Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Propozície žiackych súťaží v sezóne 2017/2018

29.08.2017, Autor. redakcia

Dňa 23.8.2017 výkonný výbor SZH schválil nasledovné propozície žiackych súťaží riadených SZH v ročníku 2017/2018

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner