Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Medzi Sedmičkami Tomáša Kuťku: Hľadanie Kontinuity

Pravidelná rubrika hádzanárskeho experta Tomáša Kuťku
20.11.2017, Autor: Tomáš Kuťka, Foto: zskrupina.sk

Nedávno som čítal zaujímavý povzdych znalca slovenských športových reálií nad postupnou prevahou futbalu nad hokejom vo výchove talentovaných jedincov i úspešnosťou reprezentačného „áčka.“ Spomenul som si na kapitána futbalových olympionikov ČSSR, ktorí získali strieborné medaily v r.1964 na OH v Tokiu, Antona Urbana a jeho citát: “Futbal je hra proletárov, netreba na ňu žiadne extra podmienky, len malý plácok a to guľaté čudo. Kým niekomu z nás, chudobných detí v Kysaku, nekúpili rodičia naozajstnú loptu, naháňali sme odušu vypchatú fusakľu, ktorú komusi babička zašila do tvaru lopty. Z mnohých chudobných detí zo slumov celého sveta sú dnes uznávané svetové hviezdy.“    

Nuž, na hokeji sa zmena spoločenských pomerov podpísala určite viac ako na futbale. Za všetko sa dnes platí a výber najlepších adeptov hry s hokejkou a pukom sa zúžil na deti tých, ktorí si to finančne môžu dovoliť a nie je to ani prinajmenšom objektívny výber pohybovo najšikovnejších ratolestí. Pozor, aby nedošlo k nedorozumeniu – netvrdím, že chudobní sú automaticky pohybovo zdatnejší, len upozorňujem na obmedzenosť možnej kvalitatívnej ponuky a tým aj kvalitnejšieho výberu. Za týchto okolností je ústup slovenského hokeja zo svojich niekdajších pozícií pochopiteľný. Netreba si totiž nič nahovárať – členmi elitnej spoločnosti svetového hokeja sme boli len doposiaľ, kým reprezentačný dres obliekali posledné produkty systému športovej prípravy z minulosti.          

Zamyslel som sa nad tým, ako sa s celkovo slabšími podmienkami pre masový, výkonnostný i vrcholový šport vysporadúva slovenská hádzaná. Sympatická ambícia súčasného vedenia zväzu, zvýšiť počet aktívnych hráčov a hráčok na pätnásťtisíc sa stretáva s mnohými úskaliami. Sú to predovšetkým tri objektívne faktory: 

1. Rodí sa čoraz menej detí

2. Úroveň pohybovej pripravenosti mládeže je z roka na rok horšia

3. Ministerstvo školstva namiesto rozšírenia počtu hodín TV uvažuje dokonca o znížení aj existujúceho počtu hodín (!)

Ak k tomu prirátame aj nepochopiteľný prístup niektorých rodičov, ktorí deťom vypisujú ospravedlnenky z hodín telocviku, nemôžeme sa čudovať, že do klubov a telovýchovných jednôt prichádzajú pohybovo čoraz „negramotnejšie“ deti. Za takýchto okolností sa naplnenie zväzom plánovanej kvôty zdá – prinajmenšom v horizonte blízkej budúcnosti – ako nedosiahnuteľný sen. Na mieste je otázka, odkiaľ vezme naša hádzaná pohybuchtivé deti a ako to chce realizovať. Signály, ktoré SZH vysiela sú zrejmé a pregnantné. V tejto oblasti sme zaznamenali :

- Výrazné a kvalitné marketingové aktivity a konkrétne akcie

- Aktivity vedúce ku skvalitneniu spolupráce so základnými školami

- Intenzívnejšiu náborovú činnosť existujúcich klubov (Stupava, Topoľčany)

Všetky tieto signály sú intenzívnejšie vysielané, než sú u potrebných adresátov prijímané. Už som na tomto mieste neraz kritizoval prístup slovenských médií k slovenskému športu. Akoby slovenského diváka a poslucháča najviac trápilo, kto mal v NHL v noci asistenciu, alebo kto vyhral golfový turnaj v Austrálii... Mainstreamový, otrocký a lokajský prístup k športovej žurnalistike na Slovensku slovenskému športu škodí a kolektívne športy (okrem futbalu a hokeja) sú v drvivej väčšine médií úbohou popoluškou. Prácne hľadanie kontinuity je ťažké aj z hľadiska plodnej spolupráce s ministerstvom školstva pri presadzovaní hádzanej do škôl. Panoptikum stále sa meniacich ministrov školstva pripomína pražský orloj. Len čo sa začínajú črtať kontúry zmysluplnej spolupráce, už ktosi prichádza s inou koncepciou alebo zmenenými podmienkami realizácie tej pôvodne dohodnutej. Ani stále nedotiahnuté otvorené state v niekoľkokrát novelizovanom Zákone o športe neprispievajú k bezproblémovej tvorivej práci pri rozširovaní členskej základne. Oživovanie klubovej činnosti a klubového života na viacerých miestach pomohlo získať množstvo nových adeptov hádzanej z radov detí. Tam, kde sa viacerými nábormi podarilo rozšíriť vlastnú mládežnícku základňu, tam budú už o pár rokov z toho výrazne profitovať. Pri tejto príležitosti by som chcel apelovať na miestne samosprávy, aby existujúcim hádzanárskym klubom pomohli s lacným nájmom tréningových priestorov, prípadne participáciou na úhrade poplatkov za energie. Miestne samosprávy by mali zohrať rozhodujúcu úlohu aj pri oživovaní zaniknutých klubov, ktorým by mali pomôcť znovu sa postaviť na vlastné nohy.

Chcel by som vysloviť aj veľkú pochvalu a slová uznania na adresu všetkých tých rodičov, ktorí pochopili význam pravidelného športovania pre zdravý vývin svojich detí a bez ohľadu na čas a finančné možnosti umožňujú svojim deťom realizovať sa v kolektívnom športe.

Nedávno slávil životné jubileum posledný žijúci slovenský majster sveta doc. Dr. Rudolf Horváth PhD a pri tejto príležitosti sa nechal vo viacerých médiách počuť s optimistickým posolstvom: “Po zmene spoločenských pomerov padala naša hádzaná až na pomyselné dno. Zdá sa, že zostup sa nám podarilo zastaviť a mohli by sme aj úspešne stúpať nahor. Verme, že našim nástupcom sa podarí posunúť slovenskú hádzanú v hierarchii tej svetovej na dôstojnejšie miesto.“     

Tieto optimistické slová znejú určite povzbudivo, ale realita zatiaľ vôbec nie je taká nádejná. Tvorcovia novej zväzovej koncepcie totiž určite nerátali s tristnou situáciou v stave vyhovujúcich hál a športových objektov, ktoré dravci z kruhov developerov zrovnali so zemou. Ako povedal istý nemenovaný mládežnícky tréner z východu Slovenska:“Dali nám síce peknú koncepciu, ale nepovedali, s kým ju máme realizovať a tiež kde.“ Iný sa pridáva: “Ministerstvo sľúbilo pre učiteľov, ktorí sa budú venovať hádzanej, pridať k platu stovku eur. Lenže školy po novom už patria pod miestne samosprávy a táto dvojkoľajnosť prináša kompetenčné problémy, najmä tam, kde si postaví hlavu nejaký márnomyseľný a obmedzený treťoligový papalášik.“ Tretí dupľuje: “Ministerskí úradníci nám pre novozískaných učiteľov sľúbili propagačné materiály a lopty pre deti. Už to malo pred dvomi mesiacmi doraziť. Nedostali sme nič a neviem sa kvôli tomu nikomu dovolať.“ 

Uvedenie regionálnych mládežníckych centier je behom na dlhú trať. Je škodou, že už na jej začiatku sa tvorcovia projektu, ale najmä jeho realizátori musia boriť s celým radom problémov. Je tiež paradoxom, že v čase, keď sa hádzaná teší takej pozornosti štátu, ako za žiadneho vedenia zväzu, máme problémy so získavaním nových adeptov a s akútnym nedostatkom vyhovujúcich objektov pre kvalitný tréningový proces. Detské choroby ambiciózneho projektu treba vychytať hneď na začiatku, aby sme zapálených mládežníckych trénerov neznechutili v záslužnej práci. Niekde by mohlo stačiť púhe skvalitnenie vzájomnej komunikácie, niekde bude možno treba štátnych úradníkov, ktorí si neplnia svoju prácu, vziať na zodpovednosť. Mnohí z týchto panákov v pekných oblekoch si neuvedomujú, že sú platení z našich daní a nie sú našimi pánmi.

Staručký profesor Karol Stráňai, asketický muž vzácnych mravov, ktorý by sa nebyť nešťastnej dopravnej nehody určite bol dožil stovky rokov, hovorieval o hierarchii dôležitosti. Táto nová doba ju zmenila od základu, rovnako ako hierarchiu hodnôt. Ľudia, ktorí sa svedomito o našu hádzanú starajú, by nemali žiť z pocitom viny a sypať si za tristný stav permanentne popol na hlavu len preto, že zlé podmienky pre rozvoj nášho športu spôsobili spoločenské zmeny, ktoré nie vždy hľadia na skutočné potreby človeka a jeho osobnostného rozvoja v tieni kultu zlatého teľaťa, ktorý zašliapáva do prachu zdravý sedliacky rozum. Držme novému zväzovému projektu aj naďalej palce a nenechajme sa znechutiť symptómami tejto ignorantskej a športu neprajúcej doby.


Autor je známy hádzanársky tréner a publicista

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner