Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Vo veku 96 rokov zomrel Vladimír Černušák

Prvý šéf SOV zohral významnú úlohu pri jeho etablovaní na domácej i medzinárodnej scéne
19.01.2018, Autor: SITA, Foto: TASR

Vo veku úctyhodných 96 rokov v pondelok ráno odišiel na večnosť Vladimír Černušák, čestný predseda Slovenského olympijského výboru (SOV) a čestný člen Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Agentúru SITA o tom informoval Ľubomír Souček, mediálny riaditeľ SOV.


Od vzniku SOV v decembri 1992 Černušák stál takmer sedem rokov na čele SOV a zohral veľmi významnú úlohu pri jeho etablovaní na domácej i medzinárodnej scéne. Ako historicky jediný Slovák sa dostal medzi členov MOV, kde pôsobil v rokoch 1981 - 2001. Od roku 1972 sa v rôznych funkciách zúčastnil na 10 letných a 10 zimných olympijských hrách.


Narodil sa 25. novembra 1921 v Novom Meste nad Váhom. Absolvoval štúdium geografie a telesnej výchovy na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1945). V oblasti školstva pracoval postupne na Povereníctve školstva, na Pedagogickej fakulte UK, na Vysokej škole pedagogickej a na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Pôsobil ako telovýchovný pedagóg a teoretik v oblasti teórie a metodiky plávania, autor množstva vedeckých športových publikácií, aj ako plavecký tréner. V rokoch 1963 - 1966 bol prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1975 získal titul profesora (od roku 1968 bol mimoriadny profesor). Ako pedagóg, tréner a vedec šport obohatil prinesením nového pohľadu na prípravu športovo talentovanej mládeže a zavedením systému športových tried, pričom však vždy zdôrazňoval, že výber a príprava talentov musí vždy ísť ruka v ruke so vzdelávaním a výchovou.


V telovýchove bol Vladimír Černušák od roku 1957 člen predsedníctva Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy (SÚV ČSZTV). V rokoch 1969 - 1983 bol predseda SÚV ČSZTV a podpredseda Ústredného výboru ČSZTV. V rokoch 1969 - 1992 bol podpredseda Československého olympijského výboru (ČSOV). Na ZOH 1972 v Sappore aj na ZOH 1976 v Innsbrucku viedol československú výpravu.


Černušáka v roku 1993 na zasadnutí v Monte Carle zvolili druhý raz za člena MOV - tentoraz už pre Slovensko, pretože Československo ako štát zaniklo. Členom MOV bol v rokoch 1981 - 2001, pričom v období 1983 - 1994 pôsobil ako člen programovej komisie MOV, potom v rokoch 1996 - 2001 v mediálnej komisii MOV. Po dovŕšení stanoveného vekového limitu 80 rokov sa stal čestným členom MOV (od roku 2002). Z rúk prezidenta MOV Jacqua Roggeho si pri tejto príležitosti na záver členstva v MOV prevzal na zasadnutí MOV v roku 2002 v Salt Lake City Olympijský rad v striebre.

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner