastnou mládežou a kritická náročnosť na vlastných hráčov akceleruje na nich zdravý tlak. Keď si každý takto – obrazne povedané – dobre zametie pred vlastným prahom, budú si môcť po  čase reprezentační tréneri znovu z čoho vyberať.

Viceprezident SZH Ernö Kelecsényi v preambule metodického materiálu pre Regionálne centrá hádzanej zdôrazňuje: “Metodika SZH je zameraná na výchovu hráčov a hráčok, ktorí(é) budú schopní(é) priblížiť sa k medzinárodnej úrovni, aby naši hráči a hráčky mohli konkurovať svetovej špičke. Pre úspešné splnenie našich cieľov je dôležité, aby RCH a taktiež kluby pracovali jednotne, podľa jednotnej metodiky. Boli by sme radi, keby sa všetci s touto novou koncepciou práce stotožnili a brali ju ako „bibliu“ v rámci práce s mládežou.“

A nakoniec ešte španielsky tréner Fernando Gurich: “Neprišiel som sem nikoho mentorovať ani poúčať. Sám sa stále učím. Som rád, že môžem participovať na takomto veľkolepom projekte a spoločne s kolegami dávať impulzy pre stále kontinuálne zlepšovanie slovenskej hádzanej. Všetci sa musíme vyzbrojiť veľkou trpezlivosťou a vzájomnou empatiou. Vždy sa úprimne teším,keď na tréningoch stretávam odhodlané a usmiate tváre, ktoré evokujú dobrú pohodu. Vtedy si viac ako inokedy uvedomujem, že sme na dobrej ceste.“

Kiežby prebiehajúca letná príprava mládežníckych celkov mohla rozhodujúcim spôsobom nasmerovať slovenskú hádzanú k lepším časom.


Autor je známy hádzanársky tréner a publicista

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner