Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

V januári historicky prvé školenie na trénerskú licenciu EHF Master Coach v rámci Československa

Na prvé školenie prihlásených viac ako 30 trénerov z Česka a Slovenska
18.12.2017, Autor: slovakhandball.sk

V januári 2018 sa v českom Olomouci uskutoční vôbec prvé školenie na území Česka a Slovenska na najvyššiu trénerskú licenciu v hádzanej v Európe – EHF Master Coach. Viac o celej tejto téme sme zisťovali od predsedu trénersko-metodickej komisie SZH  Štefana Katušáka.

Začnime od začiatku, čo je vlastne EHF Master Coach?

EHF Master Coach je momentálne najvyššie trénerské vzdelanie pre hádzanárskych trénerov v našej európskej zóne podľa Rinckovej dohody, ktorá aktuálne platí a v ktorej sa zamýšľa, že od roku 2020 budú musieť byť tréneri všetkých reprezentačných družstiev v každej krajine nositeľmi licencie EHF Master Coach. Dokonca sa uvažuje o ďalšom kroku, ktorý pravdepodobne bude schválený a tým je, že aj tréneri družstiev, ktoré hrajú európske súťaže budú tak isto musieť mať titul EHF Master Coach. 

Ako prišlo k myšlienke zorganizovať trénerské školenie na EHF Master Coach spolu s ČSH?

Z vyššie uvedených dôvodov sme začali komunikovať s predsedom českej trénersko-metodickej komisie pánom Bělkom a s pánom Martinom Tůmom, ktorý je šéfom na Katedre hádzanej FTVŠ v Prahe na Karlovej Univerzite a zároveň je aj členom metodickej komisie EHF. Čiže v podstate tento nápad vzišiel spoločne v trénersko-metodických komisiách oboch krajín – vytvoriť možnosť pre trénerov v našich krajinách na základe spolupráce s Martinom Tůmom, ktorý má bezprostredný kontakt na trénersko-metodickú komisiu EHF, ktorá tieto školenia organizuje. Zároveň treba poďakovať vedeniu oboch zväzov, ktorí od začiatku jednoznačne túto myšlienku podporili.

Ako reagovala EHF na náš česko-slovenský návrh zorganizovať školenie na licenciu EHF Master Coach?

Podľa môjho osobného názoru, EHF sa snaží vychádzať v ústrety všetkým členom Rinckovej dohody a možno aj vďaka tomu bolo toto školenie schválené, čo náš nesmierne teší. Školenie na licenciu EHF Master Coach tak máme oficiálne potvrdené.

Ako bude prebiehať?

Školenie je rozdelené na štyri semináre, prvý začína už v januári v Olomouci. Druhý seminár bude v Prahe, tretí v Bratislave a štvrtý opäť v Olomouci, školenie by malo byť ukončené na jeseň 2018. Miesta sme vyberali tak, aby sa vyšlo v ústrety aj trénerom, keďže si okrem základného poplatku musia platiť aj stravu a ubytovanie. Snažili sme sa miesta seminárov rozložiť rovnomerne, aby nemali výhodu napríklad len tréneri z Čiech, Moravy alebo Slovenska. Na prvý seminár už máme potvrdeného francúzskeho metodika z EHF, ktorý bude garantom zo strany trénersko-metodickej komisie EHF.

Koľko trénerov sa prihlásilo na prvé školenie tohto druhu u nás?

Prihlásilo sa cez 30 trénerov, z čoho som bol osobne veľmi milo prekvapený – v podstate sú to všetko mladí ambiciózni tréneri, ktorí majú vo svojej trénerskej kariére predpoklady niečo dosiahnuť. Zo Slovenska je to zhruba 15-16 trénerov, takže približne polovica. Neskôr sme dokonca zaregistrovali ešte väčší záujem, ale prihlášky bolo možné zasielať len do konca októbra, aby sme vedeli  nahlásiť počet na EHF, pretože aj na základe tohto údaju sme dostali povolenie organizovať toto školenie.

Plánujeme po prvom školení, ktoré skončí na jeseň budúceho roku otvoriť aj ďalšie?

Uvidíme čo bude ďalej, ale radi by sme v tom pokračovali. Myslím si, že pre našich trénerov je hlavná výhoda školenia u nás hlavne čo sa týka ekonomického hľadiska. Napríklad v Nemecku musia tréneri zaplatiť za celé školenie skoro 12 000 EUR, zatiaľ čo u nás to vychádza na približne 500 EUR za všetky 4 semináre v rámci celého školenia. Samozrejme, že k tomu ešte treba prirátať ubytovanie, cestovné a stravu, ale stále to vychádza neporovnateľne výhodnejšie ako pri cenách v západných alebo severských krajinách. 

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner