Načítavanie údajov ...

Spoločné vyhlásenie piatich najväčších národných športových zväzov združujúcich kolektívne športy k aktuálnej situácii a podmienkam športovania po skončení lockdownu

Po stretnutí zástupcov Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Slovenskej volejbalovej federácie, Slovenského zväzu hádzanej a Slovenskej basketbalovej asociácie dňa 25. novembra 2021 vydávajú zúčastnené národné športové zväzy túto spoločnú deklaráciu. Adresovaná je všetkým kompetentným orgánom, ktoré majú právomoc vytvárať pravidlá organizácie hromadných športových podujatí, a to s cieľom umožniť športovanie detí a mládeže vrátane súťažných aktivít aj na amatérskej úrovni, dosiahnuť primeranosť a zrovnoprávnenie podmienok pre športovanie v čase po zlepšení aktuálnej epidemiologickej situácie a po ukončení lockdownu.

Spoločne VYHLASUJEME, že s plnou vážnosťou akceptujeme zavedenie núdzového stavu a s tým súvisiace obmedzenie mobility a zákaz vychádzania. Tento krok považujeme v súčasnej viac než kritickej situácii za nevyhnutný na spomalenie extrémneho rastu pacientov s vážnym priebehom  ochorenia COVID – 19 a zabránenie kolapsu zdravotníckeho systému, jeho definitívnemu preťaženiu a hroziacej humanitárnej kríze. Pevne veríme, že zlomí pandemickú krivku na zvládnuteľné hodnoty v dohľadnom čase. Zároveň však dodávame, že následný návrat do systému regionálneho COVID semaforu a „miernejších“ opatrení podľa rizikovosti regiónov už musí prebehnúť za vopred známych podmienok, ktoré budú rozumné, primerané a hodné všeobecného rešpektu športového hnutia, ktoré predstavuje významnú časť populácie.

Pravidlá v systéme sa majú prijať ako výsledok konsenzu a vzájomnej spolupráce vládnych inštitúcií a zástupcov športového hnutia, nie ako doteraz reálnym vylúčením predstaviteľov športu z procesu nastavenia noriem, ktoré majú na zväzy a najmä na ľudí, ktorých združujú, deštruktívny dopad. Spoločne už teraz ŽIADAME o naše priame zapojenie do prípravy opatrení v čase po lockdowne. V tomto smere vieme poskytnúť svoje odborné kapacity, skúsenosti z organizácie športových aktivít a poznatky z praxe, ktoré sú dôležité pri koncipovaní racionálnych, efektívnych, ale zároveň citlivých pravidiel.  Sme už inde ako v prvej a druhej vlne pandémie, máme v rukách nástroj na jej zvládnutie v podobe očkovania. O to viac je smutné, kde sme sa ocitli a napriek tomu, že máme na dosah svetlo, opäť raz tápame v tme.

Naše základné zámery vychádzajú zo spoločnej zhody na systéme, ktorý by mal po uvoľnení najprísnejšieho režimu fungovať, s prihliadnutím na osobitnú povahu športu, koncepčnosť a komplexnosť riešení pre šport. V tejto súvislosti ODMIETAME návrat k poslednej dočasnej verzii COVID semaforu a MÁME SPOLOČNÝ ZÁUJEM vrátiť sa k pôvodnému automatu za jeho nevyhnutej revízie v tomto duchu:

1.       Všetky tréningové aktivity mládeže budú môcť prebiehať  minimálne v režime OTP bez ohľadu na farbu rizikovosti regiónu a bez obmedzenia počtu účastníkov. Tréningová činnosť mládeže bude môcť byť spustená ihneď po zrušení najtvrdšieho lockdownu a následne v časovom slede troch týždňov bude umožnené aj opätovné spustenie mládežníckych súťaží. Skutočne nie je dôvod, aby deti, ktoré sú schopné navštevovať školu, nemohli po skončení vyučovania, samozrejme za splnenia všetkých hygienických požiadaviek, spoločne trénovať a zrazu boli posudzované „inak“. Režim OTP je v spojení s hygienickými opatreniami  dostatočnou zárukou bezpečnosti realizácie aktivít. Žiadame aj o prinavrátenie k definícii plne zaočkovanej osoby do 12 rokov a dvoch mesiacov veku bez požiadavky testu a vo všeobecnosti o akceptáciu domácich/školských testov 1 krát do týždňa ako plnenia podmienky protokolu OTP. Pripomíname, že naše športy zastrešujú viac než 71 tisíc detí, ktoré môžeme definitívne stratiť, ak im pokazíme radosť z pohybu opätovným dlhodobejším zákazom športovania a pohybu, na ktorý boli zvyknuté.

2.       Rovnaké podmienky chceme dosiahnuť aj pre tréningy a súťaže amatérov, v tomto segmente sa nachádza gro športujúcich ľudí, pre ktorých chceme rovnako zabezpečiť nediskriminačný prístup a možnosť trénovať a súťažiť v režime OTP.

3.       Vo vzťahu k divákom požadujeme neobmedzený prístup k zápasom profesionálnych líg, pohárových súťaží, reprezentačných podujatí a medzinárodných klubových súťaží (ak nebudú obmedzené medzinárodnou asociáciou zastrešujúcou konkrétny šport) v režime OP. Pri súťažiach a turnajoch mládeže a amatérov súhlasíme s vylúčením verejnosti a fanúšikov v prípade rizikovejších regiónov, resp. s nastavením diváckej účasti podľa kapacity a charakteru priestoru (interiér/exteriér).

4.       V rámci opatrení žiadame explicitne riešiť aj možnosť organizácie medzinárodných podujatí reprezentačného charakteru a umožniť konanie reprezentačných zrazov a stretnutí v režime OTP. Nemáme záujem fungovať na subjektívnych výnimkách a rozhodnutie o mieste konania, čase konania a účastníkoch reprezentačných podujatí navrhujeme ponechať na samotné zväzy. Tie by v tejto súvislosti mali povinnosť ohlasovať konanie reprezentačných podujatí vopred Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Na záver dôrazne ŽIADAME o oficiálne zaujatie stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k doplateniu krátenej sumy príspevku uznanému športu športovým zväzom. Považujeme za vrcholne neseriózne, že na konci novembra ešte stále nedisponujeme oficiálnou informáciou, či vôbec a v akom objeme budú športovým zväzom prostriedky doplatené. Ako máme potom fungovať a riadne hospodáriť, nastaviť si svoj cash flow a plniť záväzky voči našim zamestnancom, našim členom a dodávateľom, keď sa už viac než mesiac stretávame len s neoficiálnymi prísľubmi, ktorých verzie sa rôznia a nie je na možné založiť reálne plnenia.

Foto: Roman Ferstl (SFZ)

SZH chce rozšíriť spoluprácu s RFEBM, Blázquezovi sa veľmi páči bratislavské dejisko ME 2022

V uplynulých dňoch zavítal na Slovensko Francisco Vidal Blázquez García, prezident Španielskej hádzanárskej federácie (RFEBM), s ktorou Slovenský zväz hádzanej (SZH) úzko spolupracuje už takmer dva a pol roka.

Blázquez prišiel do Bratislavy na obhliadku hotela a haly v súvislosti s majstrovstvami Európy mužov 2022, ktoré budú od 13. do 30. januára hostiť spoločne Slovensko a Maďarsko. Španieli ako víťazi ostatných dvoch kontinentálnych šampionátov budú účinkovať v základnej E-skupine na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. „Je veľmi pekný s ideálnym výhľadom pre divákov z každej strany. Bratislava je krásne mesto a verím, že ME budú veľkolepé a bude sa na nich dariť aj Slovákom. Ak sa však stretnú vo štvrťfinálovej skupine s nami, tak dúfam, že nevyhrajú,“ poznamenal pre RTVS dobre naladený šéf RFEBM, ktorý je zároveň členom exekutívy Európskej hádzanárskej federácie (EHF), predsedom organizačného výboru decembrových majstrovstiev sveta žien 2021 a viceprezident Španielskeho olympijského výboru.

Viac informácií ohľadom vzácnej návštevy poskytol viceprezident SZH Ernö Kelecsényi: „Môžeme povedať, že pán Blázquez je náš priateľ. Mali sme viac aktuálnych tém, ktoré sme chceli prebrať, a preto sme zorganizovali túto návštevu. Náš čaká už onedlho účasť na MS žien, ktoré organizuje Španielsko, a oni budú ako úradujúci majstri Európy štartovať na kontinentálnom šampionáte, ktorý my usporiadame v januári spolu s Maďarskom. Okrem toho, samozrejme, aktualizujeme našu vzájomnú spoluprácu trvajúcu už vyše dvoch rokov, z ktorej vieme vyťažiť veľa pozitívneho, a preto v nej chceme nielen pokračovať, ale ju aj rozšíriť. Okrem Blázqueza prišiel do Bratislavy aj šéf španielskych rozhodcov. Už sme si na úrovni zväzov začali vymieňať arbitrov a v debate na túto tému sme pokračovali.“

Voľnú kartu pre ženskú reprezentáciu na MS 2021 získalo Slovensko aj práve vďaka výborným vzťahom a spolupráci so Španielskou hádzanárskou federáciou na diplomatickom poli. Prsty vo vzájomnej spolupráci má španielsky technický riaditeľ SZH Fernando Gurich, ktorý zastáva významnú úlohu najmä pri mládežníckej hádzanej. „Netajíme, že vďaka nemu máme vytvorenú spoluprácu s RFEBM. On je zodpovedný človek za športovú prípravu našej mládeže a reprezentačných výberov. Naším cieľom je pripraviť mladých hádzanárov tak, aby sa mohli dostať do seniorskej reprezentácie, kde sa už nebudú musieť učiť všetko ako niečo nové, ale prídu pripravení z mládežníckych kategórií,“ dodal Kelecsényi.

Autor: slovakhandball.sk
FOTO: TASR

V Ostrave turnaj hádzanárskych nádejí Handball V4 Cup i trénerský seminár s osobnosťami

Ostrava bude v dňoch 3. – 5. septembra dejiskom medzinárodného turnaja s názvom Handball V4 Cup pre mládežnícke kategórie od 14 do 15 rokov. Pôjde o trojdňové podujatie zahŕňajúce vzdelávací a kultúrny program, ako aj workshopy pre trénerov a rozhodcov. Cieľom akcie v Ostrave organizovanej Moravsko-sliezskym krajským zväzom hádzanej je výmena skúseností a napredovanie jednotlivých postáv v hádzanej (hráči, tréneri, rozhodcovia), čo má prispieť k podpore rozvoja hádzanej.

Na turnaji sa predstavia výbery dievčat i chlapcov krajín Vyšehradskej štvorky – Slovenska, Poľska, Maďarska a Česka. Každý odohrá tri zápasy. Slovenské družstvá povedú Tomáš Kysel s Martinom Spuchlákom a Radoslavom Demko (chlapci) a Peter Olšavský s Ľubošom Hepnerom (dievčatá).

Súčasťou vyšehradského projektu a vzájomnej regionálnej spolupráce susedných krajín bude aj trénerský seminár, ktorý je otvorený pre koučov všetkých partnerských krajín. Uskutoční sa v sobotu 4. septembra od 15. do 21.00 h v športovej hale ostravského mestského obvodu Polanka nad Odrou.

Prednášať budú viaceré osobnosti

Patryk Rombel, ktorý vedie mužskú reprezentáciu Poľska, bude hovoriť o technickej a taktickej obrannej činnosti jednotlivca, Tamás Mocsai, riaditeľ Národnej hádzanárskej akadémie v maďarskom Balatonboglári, prednesie svoje skúsenosti s organizačným systémom jej riadenia, János Hajdu bude prezentovať svoje poznatky z tréningového procesu mládeže v Národnej hádzanárskej akadémii, Rastislav Trtík, bývalý tréner Tatrana Prešov a v súčasnosti kormidelník národného tímu mužov ČR, sa podelí o poznatky z obranných cvičeniach v mládežníckych družstvách.
Zahraničným účastníkom semináru vystaví Český zväz hádzanej (ČSH) certifikát o jeho absolvovaní. Kapacita je obmedzená, účastnícky poplatok je vo výške 12 eur, platí sa v hotovosti na mieste.

Program zápasov turnaja Handball V4 Cup:

piatok 3. 9. 2021:
14.00 h Česko – Slovensko (chlapci)
15.15 Česko – Slovensko (dievčatá)
16.30 Maďarsko – Poľsko (CH)
17.15 Maďarsko – Poľsko (D)
sobota 4. 8.:
9.00 Poľsko – Česko (CH)
10.15 Poľsko – Česko (D)
11.30 Slovensko – Maďarsko (CH)
12.45 Slovensko – Maďarsko (D)
nedeľa 5. 8.:
10.00 Maďarsko – Česko (CH)
11.15 Maďarsko – Česko (D)
12.30 Slovensko – Poľsko (CH)
13.45 Slovensko – Poľsko (D)

Autor: slovakhandball.sk

„TRÉNERI, NEDISKVALIFIKUJTE SA“ – SEMINÁRE

Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si vás pozvať na semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“, ktoré sa uskutočnia 30. 8. 2021 v Trenčíne a 31. 8. 2021 v Topoľčanoch.

Kód projektu v ITMS2014+: 312011I741

Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Semináre sú určené pre trénerov pôsobiacich v športových kluboch a ostatné osoby venujúce sa hádzanej, minihádzanej a loptovým hrám, najmä pre učiteľov telesnej výchovy.

Miesto: MŠH Trenčín
Termín: 30. 8. 2021
Prezentácia: 7.30 hod. Mestská športová hala Trenčín, ul. Mládežnícka 1, Trenčín.

PROGRAM:
Čas: 8.00-10.00 hod. Miesto: VIP miestnosť (1.poschodie)
Teoretická časť:  Základná technika herných činností jednotlivca.
Postupnosť osvojovania si jednotlivých herných činností. Príprava tréningovej jednotky a vyučovacej hodiny pre deti vo veku 7-12-rokov.
Čas: 10.30.-15.30 hod. Športová hala (12:00 – 12:45 prestávka na obed)
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca.
Nácvik držania lopty, prihrávky od pleca, streľby vo výskoku a bez výskoku. Prípravné hry zamerané na rozvoj herných činností jednotlivca. Správna technika herných činností jednotlivca.
Lektor: Mgr. Silvia Priklerová, PhD , Mgr. Adriana Lešková

Miesto: MŠH Topoľčany
Termín: 31. 8. 2021
Prezentácia: 7.30 hod. Mestská športová hala Topoľčany, Bernolákova 2309/26,
Topoľčany.

PROGRAM:
Čas: 8.00-10.00 hod.
Teoretická časť:   Základné ciele a úlohy v športovej predpríprave.
Obsah jednotlivých zložiek športovej prípravy (technickej, kondičnej, teoretickej). Pravidlá minihádzanej, vybíjanej a prehadzovanej na 2 brány.
Čas: 10.30.-15.30 hod. Športová hala (12:00 – 12:45 prestávka na obed)
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca.
Nácvik držania lopty, prihrávky od pleca z hora, streľby vo výskoku a bez výskoku, vedenie lopty, uvoľňovanie hráča klamlivou činnosťou. Základný pohyb hráča v obrane, bránenie základných herných činností jednotlivca.
Lektor: Mgr. Silvia Priklerová, PhD , Mgr. Adriana Lešková

Účastníci budú mať preplatené cestovné do 100 km autobus, vlak II.tr. + obed (podľa aktuálnych pandemických opatrení). Na praktickú časť seminárov je potrebné si doniesť so sebou športové oblečenie + športovú obuv.

Prihlásiť sa môžete na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 27.8.2021 najneskôr a s prihláškou je treba zaslať kópiu o najvyššie dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópia).

V Bratislave otvorili novú halu SZH aj s expozíciou Siene slávy slovenskej hádzanej

V Bratislave neďaleko štadióna na Pasienkoch vyrástla nová športová hala. V uplynulých mesiacoch sa v nej už odohralo aj niekoľko medzištátnych hádzanárskych stretnutí, ale jej oficiálne otvorenie prišlo na rad až teraz v utorok.

„Tešíme sa z toho, že sa niečo takéto podarilo, lebo za ostatných dvadsať rokov sa športoviská skôr rušili a likvidovali, a to nielen v Bratislave. To, že vznikla nová hala, je jeden z potešujúcich bodov. Rád by som to nazval v rozvoji, ale je to skôr v záchrane športu na Slovensku. Sme za to veľmi radi,“ uviedol prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša.

Hala na Junáckej ulici je majetkom SZH, ale nie je výlučne určená na hádzanú. „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR sme predstavili pilotný projekt dvojhaly, ktorá je pre všetky halové druhy športu, nie však iba tímové, ale aj individuálne. Počas týždňa slúži na tréningový proces a počas víkendov na zápasy,“ doplnil Holeša k viacúčelovému využitiu nového športoviska.

To okúsia aj účastníci januárových majstrovstiev Európy v hádzanej mužov. „To je tiež dôvod, prečo vyrástla práve tu a nie niekde inde. Bratislava bude v januári 2022 hostiť dve základné skupiny za účasti ôsmich tímov, ktorým musíme každý deň zabezpečiť minimálne na hodinu tréningové priestory. V hlavnom meste nemáme inú hádzanársku halu. Sú tu iba Pasienky, ktoré sú v dlhodobej rekonštrukcii. Takže sme radi, že sme to stihli a nemusíme sa za ňu hanbiť ani pred španielskym, švédskym či nemeckým tímom,“ poznamenal šéf SZH.

Novú halu v metropole SR privítali aj predstavitelia športu na Slovensku. „Je to super, že sa postavil nový športový stánok. Nachádza sa na mieste, kde je športovísk veľa. Smutné však je, že v minulosti ich tu bolo viac, ale to je trend, ktorý my ako športová obec nemáme šancu ovplyvniť. Pozitívom je multifunkčnosť haly. Bude sa v nej hrať hádzaná, volejbal, florbal a mali by sa v nej objaviť aj gymnasti. Plní trend modernej jednoduchej konštrukcie s rozťahovacími tribúnami,“ povedal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pre šport Ivan Husár na margo haly, ktorej výstavba trvala kratšie ako všetky s tým súvisiace procesy.

Radosť neskrýval ani prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). „Teším sa, že myšlienka spred niekoľkých rokov oficiálne dnes uzrela svetlo sveta v reálnej podobe a sme pri otvorení multišportovej haly, z čoho si môže brať príklad nielen Bratislava, ale i celé Slovensko. Je to dôkaz, že keď sa spoja sily a ľudia stoja za tým, čo si predsavzali, tak sa to aj podarí naplniť. Verím, že si nájde svojich športovcov i fanúšikov a ľudia ocenia to, že sa niekto pričinil o to, že tu hala stojí. Som presvedčený, že multišportová hala takého charakteru, ktorá vie okrem tréningov prijať extraligové i mládežnícke kluby v dlhodobých súťažiach, je receptom pre krajské a v nejakom limite aj pre okresné mestá. Svoje zázemie si tu nájdu aj individuálne športy,“ skonštatoval pri otvorení haly šéf SOŠV Anton Siekel.

Význam novučičkého stánku pre SZH zvyšuje aj skutočnosť, že v nej bude umiestnená stále expozícia Siene slávy slovenskej hádzanej, do ktorej za uplynulých 10 rokov uviedli už 48 osobností.

„Bol to náš nápad a urobili sme to zámerne. Hovorí sa, že človek by nemal vymýšľať to, čo je vymyslené. Dlhé roky sme hľadali expozíciu pre našu sieň slávy. Keď sa podarilo získať dotáciu na výstavbu haly, tak sme sa rozhodli, že ju umiestnime práve sem. Veríme, že sa bude ľuďom páčiť. Nachádza sa blízko múzea SOŠV, s ktorým by sme radi spolupracovali. Verím, že ju budú navštevovať aj školské exkurzie. Chceme, aby ľudia mladí i starší videli, že hádzaná je veľký šport, v bývalom Česko-Slovensku dokonca s obrovským významom a s výraznými osobnosťami – medailistami z majstrovstiev sveta i olympijských hier,“ dodal J. Holeša.

Autor: slovakhandball.sk

FOTO: SZH

Spoločné vyhlásenie národných športových zväzov k podmienkam organizácie hromadných športových podujatí

Po stretnutí (28.7.2021) zástupcov Slovenského futbalového zväzu, Slovenského zväzu ľadového hokeja, Slovenskej basketbalovej asociácie, Slovenskej volejbalovej federácie, Slovenského zväzu hádzanej a Slovenského zväzu florbalu, za účasti a podpory štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  p. Husára vydávajú zúčastnené národné športové zväzy toto spoločné vyhlásenie adresované všetkým kompetentným štátnym orgánom a inštitúciám, ktoré majú právomoc vytvárať pravidlá organizácie hromadných športových podujatí, a to  s cieľom zabrániť znemožneniu  súťažného športovania detí, mládeže a amatérskych športovcov a dosiahnuť primeranosť podmienok organizácie nižších súťaží vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu:

Spoločne PODPORUJEME očkovanie populácie proti ochoreniu COVID-19. Zaočkovanie veľkého percenta ľudí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, považujeme za nevyhnutný predpoklad skrátenia doby trvania akýchkoľvek obmedzení nášho života. A aj keď vakcináciou ochránime v prvom rade seba, veľkou mierou prispejeme k vytvoreniu kolektívnej imunity a urýchlime návrat do života, aký si pamätáme z čias pred pandémiou.

Spoločne ŽIADAME o zmiernenie prísnych obmedzení, ktoré sú kladené ako podmienky pre organizáciu mládežníckych a amatérskych súťaží vo všetkých športoch. Platná úprava vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 233/2021 týkajúca sa organizácie hromadných podujatí je pre nás  v tejto súvislosti absolútne neakceptovateľná a podmienky v nej definované predstavujú taký zásah do procesu organizácie súťaží, že ich ani pri najlepšej vôli nedokážeme splniť.

Preto žiadame všetkých kompetentných, aby bola urgentne zmenená úprava dotknutej vyhlášky s tým, aby sa v okresoch, ktoré sú zaradené do stupňa Monitoring a I. stupňa ostražitosti na účasť v športových súťažiach, ako športovec a člen realizačného tímu, nevyžadoval akýkoľvek test ani očkovanie bez ohľadu na vek.

Uvedomujeme si, že situácia sa pravdepodobne bude zhoršovať, preto musíme rozmýšľať nevyhnutne smerom dopredu a nastaviť pravidlá v rámci COVID semaforu primerane, no zároveň citlivo.

Touto cestou tiež VYZÝVAME zodpovedné orgány a inštitúcie, aby umožnili zástupcom športového hnutia zapojiť sa do tvorby pravidiel a obmedzení v oblasti športu. V tomto smere vieme poskytnúť svoje odborné kapacity a skúsenosti z organizácie športových aktivít a poznatky z praxe, ktoré sú, podľa nášho názoru, dôležité pri tvorbe spomínaných pravidiel a obmedzení. Zdá sa nám nemysliteľné, že o športe sa rozhoduje bez  aktívneho zapojenia  ľudí, na ktorých to bude mať najväčší dosah.

Na záver nám dovoľte zdôrazniť, že aktuálna situácia je viac než vážna. Niektoré zväzy majú spustiť amatérske súťaže naplno už tento víkend. Obmedzenia sú pritom z nášho pohľadu neprimerané a kontraproduktívne a zabíjajú priestor a možnosti, ktoré so sebou priniesla zelená fáza COVID semaforu.

 

SOH A MOH V ŽILINE 2021: PRÍCHODY VLAKOM TREBA NAHLÁSIŤ ORGANIZÁTOROM, TÍMY MUSIA 2. 7. DORAZIŤ DO 10.00 H

Dôležité oznamy organizátorov mládežníckeho hádzanárskeho podujatia v Žiline

Organizátori letného mládežníckeho hádzanárskeho podujatia Slovak Open Handball (SOH) vo vekových kategóriách do 12 a 14 rokov a Mini Open Handball (MOH) do 10 rokov, ktoré sa v termíne 2. – 4. júla 2021 uskutoční v Žiline, majú pre prihlásených účastníkov ďalšie dôležité informácie.

Všetky tímy, ktoré budú prichádzať do Žiliny vlakom, sa musia dostaviť do mesta pod Dubňom v piatok 2. 7. do 10.00 h. Na emailovú adresu info@hadzanazilina.sk je zároveň potrebné oznámiť čas príjazdu. V prípade neskorších príchodov nie je v silách usporiadateľa zabezpečovať odvoz do hál. Od 11.00 h bude jazdiť doprava na trase ubytovanie – hala.

Informácie o ubytovaní sú dostupné na nasledujúcich internetových stránkach: https://vd.internaty.sk (link na UNIZA) a https://www.sportovaskolaza.sk/a/skolsky-internat (link na Rosinskú cestu). Rozdelenie ubytovania pre jednotlivé tímy je k dispozícii v prílohe na konci tohto článku.

Organizátori dávajú do pozornosti aj informáciu, že v jednotlivých halách nebude možné dávať do šatní veľkú batožinu. Šatne v halách budú slúžiť výlučne na prezlečenie (rýchle prezutie a prehodenie dresu/trička), keďže sa v nich budú točiť tímy.

UBYTOVANIE_INTERNÁTY

Informácie:
https://www.hadzanazilina.sk/moh-2021-zilina/
https://slovakhandball.sk/mladez/slovak-open-handball/

Autor: slovakhandball.sk

Pre Baka je uvedenie do Siene slávy slovenskej hádzanej najväčšie ocenenie, Simonides je za poctu vďačný, ale doprial by ju ďalším

Zdeno Simonides laureátom Siene slávy slovenskej hádzanej za rok 2019 a František Bako za rok 2020

Sieň slávy Slovenského zväzu hádzanej má od uplynulého piatka už 48 členov. Nateraz poslednými laureátmi, ktorých uviedli medzi významné osobnosti slovenskej hádzanej, sú bývalý vynikajúci a úspešný tréner na klubovej i reprezentačnej úrovni (prvý kormidelník hádzanárok SR v ére samostatnosti) František Bako (in memoriam) a známy športový novinár venujúci sa predovšetkým hádzanej Zdeno Simonides.

Za Františka Baka, ktorý priviedol mužov ČH Bratislava k československým majstrovským titulom v rokoch 1975 a 1976, so ženami HK Slovan Duslo Šaľa sa stal československým šampiónom 1989, 1990 a majstrom SR 1993 a 1995, semifinalistom Pohára EHF 1995, s československou reprezentáciou žien obsadil 9. miesto na MS 1993 a so slovenským národným tímom 12. priečku na ME 1994, prevzal pred konferenciou SZH ocenenie jeho syn rovnakého mena. „Je to ocenenie za jeho celoživotnú prácu. Je to najviac, čo mohol dosiahnuť a zároveň veľká pocta. Určite by bol veľmi rád, keby si toto uvedenie do siene mohol vychutnať. Pre môjho otca bol šport všetko – jeho hobby, zamestnanie a život zároveň. Prežíval ho doslova každým chlpom na tele. Preňho mal každý dosiahnutý úspech význam, či už s mužmi ČH Bratislava či ženami Slovana Duslo Šaľa,“ uviedol F. Bako ml., ktorého otec zomrel v októbri 2002 vo veku 61 rokov.

Pri slávnostnom uvedení do Siene slávy slovenskej hádzanej nechýbal Zdeno Simonides. „Keď som sa o tom dozvedel, tak som bol v rozpakoch. Pri pohľade do siene mám pocit, že tam nepatrím. Je to spoločnosť olympijských medailistov, svetových šampiónov, vicemajstrov sveta, víťazov Európskeho pohára majstrov, veľkých rozhodcov a funkcionárov. Ja mám skôr pocit, že som si to nezaslúžil. Keď sa obzriem dozadu, tak vidím ešte viacero ľudí, ktorí by si to zaslúžili viac ako ja a ešte sa im tejto pocty nedostalo. Nomináciu som však prijal, som za ňu vďačný a vnímam ju ako veľkú česť,“ vyjadril sa 65-ročný novinár.

Pôvodne mal bližšie k basketbalu, ktorý v mladosti úspešne hrával, ale napokon sa jeho srdcovou záležitosťou stala hádzaná. „Ako malý chlapec som hrával futbal a hokej, ale najviac mi učaroval basketbal, ktorý mi aj išiel celkom dobre. Martin, kde som vyrastal, však nebolo basketbalové mesto. Na jednom žiackom turnaji si ma vyhliadol Ernest Dobiáš, uznávaná osobnosť martinskej hádzanej a vtedy tréner dorastencov. Oslovil ma s otázkou, či by som neprišiel na tréning. Vždy som sa na neho zbožne díval, a tak som súhlasil a už som zostal pri hádzanej, ktorá mi tiež učarovala. Keďže som ju hrával, tak som považoval za logické, že po príchode do redakcie denníka Šport som sa jej začal venovať aj ako novinár. Má to niečo do seba, keď človek precíti ten šport aj na vlastnej koži, hoci u mňa to bolo len sedem rokov, ale v každom prípade je to veľká výhoda,“ priblížil Simonides, ktorý vďaka aj aktívnemu pôsobeniu v hádzanej získal veľa kontaktov. „Známosti sú pridaná hodnota. Pre našu generáciu bolo nevyhnutné chodiť a vidieť čo najviac zápasov. Ja som sa v tomto smere snažil tiež čo najviac navštevovať hádzanárske duely a stretávať sa s čo najviac ľuďmi. V našej dobe boli sociálne siete pohostinstvá v blízkosti redakcie a okolí Šafaríkovho námestia, kde sme sa stretávali s trénermi, funkcionármi či rozhodcami. To boli zdroje našich informácií. Vtedajšie časy boli dobré v tom, že keď napríklad odvolali reprezentačného trénera, tak som mal dva dni, aby som o tom napísal do novín. Vedel som totiž, že ma nikto nepredbehne. Dnes to už nehrozí. Printové médiá nie sú v tomto schopné konkurovať a byť prvé, keďže už len ťažko dokážu predstihnúť sociálne siete, televíziu či rozhlas. Je to veľké čaro tohto povolania byť v niečom prvý, priniesť nejakú informáciu skôr ako ostatní. Teraz sme už o to ukrátení, ale keď sa niečo pekné podarí napísať, tak to ľudia ocenia aj v tlačenej podobe.“

Pri novinárskej práci sa človek musí vyrovnať s tým, že prakticky nemá voľný deň. „Celý týždeň robíte noviny a počas víkendu idete na hádzanú, aby ste toho čo najviac videli. Je to robota na sedem dní v týždni, čo je dosť náročné, ale keď to človeka baví, tak sa tomu rád obetuje,“ tvrdí Simonides, ktorý počas svojej novinárskej kariéry zažil množstvo významných stretnutí. „Je ťažké vypichnúť iba niektoré, bolo medzi nimi veľa veľkých zápasov, víťazstiev i prehier, ale človek spomína najmä na tie triumfy. Spomeniem víťazstvo žien Československa v Trnave na MS 1978 nad Sovietskym zväzom, ktorého káder tvorili hráčky mnohonásobného víťaza EPM Spartaka Kyjev, emotívny bol aj zisk striebra československých hádzanárok na MS 1986 v Holandsku, ale aj pekné chvíle s mužskou reprezentáciou Slovenska. Najviac mi v pamäti utkvel prvý postup na svetový šampionát, ktorý sme dosiahli tesnou výhrou v barážovej odvete proti Slovinsku v Leviciach. U súpera sme remizovali, doma o gól vyhrali. Hoci sa mi to nestáva často, ale vtedy mi z očí stekali aj slzy.“

Dlhoročný šéfredaktor denník Šport prezradil aj svoj návod, ako by si mal novinár držať odstup. „S tým má problém asi každý. Ja mám zásadu, že sa snažím byť k človeku, o ktorom píšem, tak blízko, aby som počul všetko, a zároveň byť tak ďaleko, aby som mohol všetko napísať. Niekedy je to však náročné, keďže za tie roky sa vytvoria priateľské väzby. V konečnom dôsledku to však musí novinár vyhodnotiť a keď je niečo závažné, o čom musí informovať, tak to treba aj napísať bez ohľadu na kamarátstvo. Nie každý to akceptuje. Mám také skúsenosti, že aj keď sa také niečo stalo, tak sme si to potom vydiskutovali a zostali sme priateľmi naďalej. Dúfam, že nikto na mňa nezanevrel. Novinár si musí dať pozor, aby informoval pravdivo, objektívne a zároveň nemal pocit, že niekomu ublížil. Nepochybne sa to stalo aj mne, ale všetci sme omylní. Nikdy som to však nespravil úmyselne, nikdy som nezneužil noviny na vyrovnávanie si účtov. Samozrejme, mohlo sa mi niekedy stať, že som napísal niečo, čo sa mohlo niekoho dotknúť. Nežije sa s tým ľahko, ale s mnohými ľuďmi som si to dokázal potom vysvetliť,“ skonštatoval Zdeno Simonides, ktorý je známy svojim bohatým hádzanárskym archívom: „V hlave nedokážem držať všetko, ale mám tri skrine plné fasciklov. Pripúšťam, že 99 percent vecí z toho nevyužijem, ale mám istotu, že keď niečo hľadám a potrebujem, tak to tam nájdem. Môj archív je veľmi veľký a je základom toho, čo robím.“

Autor: slovakhandball.sk, Foto: SZH

Rozhovor s Viktóriou Oguntoyovou: Oguntoyová je vďačná, vždy chce dosiahnuť čo najviac

Viktoria Oguntoyová si užíva pocit, aké je to byť najlepšia v krajine

Od doteraz posledného prvenstva brankárky v ankete Slovenského zväzu hádzanej uplynuli už takmer dve desaťročia. Naposledy sa Lívii Kodayovej podarilo získať ocenenie pre najlepšiu hádzanárku SR, bolo to za rok 2002. Teraz na jej triumf nadviazala brankárska opora slovenskej reprezentácie a vicemajstrovského HC DAC Dunajská Streda Viktória Oguntoyová. Tridsaťročnú Štúrovčanku, ktorá v minulosti účinkovala na ligovej scéne v Maďarsku, sme v tejto súvislosti vyspovedali pre slovakhandball.sk

Po rokoch pôsobenia v Maďarsku ste vlani zamierili do Dunajskej Stredy. Hodnotíte to ako dobrý krok?
– Myslím si, že určite. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Úprimne si užívam, že môže byť v Dunajskej Strede a hrať za HC DAC. S družstvom máme svoje ciele a dosiahli sme dobré výsledky. Niekto očakával možno ešte lepšie, ale mali sme nový tím, ktorý bol spolu len prvý rok. Dobre sme pracovali a bojovali, je to aj zásluha trénera Viktora Debreho, ktorý z nás dokázal veľa dostať. Svedčia o tom aj umiestnenie – 3. miesto v MOL lige a 2. miesto v národnom play-off. Príchod do Dunajskej Stredy jednoznačne vnímam ako vydarený krok a som veľmi spokojná, hoci vždy to môže byť ešte lepšie. Určite sme však vykročili správne.

Čím ste si podľa vás vyslúžili dôveru hlasujúcich fanúšikov?
– Tak to netuším. Ľudia zrejme videli naše zápasy a na základe toho usúdili, že si to zaslúžim a dali mi svoj hlas. Hádam to bolo na základe výkonov, nielen sympatií. Verím, že sa im páčilo, čo som predvádzala na palubovke.

Čo vravíte na skutočnosť, že brankárka vyhrala anketu po dlhých 18 rokoch?
– Tak to som vôbec netušila, ale o to je to väčšia pocta a zároveň radosť, že najlepšia je opäť brankárka. Musím sa opakovať, ale úprimne sa z toho teším a som vďačná. Byť najlepšia v niečom v hociktorej krajine je fantastický pocit.

Ste spokojná, ako sa vám darilo v roku 2020, za ktorý ste získali ocenenie?
– Pre pandémiu koronavírusu to bolo hrozné obdobie. Na jeseň sme nemali veľa zápasov, na jar bol program prehustený, ale celkom dobre sme sa s tým vyrovnali. Myslím si, že aj v reprezentácii sme na dobrej ceste a napredujeme. Verím, že raz pozbierame ovocie našej práce. V nedávnej kvalifikácii nemali s nami Srbky jednoduchú úlohu, v oboch zápasoch sme polčas držali krok s hráčkami svetovej úrovne.

V najlepšej sedmičke podľa jednotlivých postov sú až štyri hráčky DAC. O čom to svedčí?
– Aj na základe toho vidieť, o aké kvalitné hráčky ide. Dostali sa tam vďaka svojim výkonom, ktoré podávali počas sezóny. Verím, že aj v budúcnosti to tak bude a bude nás tam čo najviac.

Kto bol váš favorit na ocenenie pre najlepšiu hádzanárku?
– Veľmi som anketu nesledovala, ale určite tam bola kvalitná konkurencia. Ocitla som sa medzi dobrými hráčkami a veľmi sa teším, že sa mi podarilo zvíťaziť.

Komu by ste dali hlas v mužskej kategórii?
– Nie, toto odo mňa nechcite. Naozaj neviem.

Chystáte sa osláviť svoj triumf?
– Momentálne som v polovici svojej dovolenky, ale myslím si, že s priateľmi si nájdeme čas na menšiu oslavu a štrngneme si pri príležitosti zisku môjho ocenenia.

Čo by ste chceli ešte dosiahnuť v hádzanej?
– Nezvyknem si robiť plány na dlhšie obdobie. Mám však svoje ciele aj v hádzanej. Beriem to tak, čo príde a vždy chcem odviesť aspoň sto percent a potom sa ukáže, na čo to bude stačiť. Chcem dosiahnuť čo najviac, čo sa bude dať.

Autor: slovakhandball.sk, Foto: SZH

Rozhovor s Martinom Straňovským: Najlepší za rok 2020 by v budúcnosti rád pomohol slovenskej hádzanej

Martin Straňovský sa ocenení dočkal v úvode i na záver hráčskej kariéry

Prekvapenie. Toto slovo vystihuje pocity Martina Straňovského, keď sa dozvedel, že zvíťazil v ankete Slovenského zväzu hádzanej (SZH) v kategórii Niké Najlepší hádzanár Slovenska za rok 2020. Tridsaťpäťročný skúsený ľavý krídelník sa tejto pocty dočkal druhýkrát v kariére, a to v roku, do ktorého výrazným spôsobom zasiahla pandémia koronavírusu. Novozámocký odchovanec počas neho putoval z Prešova do Nových Zámkov a odtiaľ do Szegedu. Pri príležitosti vyhlásenia výsledkov ankety poskytol rozhovor pre slovakhandball.sk.

Čakali ste, že získate toto ocenenie?
– Absolútne nie. Priznám sa, že ani som nevedel, kto figuruje v nominácii na jednotlivé ocenenia. Keď som sa potom neskôr dozvedel, že som tam aj ja, tak som si dodatočne pozrel zoznam kandidátov. Prekvapilo ma to, lebo rok 2020 bol špecifický. Prakticky pol roka sa pre pandémiu nehralo. Neviem, čím som si zaslúžil túto poctu, možno prestupom do Szegedu, ale v každom prípade sa z nej teším.

Je to pre vás väčšie prekvapenie ako v roku 2006, keď ste sa stali najlepším slovenským hádzanárom prvýkrát?
– Teraz rozhodovali svojimi hlasmi fanúšikovia a ak sa nemýlim, tak predtým odborníci. Ja by som bol možno radšej, keby sa o takomto ocenení nerozhodovalo len na základe sympatií, ale aj tak si vážim, že mi ľudia dali svoje hlasy a prejavili dôveru. Už si detailne ani nepamätám sezónu, keď som uspel prvýkrát, bol som vtedy dosť mladý. Zaujímavé je, že teraz sa mi podarilo zvíťaziť zase na sklonku profesionálnej kariéry. Sám som zvedavý, akú to bude mať odozvu.

Aký bol váš hádzanársky rok 2020, za ktorý sa anketa vyhlasovala?
– Je pravda, že som si v tomto špecifickom roku obliekol dres troch klubov, okrem toho som si v lete dokončil trénerský kurz. Ešte v januári som hral aj za reprezentáciu, v marci som skončil v Tatrane Prešov. Následne som sa dal na štúdium trénerstva, ktorému som sa venoval v júni, júli a auguste. Medzitým som vypomáhal Novým Zámkom v prípravných dueloch a jednom zápase Slovenského pohára. Neplánoval som tam však zostať, vedel som, že ešte pôjdem niekde hrať. Následne mi zavolal španielsky tréner Juan Carlos Pastor, či by som nešiel do Szegedu.

Komu by ste dali svoj hlas v ankete?
– Je viac hráčov, ktorí by si to zaslúžili. Pokojne aj obhajca prvenstva Žernovič. Je to šikovný brankár, ktorý podáva stabilné výkony. Svoje kvality ukázal aj v reprezentácii, hoci tá neodohrala vlani veľa zápasov. Žernovič však aj nie tak dávno proti európskym šampiónom zo Španielska podal v Euro Cupe veľmi dobrý výkon. Vedel by som vybrať aj pár ďalších chlapcov, spomeniem stabilného člena reprezentácie Ľuba Ďuriša či Olivera Rábeka. Rozhodne som však nečakal, že to budem ja.

Trúfli by ste povedať, kto bol podľa vás najlepší v ženskej kategórii?
– Fu, tak to by bola viac ako náročná úloha a zrejme nad moje sily. Ťažko by som niekoho vybral a priznám sa, že viac sledujem mužskú hádzanú.

Máte ešte nejaké hádzanárske túžby?
– Keď sa spätne obzriem, je mi ľúto, že sa mi s Barcelonou nepodarilo vyhrať turnaj Final 4 Ligy majstrov. A pokiaľ ide o budúcnosť, tak neviem si predstaviť, že by som robil iné ako niečo v súvislosti s hádzanou. Nechcem mať veľké oči, ale spravil som si trénerský kurz a najmä by som rád pomohol slovenskej hádzanej. Je to náročné, ale mohli by sme si zobrať príklad z Maďarska, kde vyrastajú šikovní mladí hráči. Maďari to však vďaka podpore štátu a akadémiám majú už dlhé roky dobre rozbehnuté.

Kde sa vidíte a čo budete robiť o desať rokov? Chceli by ste zostať pri hádzanej?
– Zrejme áno. Najskôr chcem pomôcť Novým Zámkom ako hráč, najmä radiť či usmerňovať mladých hráčov. Uvidíme, ako sa to rozbehne s trénerstvom. Mám nejaké ponuky zo zahraničia, ešte to musím zvážiť.

Ak by bol o vaše služby záujem v reprezentácii, prehodnotili by ste zotrvanie pôsobenia v hádzanej na najvyššej úrovni?
– Ide o to, že som sa už rozhodol pre návrat domov. Keď budú moje výkony stále dostatočne dobré, bude sa mi dariť a aj podľa reprezentačného trénera budem mať na to, tak by som do reprezentácie išiel. Druhá vec je, že v ostatnom čase som márne čakal na pozvánku, takže pod súčasným vedením národného tímu sa to dá ťažko predstaviť.

Autor: slovakhandball.sk, Foto: SZH

Sedmička roka za rok 2020: Straňovský po 14 rokoch najlepší v SR, Oguntoyová premiérovo víťazka ankety SZH

Najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2020 sa stali Martin Straňovský (Tatran Prešov – MHC Štart Nové Zámky – MOL-Pick Szeged/Maď.) a Viktória Oguntoyová (DVSC Debrecín/Maď. – HC DAC Dunajská Streda).

Mladší z bratov Straňovských sa na pomyslenom tróne, na ktorom sa ocitol po štrnástich rokoch, vystriedal Mariána Žernoviča. Oguntoyová sa tešila z tohto ocenenia premiérovo, „žezlo“ prevzala po Monike Rajnohovej. Vyhlásenie výsledkov ankiet Slovenského zväzu hádzanej (SZH) sa uskutočnilo v piatok krátko popoludní v bratislavskom hoteli NH Gate One, teda bezprostredne pred konferenciou SZH.

Tridsaťpäťročný Martin Straňovský (nar. 12. 9. 1985) vyhral anketu SZH druhýkrát v kariére po premiérovom ocenení za rok 2006. Nadviazal na nedávne víťazstvá ďalších krídelníkov Tomáša Urbana a Radoslava Antla.

Novozámocký rodák získal od hlasujúcich najviac hlasov vďaka výkonom v dlhodobo najlepšom slovenskom mužskom klube Tatran Prešov, kde zastával kapitánsku funkciu a v roku 2020 smerovali so spoluhráčmi za obhajobou majstrovského titulu, ale potom tomu zabránila pandémia koronavírusu. V lete sa vrátil do Nových Zámkov s cieľom pomôcť svojmu materskému klubu, ale v septembri sa mu nečakane ozval špičkový maďarský klub MOL-PICK Szeged, s ktorým nedávno oslavoval titul ligového šampióna a zahral si v jeho drese aj v Lige majstrov. V reprezentácii SR absolvoval v januári 2020 I. fázu kvalifikácie MS 2021, z ktorej však zverenci trénera Petra Kukučku nepostúpili.

„Každé ocenenie tohto druhu poteší, obzvlášť, keď som ho vôbec nečakal. Ja si však na takéto ceny nepotrpím. Chcem byť najmä spokojný s predvádzanou hrou. Keď sú moje výkony dobré a tréner spokojný, to je pre mňa dôležitejšie. Na druhej strane stať sa najlepším hádzanárom je najvyššie ocenenie na Slovensku,“ poznamenal pre slovakhandball.sk M. Straňovský.

Tridsaťročná Viktória Oguntoyová (nar. 24. 12. 1990) dosiahla prvé ocenenie pre najlepšiu hádzanárku krajiny. Zároveň ukončila osemnásťročné čakanie na brankársky triumf v ženskej ankete. Brankárka pochádzajúca zo Štúrova v uplynulom kalendárnom roku pôsobila v maďarskom Debrecíne, odkiaľ sa v lete vrátila na Slovensko do HC DAC Dunajská Streda, kde bola oporou družstva. Svojimi výkonmi medzi troma žrďami prispela k úspešnému účinkovaniu DAC v MOL lige, ktoré vyústilo do zisku bronzových medailí a následne v národnom play-off k vicemajstrovskému titulu. Oguntoyová je stabilnou členkou základného kádra slovenskej reprezentácie.„Úprimne, som veľmi prekvapená a zároveň šťastná. Hlasovaniu som nevenovala pozornosť, nevnímala som, komu sa dá dať hlas. O to väčšie prekvapenie to pre mňa bolo. Veľmi pekne ďakujem každému, veľa to pre mňa znamená. Je to odmena za moju robotu, ktorú som odviedla. Beriem to ako obrovskú poctu,“ uviedla Oguntoyová.

Do najlepšej sedmičky podľa jednotlivých hráčskych postov sa v kategórii mužov za rok 2020 dostali brankár Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.) – ľavé krídlo Martin Straňovský (Tatran Prešov – MHC Štart Nové Zámky – MOL-Pick Szeged/Maď.), ľavá spojka Oliver Rábek (Tatran Prešov), SWAN stredná spojka Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), pivot Šimon Macháč (Talent M.A.T. Plzeň/ČR – SBS-Eger/Maď.), pravá spojka Tomáš Rečičár (Tatran Prešov) a pravé krídlo Tomáš Urban (Košice Crows – TV Emsdetten/Nem.).

Medzi ženami si svojimi výkonmi nomináciu do najlepšej sedmičky vyslúžili brankárka Viktória Oguntoyová (DVSC Debrecín/Maď. – HC DAC Dunajská Streda) – ľavé krídlo Réka Bíziková (Érd/Maď. – HC DAC Dunajská Streda), ľavá spojka Simona Szarková (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), SWAN stredná spojka Boglárka Bízik (HC DAC Dunajská Streda), pivotka Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), pravá spojka Veronika Habánková (Kisvárdai KC/Maď.) a pravé krídlo Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa).

V porovnaní s vlaňajškom sú novými laureátmi v elitnej sedmičke M. Straňovský, Rábek, Rečičár, S. Szarková, B. Bízik, Habánková a Pócsíková.

Talentmi roka do 20 rokov sa stali – v Slovnaft handball extralige mužov 19-ročný hráč Tatrana Prešov Tomáš Fech (krídlo), ktorý získal túto cenu aj pred dvoma rokmi, a v MOL lige rovnako 19-ročná spojka Alena Dvorščáková z ŠŠK Prešov.

V ankete SZH o najlepšieho hráča Slovnaft handball extraligy dostal tentoraz najväčšiu dôveru hlasujúcich fanúšikov 33-ročná ľavá spojka úradujúceho šampióna Oliver Rábek (Tatran Prešov). Za najlepšiu slovenskú hráčku MOL ligy zvolili 29-ročnú ľavú krídelníčku vicemajstrovského HC DAC Dunajská Streda Réku Bízikovú.

Súčasťou vyhlásenia najlepších bolo aj uvedenie ďalších osobností slovenskej hádzanárskej histórie do siene slávy, do ktorej sa v predchádzajúcich rokoch dostalo už 46 významných postáv. Novými členmi Siene slávy slovenskej hádzanej sa v piatok stali športový novinár Zdeno Simonides za rok 2019 a niekdajší úspešný tréner František Bako (in memoriam) za rok 2020 ako 47., resp. 48. v poradí.

Výsledky ankiet Slovenského zväzu hádzanej:
NIKÉ Najlepší hádzanár SR za rok 2020
Martin Straňovský (35 r., ľavé krídlo, Tatran Prešov – MHC Štart Nové Zámky – MOL-Pick Szeged/Maď.)

Najlepšia sedmička podľa jednotlivých hráčskych postov:
brankár Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.) – ľavé krídlo Martin Straňovský (Tatran Prešov – MHC Štart Nové Zámky – MOL-Pick Szeged/Maď.), ľavá spojka Oliver Rábek (Tatran Prešov), SWAN stredná spojka Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), pivot Šimon Macháč (Talent M.A.T. Plzeň/ČR – SBS-Eger/Maď.), pravá spojka Tomáš Rečičár (Tatran Prešov), pravé krídlo Tomáš Urban (Košice Crows – TV Emsdetten/Nem.)

DS-CAR Talent roka 2020 do 20 rokov:
Tomáš Fech (19 r., pravé krídlo, Tatran Prešov)

SLOVNAFT Najlepší hráč Slovnaft handball extraligy mužov za rok 2020:
Oliver Rábek (33 r., ľavá spojka, Tatran Prešov)

NIKÉ Najlepšia hádzanárka SR za rok 2020:
Viktória Oguntoyová (30 r., brankárka, DVSC Debrecín/Maď. – HC DAC Dunajská Streda)

Najlepšia sedmička podľa jednotlivých hráčskych postov:
brankárka Viktória Oguntoyová (DVSC Debrecín/Maď. – HC DAC Dunajská Streda) – ľavé krídlo Réka Bíziková (Érd/Maď. – HC DAC Dunajská Streda), ľavá spojka Simona Szarková (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), SWAN stredná spojka Boglárka Bízik (HC DAC Dunajská Streda), pivotka Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), pravá spojka Veronika Habánková (Kisvárdai KC/Maď.), pravé krídlo Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)

DC-CAR Talent roka 2020 do 20 rokov:
Alena Dvorščáková (19 r., spojka, ŠŠK Prešov)

SLOVNAFT Najlepšia slovenská hráčka MOL ligy za rok 2020:
Réka Bíziková (29 r., ľavé krídlo, Érd/Maď. – HC DAC Dunajská Streda)

DS-CAR Talent do 20 rokov za rok 2020
Alena Dvorščáková (19 r., spojka, ŠŠK Prešov)

Prehľad doterajších víťazov ankiet SZH o najlepšieho hádzanára a hádzanárku:
MUŽI
1973 – Andrej Lukošík
1974 – František Šulc
1975 – Ján Packa
1976 – Ján Packa
1977 – Marián Hirner
1978 – Ján Packa
1979 – František Šulc
1980 – Marián Hirner
1981 – František Šulc
1982 – Jaroslav Papiernik
1983 – Jaroslav Papiernik
1984 – Milan Brestovanský
1985 – Milan Brestovanský
1986 – Milan Brestovanský
1987 – Milan Brestovanský
1988 – Peter Mesiarik
1989 – anketa nebola
1990 – Ľubomír Švajlen
1991 – Martin Lipták
1992 – Milan Foľta
1993 – Ľubomír Švajlen
1994 – Ľubomír Švajlen
1995 – Michal Jančo
1996 – Maroš Kolpak
1997 – Maroš Kolpak
1998 – Richard Štochl
1999 – Richard Štochl
2000 – Richard Štochl
2001 – Daniel Valo
2002 – Daniel Valo
2003 – Daniel Valo
2004 – Peter Kukučka
2005 – Radoslav Antl
2006 – Martin Straňovský
2007 – Daniel Valo
2008 – Richard Štochl
2009 – Richard Štochl
2010 – Richard Štochl
2011 – Richard Štochl
2012 – Richard Štochl
2013 – Richard Štochl
2014 – Radoslav Antl
2015 – Ľubomír Ďuriš
2016 – Tomáš Urban
2017 – Radoslav Antl
2018 – Ľubomír Ďuriš
2019 – Marián Žernovič
2020 – Martin Straňovský

ŽENY
1973 – Viera Zaťková
1974 – Ľubica Matisová
1975 – Věra Datinská
1976 – Alena Horalová
1977 – Alena Horalová
1978 – Jana Kuťková
1979 – Daniela Trandžíková-Nováková
1980 – Daniela Trandžíková-Nováková
1981 – Mária Ďurišinová
1982 – Jana Kuťková
1983 – Alena Damitšová
1984 – Mária Ďurišinová
1985 – Mária Ďurišinová
1986 – Mária Ďurišinová
1987 – Mária Ďurišinová
1988 – Janka Stašová
1989 – anketa nebola
1990 – Zuzana Prekopová
1991 – Andrea Šalatová
1992 – Ľubica Ladicsová
1993 – Zuzana Prekopová
1994 – Marianna Gubová
1995 – Andrea Šalatová
1996 – Jeanette Ivánková
1997 – Jeanette Ivánková
1998 – Júlia Kolečániová
1999 – Jana Oborilová
2000 – Katarína Dubajová
2001 – Katarína Dubajová
2002 – Lívia Kodayová
2003 – Alžbeta Tóthová
2004 – Alžbeta Tóthová
2005 – Alžbeta Tóthová
2006 – Petra Beňušková
2007 – Dagmar Stuparičová
2008 – Dagmar Stuparičová
2009 – Dagmar Stuparičová
2010 – Alžbeta Tóthová
2011 – Alžbeta Tóthová
2012 – Lýdia Jakubisová
2013 – Petra Beňušková
2014 – Martina Školková
2015 – Martina Školková
2016 – Martina Školková
2017 – Martina Školková
2018 – Mária Holešová
2019 – Monika Rajnohová
2020 – Viktória Oguntoyová

Autor: slovakhandball.sk, Foto: SZH

Doškoľovacie semináre k predĺženiu trénerských licencií

TMK SZH pripravila doškoľovacie semináre na predĺženie trénerských licencií. Tréneri si vyberú podľa kategórie, ktorú trénujú, jeden z dvoch termínov, ktorý absolvujú on-line. V prípade, že sa tréneri chcú zúčastniť aj iných seminárov dobrovoľne, môžu. Prihlasovanie na semináre sa uzatvára vždy 2 dni pred seminárom, následne Vám zašleme na Váš e-mail bližšie inštrukcie k online semináru.

Tréneri prípraviek a žiactva

TERMÍN: 12.6.2021, 10.7.2021

Online forma, MS Teams

9.00-10.30      Obranný systém 3:3 – Lektor Tomáš Kysel

10.30-12.00    Spolupráca dvojíc v útoku – Lektor Martin Križan

Tréneri dorasteneckých kategórií a nižších seniorských súťaží

TERMÍN: 13.6.2021, 20.6.2021

Online forma, MS Teams

9.00-10.30      Ofenzívny obranný systém 0:6 – Lektor Fernando Gurich, Silvia Priklerová

10.30-12.00    Organizácia útoku proti obrane 0:6 – Lektor Fernando Gurich, Silvia Priklerová

Tréneri vrcholových družstiev mužov a žien (NHE, MOL liga)

TERMÍN: 19.6.2021, 3.7.2021

Online forma, MS Teams

9.00-10.30      Hra 7:6, hra v oslabení bez brankára – Lektor Pavol Streicher

10.30-12.00    Plánovanie športovej prípravy vrcholového družstva v ročnom tréningovom cykle – workshop – Lektor Martin Križan

Registrácia na semináre:

Tréneri prípraviek a žiactva

12.6.2021 – https://forms.office.com/r/99e2CkVk46

10.7.2021 – https://forms.office.com/r/zp4278RUn3

Tréneri dorasteneckých kategórií

13.6.2021 – https://forms.office.com/r/AmN7HRCVir

20.6.2021 – https://forms.office.com/r/Bh70r1PHd8

Tréneri vrcholových družstiev mužov a žien (NHE, MOL liga)

19.6.2021 – https://forms.office.com/r/SZH3tn2sYp

11.7.2021 – https://forms.office.com/r/XhxG6Hr8c9

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny autopartner SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Centrum pohybovej medicíny Expertmed