Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Ozdobí 70. výročie založenia hádzanej v Cíferi otvorenie novej športovej haly?

Výstavba športovej haly v Cíferi napreduje
15.02.2018, Autor, Foto: TJ Sokol Cífer

Intenzívny pracovný ruch na výstavbe školskej  športovej haly v tomto období, keď čoraz viac sa črtajú jej dominantné kontúry,  výbor TJ na svojom zasadaní  9.2.2018 ako priamy užívateľ, zaujíma k tomuto investičnému zámeru  OÚ nasledovné stanovisko:

Každý investičný zámer najmä takéhoto rozsahu sa v súčasnej dobe  dostáva do džungle obstarávacieho procesu, strašiaka transparentnosti, korupcie, hľadania podpory,  ktorá často neprichádza a podozrievania z takého či onakého zámeru. Táto hala nie je výnimkou. Výbor TJ najmä v roku 70. výročia čo bola založená hádzaná v Cíferi, si uvedomuje dôležitosť výstavby športovej haly, nakoľko hádzaná sa nemôže realizovať bez haly, čo si vyžaduje priamo súťažný poriadok. Podporuje preto toto úsilie OÚ , jeho odvahu a s pokorou a optimizmom očakáva dostavbu haly, poznajúc zámer OÚ sprevádzkovať investíciu v obmedzenom rozsahu. Tajne verí, že stretnutie Slovenského pohára na jeseň sa odohrá už v novej hale. Výnimka na používanie súčasnej haly neplatí pre SP a musíme tieto stretnutia odohrať v halách predpísaných rozmerov. Nová hala by preto umožnila uvidieť špičkové družstvá extraligy s ktorými sa stretávame v SP, priamo a tým spropagovať hádzanú.

Nemôže si nespomenúť na obdobie začiatkov súčasnej staručkej ŠH, ktorá bola jedným z dôležitých článkov ktoré udržali hádzanú v Cíferi.  V čase výstavby spomínanej ŠH boli akcie väčšieho rozmeru realizované pri veľkých podnikoch/ u nás  Hydinárske závody/. Otcom myšlienky o nevyhnutnosti zimnej prípravy v ŠH, bol náš rodák a tréner v 60-tich rokoch p. Karol Debnár. Myšlienka ŠH sa začala realizovať koncom 70-tich a začiatkom 80-tich rokov, kde musíme pripomenúť zásluhy p. Imricha Čechoviča , ktorý použijúc súčasnú terminológiu sa stal úspešným“ lobistom“ za jej výstavbu.

Začiatky boli ťažké. Bolo obdobie, keď sme i v zime za mrazov mali tréningy v hale bez kúrenia. Výbor nerád spomína, keďže  naša hala nemá regulárne rozmery ihriska, že musel zariadiť, aby ligové stretnutia /muži 2.liga/ boli odohraté v halách s predpísanými rozmermi.  Mužské stretnutia sme hrali v Trnave, Hlohovci, Piešťanoch, Hrnčiarovciach. Zdravý rozum však zvíťazil a doteraz hráme ligové stretnutia mužov i dorastu na výnimku . Nová hala by riešila i jednu raritu ktorá je v našej obci . Žiaci ZŠ sa na hodiny telocviku presúvajú do spomínanej haly, pričom 1 cesta  trvá asi 15 minút.

 Obdobie prosperujúcich podnikov definitívne padlo a nové sú príliš zamerané do seba a preto je  na mieste, aby na podporu vzdelávania a športu  vyvinul iniciatívu článok miestnej samosprávy. Náš obecný úrad túto úlohu zodpovedne napĺňa a zatiaľ je jedinou financujúcou zložkou výstavby novej haly. Možno vycítiť, že výbor  má latentnú obavu z neúplného riešenia akcie a to najmä  preto, že čiastkové riešenia majú najdlhšie trvanie. Nech to bude akokoľvek, výbor verí tomu, že hala nebude akciou pre efekt, ale bude slúžiť najmä ZŠ a ako inšpirácia pre mládež, ktorá sa čoraz viac stráni telesnému pohybu a presúva sa do virtuálneho sveta. Šport svojou prirodzenou podstatou pohybu, súťaženia tak vlastnou mládeži, je jedným z tých  prostriedkov, ktorý ju nenápadne presunie do reálu. Veď športovať znamená dodržiavanie pravidiel, prekonávanie prekážok, spolupráca, odloženie pohodlnosti, odriekanie ap. Výbor v snahe o hľadanie „lobistu“ za výstavby novej ŠH, požiadal o pomoc náš nadriadený orgán SZH a tiež regionálne centrum hádzanej /RCH/pod ktoré spadá naša TJ. Myslí si, že je to skutočne zaujímavý projekt hodný záujmu SZH. Bol by to prínos pre hádzanárske hnutie  rozšíril by sieť ŠH s regulárnymi rozmermi, veď na Slovensku  oproti zahraničiu je ich žalostne málo. To že nejde o papierovú snahu, ale o reálny projekt  dokumentujeme i priloženou fotografiou. Priaznivé zimné počasie umožňuje naplno pokračovať vo výstavbe. 

 Cífer 14.2. 2018

                                                                                                              Ing. Vladimír Križan, Prezident TJ

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner