Načítavanie údajov ...

75. výročie založenia Slovenského zväzu hádzanej v roku 2018

Začiatky medzinárodnej hádzanej s jedenástimi hráčmi spadajú do obdobia druhej svetovej vojny. Na Slovensko sa dostáva z Nemecka a Maďarska. Rozširuje sa medzi obyvateľmi nemeckej a maďarskej národnosti v Bratislave. V roku 1940 už existovali dva nemecké kluby v Bratislave. Boli to DKS Bratislava a FS Bratislava. V roku 1941 sa začínajú vytvárať prvé slovenské družstvá ako  ŠK Slovan Bratislava. Bol to robotnícko – študentský klub, ktorého predsedom bol Emil Otřísal starší.

Na ustanovujúcom zhromaždení pri Slovenskej ústrednej športovej rade (SÚŠR) bol v Bratislave 6.2.1942 založený Slovenský handballový zväz zo sídlom v Bratislave. Zakladatelia zväzu, učiteľ Sergovič, Emil Otřísal, Dr. Tibor Mayer, Imrich Izakovič a ďalší, boli mimoriadne aktívni. V tomto roku vznikajú: ŠK Bratislava, DTV Bratislava, ŠK Vas a PTE Bratislava.

V nasledujúcom roku sa hádzaná začala rozširovať aj do okolia Bratislavy.

V utorok  16. februára 1943 sa v Bratislave v reštaurácii Smíchovský dvor konalo valné zhromaždenie Slovenského handballového zväzu, kde sa odhlasovalo premenovanie handballového zväzu na „Slovenský zväz hádzanej“ (SZH). Na zhromaždení na ktorom sa zúčastnil veľký počet zástupcov klubov a najmä však záujemcov, bol jednohlasne zvolený za náčelníka  známy športový pracovník Emil Otřísal. Za revízorov účtov boli zvolení riaditeľ Azór a desiatnik Valenta. Novozvolený náčelník E. Otřísal hneď na druhý deň vymenoval náčelnícku radu SZH. Za podnáčelníka bol vymenovaný Jozef Matrac – Jedlovský, ktorý je aj medzinárodným tajomníkom. Za tajomníka E. Peukera, za pokladníka Ľ. Zeman, za zapisovateľa P. Frúhwald, za hracieho a trestného referenta P. Švantner. Ako ďalších členov náčelníckej rady vymenoval náčelník Ing Ungera, Sergoviča, Kučaru a ako zástupcu Armádnych pretekárov stot. Planovského. Zástupcom HVHG bol Štefan Maar.

Zväz v tomto roku zorganizoval dlhodobú súťaž, v ktorej hrali už menované družstvá, a víťazom ktorej sa stal DSK Bratislava.

Autor: Miroslav Jursík

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022