Načítavanie údajov ...

DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR K PREDĹŽENIU TRÉNERSKEJ LICENCIE D, C.

Slovenský zväz hádzanej pripravil  semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“ na predĺženie trénerskej licencie D, C.
Kód projektu v ITMS2014+: 312011I741.
Semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“, ktoré sa budú konať v Prešove a Dunajskej Strede. Sú určené pre trénerov pôsobiacich v športových kluboch a ostatné osoby venujúce sa hádzanej, minihádzanej a loptovým hrám, najmä pre učiteľov telesnej výchovy. Semináre sú hradené z projektu.

Predĺženie trénerskej licencie D – Prešov,

Miesto:  Športová hala pri Hotelovej akadémii Prešov
Termín: 22.8.2022
Prezentácia: 8.15 hod. (zasadacia miestnosť športovej haly)
Doneste si so sebou športové oblečenie + športovú obuv.
PROGRAM:
Čas: 9.00-11.00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť športovej haly
Teoretická časť:  Základná technika herných činností jednotlivca.
Postupnosť osvojovania si jednotlivých herných činností. Príprava tréningovej jednotky a vyučovacej hodiny
pre deti vo veku 7-12-rokov.
Čas: 12.00.-16.00 hod. Športová hala (12:00 – 12:45 prestávka na obed)
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca.
Nácvik držania lopty, prihrávky od pleca, streľby vo výskoku a bez výskoku. Prípravné hry zamerané na
rozvoj herných činností jednotlivca.
Lektor: Mgr. Martin Križan, PHD
Spolu s prihláškou je treba zaslať kópiu najvyššieho vzdelania alebo zoskenovaný trénersky preukaz.
Prihlášku posielajte na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 19.8.2021 najneskôr a do
premetu e-mailu napíšte SEMINÁR PREŠOV – LICENCIA D.

Prihláška licencia D: Licencia-D[50]

Predĺženie trénerskej licencie C – Prešov

Miesto:  Športová hala pri Hotelovej akadémii Prešov
Termín: 23.8.2022
Prezentácia: 8.15 hod. (zasadacia miestnosť športovej haly)
Doneste si so sebou športové oblečenie + športovú obuv.
PROGRAM:
Čas: 9.00-11.00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť športovej haly
Teoretická časť:  Kondičná príprava, rozvoj silových schopností, bežecký tréning.
Čas: 12.00.-16.00 hod. Športová hala (12:00 – 12:45 prestávka na obed)
Praktická časť: Rozvoj silových schopností špecifickými prostriedkami podľa hráčskych funkcií.
Lektor: Mgr. Martin Križan, PHD
Spolu s prihláškou je treba zaslať kópiu najvyššieho vzdelania alebo zoskenovaný trénersky preukaz.
Prihlášku posielajte na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 19.8.2021 najneskôr a do
premetu e-mailu napíšte SEMINÁR PREŠOV – LICENCIA C.

Prihláška licencia C: Licencia-C[7]

Predĺženie trénerskej licencie D, C – Dunajská Streda

Miesto:  Športová hala
Termín: 4.9.2022
Prezentácia: čas bude určený dodatočne
Doneste si so sebou športové oblečenie + športovú obuv.
PROGRAM:
Čas: bude určený dodatočne
Teoretická časť:  Základná technika herných činností jednotlivca. Kondičná príprava, rozvoj silových
schopností, bežecký tréning.
Čas: bude určený dodatočne
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca. Rozvoj silových schopností
špecifickými prostriedkami podľa hráčskych funkcií. Prípravné hry zamerané na rozvoj herných činností
jednotlivca.
Lektor: Mgr. Martin Križan, PHD
Spolu s prihláškou je treba zaslať kópiu najvyššieho vzdelania alebo zoskenovaný trénersky preukaz.
Prihlášku posielajte na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 30.8.2021 najneskôr a do
premetu e-mailu napíšte SEMINÁR DUNAJSKÁ STREDA.

Prihláška licencia D: Licencia-D[50]
Prihláška licencia C: Licencia-C[7]

Autor: slovakhandball.sk

DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR K PREDĹŽENIU TRÉNERSKEJ LICENCIE B

Slovenský zväz hádzanej (SZH) pripravil  seminár z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“ na predĺženie trénerskej licencie B. Kód projektu v ITMS2014+: 312011I741. Seminár z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“ sa bude konať v Dunajskej Strede a je hradený z projektu.

Predĺženie trénerskej licencie B – Dunajská Streda
Miesto:  Športová hala
Termín: 4. 9. 2022
Prezentácia: čas bude určený dodatočne
Doneste si so sebou športové oblečenie + športovú obuv.
PROGRAM:
Čas: bude určený dodatočne
Teoretická časť:  Základná technika herných činností jednotlivca. Kondičná príprava, rozvoj silových schopností, bežecký tréning.
Čas: bude určený dodatočne
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca. Individuálna taktika v obrannej a útočnej fáze hry. Prípravné hry zamerané na rozvoj herných činností jednotlivca.
Lektor: Mgr. Martin Križan, PHD
Spolu s prihláškou je treba zaslať kópiu najvyššieho vzdelania alebo zoskenovaný trénersky preukaz.
Prihlášku posielajte na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 30.8.2021 najneskôr a do premetu e-mailu napíšte SEMINÁR DUNAJSKÁ STREDA.
Prihláška licencia B: Prihlaska-Licencia-B

SZH, NSK a Spojená škola v Šali podpísali memorandum

Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK), Slovenským zväzom hádzanej (SZH) a Spojenou školou, Nivy 2, Šaľa podpísali v utorok 2. augusta 2022 v Župnom dome v Nitre predseda NSK Milan Belica, prezident SZH Jaroslav Holeša a riaditeľka Spojenej školy v Šali Anna Keseliová.
Cieľom spolupráce je vytvorenie modelu vzájomnej spolupráce a podpory rozvojových programov hádzanej na území Nitrianskeho kraja a zabezpečenie športovej prípravy žiakov Spojenej školy. Zúčastnené strany podpisom memoranda potvrdili svoju vôľu vzájomne spolupracovať v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry pre potreby hádzanárskeho športu v Nitrianskom samosprávnom kraji. Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi  Nitrianskym samosprávnym krajom, Slovenským zväzom hádzanej a Spojenou školou, Nivy 2, Šaľa schválili krajskí poslanci na júnovom zasadnutí zastupiteľstva NSK, ktorý podporuje šport v kraji dlhodobo.

Foto: NSK

 

Jaroslav Holeša prvý hosť v štúdiu SZH

Prvý hosť nového štúdia, z ktorého Slovenský zväz hádzanej plánuje pravidelne prinášať rozhovory s rôznymi zaujímavými hosťami na aktuálne témy, o dianí a novinkách, bol ešte začiatkom júla prezident SZH Jaroslav Holeša, ktorého vyspovedala moderátorka Petra Ázacis. Šéf zväzu prezradil plány na najbližšie obdobie, vyjadril sa k zmenám, ktoré nastali po voľbách, prezradil, že projekt RCH by chceli rozšíriť o akadémie, ponúkol svoj pohľad na vystúpenia juniorských reprezentácií, vysvetlil, prečo je hádzanárske leto mládežnícke a odpovedal aj na mnohé ďalšie otázky. Kompletný rozhovor si môžete pozrieť tu:

Autor: slovakhandball.sk
FOTO: SZH

MBDS nový partner mobility SZH

Slovenským zväz hádzanej (SZH) má nového partnera mobility, DS-CAR vystriedala spoločnosť MB Dunajská Streda s.r.o. „Keď sme sa dozvedeli, že nebude možné pokračovať v spolupráci s DS-CAR, bolo náročné nájsť nového partnera. Som veľmi rád, že sa to nakoniec podarilo a dohodli sme sa s MBDS, ktorí sú si blízki aj s DS-CAR. Pre mňa osobne to znamená, že boli spokojní s našou doterajšou spoluprácou a vidia spoločnú perspektívu aj v budúcnosti,“ prezradil viceprezident SZH Ernö Kelecsényi a dodal: „Zatiaľ sme sa dohodli na spolupráci na najbližšie dva roky, t.j. do konca júna 2024. MBDS ako partner mobility SZH poskytuje SZH autá, vďaka ktorým sa jeho zamestnanci vedia jednoduchšie a rýchlejšie premiestňovať počas celého roka či už na reprezentačné zrazy a zápasy, ale aj tie ligové. Verím, že táto spolupráca bude nielen perspektívna, ale aj uspokojujúca pre oboch partnerov.“

„Sme veľmi radi, že MBDS môže podporiť Slovenský zväz hádzanej. Vnímame to tak, že vrcholový šport je veľmi dôležitý pre zdravie jednotlivca a celej spoločnosti. Mladí ľudia musia mať vzory, ktoré ich pritiahnu ku športu. Šport by mal mať oveľa väčšiu podporu v našej spoločnosti, ľudia by sa mali snažiť pomôcť v rámci svojich možností. Veľmi dôležité je vybudovať infraštruktúru, no je to otázka na kompetentných. SZH želám veľa úspechov na našej spoločnej ceste,“ povedal riaditeľ MB Dunajská streda s.r.o. Jozef Rácz.

PRIPRAVOVANÉ SEMINÁRE Z PROJEKTU „TRÉNERI nedisKVALIFIKUJTE SA!

SZH pripravuje semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“ na predĺženie trénerských licencií.

Náhradný seminár pre trénerov vrcholových družstiev mužov a žien (NHE, MOL liga), MC a A-Licencie.

V prípade voľnej kapacity sa budú môcť prihlásiť aj tréneri s licenciou B (zaslané prihlášky budú evidované).

TERMÍN: 15.-17.8.2022

Miesto realizácie: Michalovce

Forma: prednášky, workschop a praktické cvičenia

Cieľ bloku: Rozšírenie vedomostí a praktické zručnosti účastníkov školenia, so zreteľom na nové trendy, resp. vývojové tendencie v hádzanej. Schopnosť viesť družstvo na vrcholovej úrovni. Plánovanie v jednotlivých zložkách športového tréningu vo vrcholovom športe.

Lektori:  Rastislav Jedinák, Ján Čerňan, Fernando Gurich, člen KRaD SZH

Prihlasovanie na seminár sa uzatvára 28.7.2022 a následne  zašleme na Váš e-mail bližšie inštrukcie k semináru. Náklady na seminár budú hradené z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“.

V prípade záujmu prosíme zaslať vyplnenú záväznú prihlášku s kópiou trénerského preukazu na e-mailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk  do predmetu e-mailu napíšte „Prihláška – Michalovce“.

Prihláška Licencia-A

Prihláška Licencia-B

Prihláška Licencia-MC

 

Ďalšie semináre na predĺženie licencií budú zverejňované v priebehu mesiacov júl a august. V prípade ak pre danú licenciu nebude pripravený seminár do začiatku sezóny 2022/2023 je možné požiadať na adrese marcinova@slovakhandball.sk o výnimku do vypísania seminára danej licencie.

 

DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR K PREDĹŽENIU TRÉNERSKEJ LICENCIE

SZH pripravil  seminár z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“ na predĺženie trénerskej licencie A.

Medzinárodný seminár je prioritne určený pre trénerov vrcholových družstiev mužov a žien (NHE, MOL liga), MC a A-Licencie.

V prípade voľnej kapacity sa budú môcť prihlásiť aj tréneri s licenciou B (zaslané prihlášky budú evidované).

TERMÍN: 22.7.2022 – 24.7.2022

Miesto realizácie: Púchov

Forma: prednášky, workschop a praktické cvičenia

Cieľ bloku: Rozšírenie vedomostí a praktické zručnosti účastníkov školenia, so zreteľom na nové trendy, resp. vývojové tendencie v hádzanej. Schopnosť viesť družstvo na vrcholovej úrovni. Plánovanie v jednotlivých zložkách športového tréningu vo vrcholovom športe.

Lektori:

Jorge Duenas

Fernando Gurich

Ján Čerňan

Prihlasovanie na seminár sa uzatvára 14.7.2022 a následne Vám zašleme na Váš e-mail bližšie inštrukcie k semináru.

Náklady na seminár budú hradené z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“.

V prípade záujmu prosíme zaslať vyplnenú záväznú prihlášku s kópiou trénerského preukazu na e-mailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk .

Prihláška Licencia-A

Prihláška Licencia-B

Prihláška Licencia-MC

Laureáti v ankete Sedmička roka ocenenia nečakali, berú ich ako poctu

Po brankárke Viktórii Oguntoyovej zasadla na pomyselný trón pre najlepšiu slovenskú hádzanárku spojka Simona Szarková. „Popravde musím povedať, že som to nečakala. Ani som o tom nerozmýšľala a ani som sa na to nezameriavala, takže som bola dosť prekvapená,“ priznala 30-ročná Szarková, ktorá si ocenenie veľmi váži: „Neviem, či to dokážem slovami vyjadriť, ale je to veľmi dobrý pocit a obrovská pocta, že toľko ľudí verí v moje schopnosti.“

Do mužskej Sedmičky roka 2021 sa oproti oproti jej predchádzajúcemu zloženiu dostali štyri noví laureáti. Traja z nich sa zúčastnili na piatkovom slávnostnom vyhlásení ankety v bratislavskom hoteli NH Gate One. Post pivota v najlepšej zostave patrí Martinovi Slaninkovi. „Je to pocta. Mám za sebou dlhú a náročnú sezónu. S reprezentáciou sme sa pripravovali na ME, aj v klube bolo toho dosť. Boli sme vo štvrťfinále Európskeho pohára. Hoci koniec na reprezentačnej i klubovej úrovni nebol taký, ako sme očakávali, hodnotím sezónu ako úspešnú,“ poznamenala opora švajčiarskeho HSC Suhr Aarau, ktorá dosiahla úspech aj na trénerskom poli: „S dorastencami sme si vybojovali strieborné medaily, prehrali sme až vo finále. Sme z toho šťastní, lebo to bola odmena za odvedenú drinu.“

Na pozícii ľavého krídla dostal dôveru hlasujúcich Lukáš Péchy, ktorý prvý polrok 2021 strávil v nemeckom druholigovom Ferndorfe a potom sa vrátil do HC Sporta Hlohovec. „Ďakujem fanúšikom za hlasy, veľmi si to vážim. Som rád, že som to riskol, vrátil sa späť na Slovensko. Myslím si, že to bol dobrý krok. Splnil sa mi aj sen zahrať si s reprezentáciou na domácom európskom šampionáte,“ povedal Péchy.

Cenu pre najlepšiu ľavú spojku si odniesol Jakub Prokop. „Asi som to veľmi ani nečakal, lebo v tej trojici nominovaných je to potom už len o tom, kto za koho zahlasuje. Ja som bol šťastný už za to, že ma odborná komisia vybrala medzi trojicu kandidátov na tomto poste. To, že som získal cenu, je len taký bonbónik,“ priznal Prokop, ktorý svoj prestup z Maďarska do Španielska označil za zlom. V drese Navy mohol vďaka dôvere trénera ukázať svoje kvality. „V jednej z najkvalitnejších líg – Lige Asobal – som dokázal sám sebe i ostatným, že na to mám a viem byť jedným z najlepších hráčov.“

Talent roka je druhýkrát v kariére Prokopov spoluhráč Tomáš Smetánka. „Nečakal som to, ani som sa na to nesústredil. Som však rád za ocenenie a ďakujem za prejavenú dôveru. Som vďačný, že som mohol okúsiť mužskú reprezentáciu, v ktorej ma veľa naučili tréner Peter Kukučka i môj spoluhráč na strednej spojke Ľubo Ďuriš,“ neskrýval vďaku talentovaný tvorca hry.

Pohár pre najlepšieho strelca Niké Handball extragligy 2021/2022 si v Bratislave prevzal Mykola Meľnyk, ktorý semifinalistu HC Sporta Hlohovec potiahol 199 gólmi. „V Hlohovci sme mali skvelý tím, ktorý odviedol veľa práce v môj prospech. Ja som sa snažil premieňať šance. Som rád, že sa mi darilo dávať góly. Dúfam, že aj v nasledujúcej sezóne prekvapíme,“ poznamenal ukrajinský rodák.

Celé rozhovory s laureátmi ankety Sedmička roka si môžete pozrieť:

Rozhovor s prezidentom SZH Jaroslavom Holešom si môžete pozrieť:

Autor: slovakhandball.sk
FOTO: SZH

HOLEŠA NAĎALEJ PREZIDENT SZH

Jaroslav Holeša zostáva vo funkcii prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH). Súčasného šéfa SZH potvrdili vo funkcii na piatkovej popoludňajšej volebnej konferencii v bratislavskom v hoteli NH Gate One, kde krátko predtým vyhlásili výsledky ankiet Slovenského zväzu hádzanej (SZH) za rok 2021. Holeša uspel v prezidentských voľbách, v ktorých tentoraz nemal protikandidáta. Z prezentovaných deletágov dostal dôveru od 40, traja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania, takže získal mandát aj na nasledujúce štvorročné obdobie.

Päťdesiatjedenročný Bratislavčan a bývalý reprezentant Holeša zastáva najvyšší post v slovenskom hádzanárskom hnutí necelých dvanásť rokov. Na čele SZH vystriedal v októbri 2010 Pavla Derfényiho, keď na konferencii v bratislavskom Dome športu uspel v kandidátskom súboji pomerom hlasov 54:47. Následne v júni 2014 zdolal vo voľbách v hoteli Sorea v Bratislave vyzývateľa Juraja Holdoša 38:21 a udržal si svoj post. V júni 2018 v bratislavskom Lindner Hotel Gallery Centra zdolal svojho protikandidáta Martina Liptáka jednoznačne pomerom 35:6. Teraz ho po úspechu bez protikandidáta čaká štvrté funkčné obdobie.

Za členov výkonného výboru SZH na čele s prezidentom Jaroslavom Holešom zvolili delegáti Vladimíra Pokorného (predseda disciplinárnej komisie), Jána Beňadika (predseda komisie mládeže), Petra Haščíka (predseda komisie rozhodcov a delegátov), Milana Lozáka (predseda krajských zväzov hádzanej), Miloša Šubáka (predseda legislatívnej komisie), Ivana Sveráka (predseda športovo-technickej komisie), Pavla Streichera (predseda trénersko-metodickej komisie), Petru Varjassiovú (zástupkyňa športovcov). Výkonný výbor má tak šesť nových členov, keďže Pokorný vystriedal Milana Nedorosta (pomer hlasov 27:15), Beňadik nahradil Ferdinanda Minarovského (29:12), Haščík vymenil Jána Rudinského (28:15), Lozák je nástupcom Jána Beňa (Lozák zdolal vo voľbách Ivana Dávidka 20:19), Streicher zaujal miesto po Silvii Priklerovej (ako jediný kandidát dostal 33 hlasov, 2 boli proti a 9 sa zdržali), Varjassiová prevzala „štafetu“ po Andrejovi Petrovi (dostala 38 hlasov, 1 bol proti, 5 sa zdržali). Na svojich postoch zostali Šubák (39 za, 0 proti, 5 sa zdržali) a Sverák (37 za, 1 proti, 6 sa zdržali).
Na približne dve hodiny trvajúcej volebnej konferencii zvolili za podpredsedu DK SZH Milana Nedorosta (34 za, 10 sa zdržalo) a predsedníčkou orgánu pre riešenie sporov bude naďalej Janka Stašová.

Autor: slovakhandball.sk
FOTO: SZH

Tomáš Urban po 5 rokoch najlepší v SR, Szarková prvýkrát víťazkou ankety SZH

Najlepšími hádzanármi Slovenska za rok 2021 sa stali Tomáš Urban (TV Emsdetten/Nem. – TSV GWD Minden/Nem.) a Simona Szarková (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď. – Siófok KC/Maď.).

Urban sa na pomyselnom tróne, na ktorom sa ocitol po piatich rokoch, vystriedal iného krídelníka Martina Straňovského. Szarková sa dočkala tohto ocenenia premiérovo, „žezlo“ prevzala po reprezentačnej kolegyni – brankárke Viktórii Oguntoyovej. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankiet Slovenského zväzu hádzanej (SZH) sa uskutočnilo v piatok predpoludním v bratislavskom hoteli NH Gate One, teda bezprostredne pred volebnou konferenciou SZH.

Tridsaťdvaročný Tomáš Urban (nar. 17. 9. 1989) vyhral anketu SZH druhýkrát v kariére po premiérovom ocenení za rok 2016. Nadviazal na nedávne víťazstvá ďalších krídelníkov Radoslava Antla a Martina Straňovského.

Košický rodák získal od hlasujúcich najviac hlasov vďaka výkonom v nemeckých kluboch. Prvú polovicu roka 2021 pomáhal druholigovému TV Emsdetten a bol strojcom jeho záchrany v II. bundeslige. Od začiatku sezóny 2021/22 si oblieka dres prvoligového GWD Minden, v ktorom tiež patrí medzi opory a najlepších strelcov mužstva v boji o udržanie sa medzi nemeckou elitou. Zároveň bol neodmysliteľnou súčasťou reprezentácie SR, ktorá sa pripravovala na majstrovstvá Európy v domácom prostredí, keď v januári 2022 obsadili v Košiciach konečné 18. miesto. T. Urban bol s 22 gólmi najlepším slovenským strelcom a štvrtým v poradí kanonierov základnej fázy šampionátu.

Toto ocenenie si ja osobne veľmi vážim, lebo aj moji predchodcovia, ktorí ho získali, boli skvelí hráči a vynikajúce osobnosti slovenskej hádzanej. Ja som rád, že môžem zasadnúť na pomyselný trón. Keďže sa mi toto ocenenie ušlo už druhýkrát, tak to je pre mňa znamenie, že to, čo robím, robím dobre a budem v tom pokračovať aj naďalej. Chcem sa poďakovať aj vám všetkým,“ odkázal T. Urban prostredníctvom videa.

Tridsaťročná Simona Szarková (nar. 2. 1. 1992) dosiahla prvé ocenenie pre najlepšiu hádzanárku krajiny. Ľavá spojka už dlhšie patrí medzi hlavné opory reprezentácie, s ktorou si zahrala v decembri na majstrovstvách sveta v Španielsku, kde Slovensko obsadilo 26. miesto. Szarková však na šampionát, žiaľ, necestovala v optimálnej forme a nemohla naplno ukázať svoje kanonierske schopnosti, keďže sa krátko pred MS zranila koleno a musela vyvinúť veľké úsilie, aby sa stihla po chirurgickom zákroku dať ako-tak do poriadku. Rodáčka z Nových Zámkov pochádzajúca zo Šurian mala veľmi úspešnú sezónu 2020/2021 ozdobenú ziskom ligového bronzu v drese Mosonmagyaróváru, pričom patrila medzi najlepšie kanonierky najvyššej maďarskej súťaže žien (so 118 gólmi figurovala na 14. pozícii). V lete 2021 zmenila klubovú príslušnosť, keď zamierila do Siófoku KC.

„V prvom rade chcem povedať, že ma to dosť prekvapilo, keďže konkurencia kvalitných hráčok bola veľká. Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali hlasy. Toto ocenenie som nečakala, ale je to dobrý pocit cítiť podporu ľudí. Veľmi si to vážim. Až na ten záver bol rok 2021 pre mňa veľmi úspešný. Prvý polrok a prakticky až do toho novembra to bolo veľmi dobré. Žiaľ, potom prišlo zranenie a odvtedy mi to už nešlo tak, ako som si predstavovala,“ uviedla na piatkovej slávnosti Szarková.

Do najlepšej sedmičky podľa jednotlivých hráčskych postov sa v kategórii mužov za rok 2021 dostali brankár Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.) – ľavé krídlo Lukáš Péchy (TuS Ferndorf/Nem. – HC Sporta Hlohovec), ľavá spojka Jakub Prokop (Budakalász Kézilabda ZRT/Maď. – Viveros Herol Balonmano Nava/Šp.), stredná spojka Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), pivot Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švajč.), pravá spojka Patrik Hruščák (Košice Crows – HK Košice) a pravé krídlo Tomáš Urban (TV Emsdetten/Nem. – TSV GWD Minden/Nem.).
Medzi ženami si svojimi výkonmi nomináciu do najlepšej sedmičky vyslúžili brankárka Viktória Oguntoyová (HC DAC Dunajská Streda) – ľavé krídlo Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), ľavá spojka Simona Szarková (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď. – Siófok KC/Maď.), stredná spojka Vladimíra Bajčiová (MŠK Iuventa Michalovce), pivotka Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), pravá spojka Barbora Lancz (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.) a pravé krídlo Bibiana Štefaniková (MŠK Iuventa Michalovce).

V porovnaní s vlaňajškom sú novými laureátmi v elitnej sedmičke Péchy, Prokop, Slaninka, Hruščák, Popovcová, Bajčiová, Lancz a Štefaniková.

Talentmi roka do 21 rokov sa stali – onedlho 20-ročný tvorca hry španielskej Navy Tomáš Smetánka, ktorý získal túto cenu aj pred dvoma rokmi, a v MOL lige 18-ročná krídelníčka Monika Pénzes z HC DAC Dunajská Streda.

V ankete SZH o najlepšieho hráča Niké Handball extraligy dostal tentoraz najväčšiu dôveru hlasujúcich fanúšikov 36-ročný ľavý krídelník úradujúceho vicešampióna Martin Straňovský (HK Košice), ktorý získal toto ocenenie opäť po dvoch rokoch. Za najlepšiu slovenskú hráčku MOL ligy zvolili takisto ako pred rokom 30-ročnú ľavú krídelníčku vicemajstrovského HC DAC Dunajská Streda Réku Bízikovú.

Súčasťou vyhlásenia najlepších bolo aj uvedenie ďalších osobností slovenskej hádzanárskej histórie do siene slávy, do ktorej sa v predchádzajúcich rokoch dostalo už 48 významných postáv. Novými členmi Siene slávy slovenskej hádzanej sa v piatok stali Anna Hradská-Kopecká, Elena Gašparíková-Brezányová a Anna Košíková ako 49. – 51. v poradí.

Výsledky ankiet Slovenského zväzu hádzanej:
NIKÉ Najlepší hádzanár SR za rok 2021:
Tomáš Urban (32 r., pravé krídlo, TV Emsdetten/Nem. – TSV GWD Minden/Nem.)

Najlepšia sedmička podľa jednotlivých hráčskych postov:
brankár Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.) – ľavé krídlo Lukáš Péchy (TuS Ferndorf/Nem. – HC Sporta Hlohovec), ľavá spojka Jakub Prokop (Budakalász Kézilabda ZRT/Maď. – Viveros Herol Balonmano Nava/Šp.), DS-CAR stredná spojka Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), pivot Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švajč.), pravá spojka Patrik Hruščák (Košice Crows – HK Košice), pravé krídlo Tomáš Urban (TV Emsdetten/Nem. – TSV GWD Minden/Nem.)

SWAN Talent roka 2021 do 20 rokov:
Tomáš Smetánka (19 r., stredná spojka, VfL Gummersbach/Nem. – Viveros Herol Balonmano Nava/Šp.)

Najlepší hráč Niké Handball extraligy mužov za rok 2021:
Martin Straňovský (36 r., ľavé krídlo, MOL-Pick Szeged – HK Košice)

NIKÉ Najlepšia hádzanárka SR za rok 2021:
Simona Szarková (30 r., ľavá spojka, Mosonmagyaróvári KC SE/Maď. – Siófok KC/Maď.)

Najlepšia sedmička podľa jednotlivých hráčskych postov:
brankárka Viktória Oguntoyová (HC DAC Dunajská Streda) – ľavé krídlo Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), ľavá spojka Simona Szarková (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď. – Siófok KC/Maď.), DS-CAR stredná spojka Vladimíra Bajčiová (MŠK Iuventa Michalovce), pivotka Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), pravá spojka Barbora Lancz (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), pravé krídlo Bibiana Štefaniková (MŠK Iuventa Michalovce)

SWAN Talent do 20 rokov za rok 2021:
Monika Pénzes (18 r., ľavé krídlo, HC DAC Dunajská Streda)

Najlepšia slovenská hráčka MOL ligy za rok 2021:
Réka Bíziková (30 r., ľavé krídlo, HC DAC Dunajská Streda)

Prehľad doterajších víťazov ankiet SZH o najlepšieho hádzanára a hádzanárku:
MUŽI
1973 – Andrej Lukošík
1974 – František Šulc
1975 – Ján Packa
1976 – Ján Packa
1977 – Marián Hirner
1978 – Ján Packa
1979 – František Šulc
1980 – Marián Hirner
1981 – František Šulc
1982 – Jaroslav Papiernik
1983 – Jaroslav Papiernik
1984 – Milan Brestovanský
1985 – Milan Brestovanský
1986 – Milan Brestovanský
1987 – Milan Brestovanský
1988 – Peter Mesiarik
1989 – anketa nebola
1990 – Ľubomír Švajlen
1991 – Martin Lipták
1992 – Milan Foľta
1993 – Ľubomír Švajlen
1994 – Ľubomír Švajlen
1995 – Michal Jančo
1996 – Maroš Kolpak
1997 – Maroš Kolpak
1998 – Richard Štochl
1999 – Richard Štochl
2000 – Richard Štochl
2001 – Daniel Valo
2002 – Daniel Valo
2003 – Daniel Valo
2004 – Peter Kukučka
2005 – Radoslav Antl
2006 – Martin Straňovský
2007 – Daniel Valo
2008 – Richard Štochl
2009 – Richard Štochl
2010 – Richard Štochl
2011 – Richard Štochl
2012 – Richard Štochl
2013 – Richard Štochl
2014 – Radoslav Antl
2015 – Ľubomír Ďuriš
2016 – Tomáš Urban
2017 – Radoslav Antl
2018 – Ľubomír Ďuriš
2019 – Marián Žernovič
2020 – Martin Straňovský
2021 – Tomáš Urban

ŽENY
1973 – Viera Zaťková
1974 – Ľubica Matisová
1975 – Věra Datinská
1976 – Alena Horalová
1977 – Alena Horalová
1978 – Jana Kuťková
1979 – Daniela Trandžíková-Nováková
1980 – Daniela Trandžíková-Nováková
1981 – Mária Ďurišinová
1982 – Jana Kuťková
1983 – Alena Damitšová
1984 – Mária Ďurišinová
1985 – Mária Ďurišinová
1986 – Mária Ďurišinová
1987 – Mária Ďurišinová
1988 – Janka Stašová
1989 – anketa nebola
1990 – Zuzana Prekopová
1991 – Andrea Šalatová
1992 – Ľubica Ladicsová
1993 – Zuzana Prekopová
1994 – Marianna Gubová
1995 – Andrea Šalatová
1996 – Jeanette Ivánková
1997 – Jeanette Ivánková
1998 – Júlia Kolečániová
1999 – Jana Oborilová
2000 – Katarína Dubajová
2001 – Katarína Dubajová
2002 – Lívia Kodayová
2003 – Alžbeta Tóthová
2004 – Alžbeta Tóthová
2005 – Alžbeta Tóthová
2006 – Petra Beňušková
2007 – Dagmar Stuparičová
2008 – Dagmar Stuparičová
2009 – Dagmar Stuparičová
2010 – Alžbeta Tóthová
2011 – Alžbeta Tóthová
2012 – Lýdia Jakubisová
2013 – Petra Beňušková
2014 – Martina Školková
2015 – Martina Školková
2016 – Martina Školková
2017 – Martina Školková
2018 – Mária Holešová
2019 – Monika Rajnohová
2020 – Viktória Oguntoyová
2021 – Simona Szarková

Autor: slovakhandball.sk
Foto: SZH

Turnaj minihádzanej v rámci projektu Športom za duševné zdravie detí

Klub ŠKP Bratislava v sobotu zorganizoval v novej hale Domu športu turnaj v minihádzanej. Hralo sa na 6 ihriskách, kde sa odohralo 98 zápasov  v 4 kategóriách. Turnaja sa zúčastnilo 330 detí od 6 do 11 rokov. Na 3 ihriskách sa hrala klubová súťaž BKZH v kategórii 2011-12 – 15 družstiev a 2013 a mladší – 6 družstiev, na ďalších 3 ihriskách Minihandball liga (turnaj krúžkov na zo ZŠ), kategória 3.-4., kde bolo 12 družstiev a 1.-2., tých bolo 8. Na organizácii spolupracovalo ďalších 45 hráčov a hráčok zo žiackych a dorasteneckých a seniorských kategórii z klubu ako tréneri družstiev, rozhodcovia, či zapisovatelia. Všetkým týmto ďakujeme a tešíme sa na ďalšie turnaje.

Turnaj BKZH

Kategória 2011-12                                                              Kategória 2013 a mladší

 1. ŠKP CH – 1                                                                1. Sport Club Senec
 2. DAC Dun. Str.                                                           2. ŠKH Rohožník
 3. ŠKP D                                                                          3. ŠKP D
 4. Strojár MA – CH                                                      4. Strojár MA – D
 5. Slovan Modra – CH – 1                                         5. Strojár MA – CH
 6. Tatran Stupava CH – 1                                          6. ŠKP CH
 7. Sport Club Senec
 8. ŠKP CH – 2
 9. Slovan Modra D
 10. Slovan Modra CH – 2
 11. Tatran Stupava CH – 2
 12. Tatran Stupava D – 1
 13. ŠKP CH + D
 14. Tatran Stupava D – 2
 15. Tatran Stupava D – 3

 

Turnaj Minihandball liga

 3.-4. ročník – zúčastnené družstvá

TJ Sokol Cífer – ZŠ Cífer – D, ZŠ Cífer – CH

Agrokarpaty Pezinok – ZŠ Kupeckého 1, ZŠ Kupeckého 2

Strojár Malacky – ZŠ Štúrová

TJ Rudar – ZŠ Láb

ŠKP BA – ZŠ Mierova 1, ZŠ Mierova2, ZŠ Nevädzova, ZŠ Záporožská, ZŠ Rajčianska, ZŠ Bieloruská

1.-2. ročník – zúčastnené družstvá

TJ Sokol Cífer – ZŠ Cífer – D

Agrokarpaty Pezinok – ZŠ Kupeckého

TJ Rudar – ZŠ Láb

ŠKP BA – ZŠ Záporožská, ZŠ Bieloruská, ZŠ Gercenova 1, ZŠ Gercenova 2, ZŠ Gercenova 3

 

 

 

 

Mladí hádzanári môžu spojiť štúdium so športom na Spojenej škole v Bratislave

Spojená škola na Ostredkovej 10 ponúka možnosť štúdia na základnej alebo strednej škole so zameraním na hádzanú

Spojená škola na Ostredkovej ulici v Bratislave vzdeláva športovcov od roku 1985. Za obdobie vyše 35 rokov svojej existencie vychovala 31 účastníkov OH a ZOH a nespočetné množstvo medailistov na MS, ME, SP. Medzi známych absolventov školy patria aj súčasní hádzanárski reprezentanti Slovenska Jakub Prokop a Martin Potisk. Škola už niekoľko rokov spolupracuje aj s hádzanárskym klubom ŠKP Bratislava a spolupráca v strednodobom horizonte sa rysuje aj so Slovenským zväzom hádzanej (SZH) v súvislosti s hádzanárskou akadémiou.

„Hádzaná je jedným z piatich nosných športov na našej škole. V súčasnosti u nás študuje približne 30 žiakov venujúcich sa hádzanej z rôznych klubov najmä Bratislavského, ale aj z iných krajov, pre ktorých je zabezpečený tréningový proces. Tréningový proces prebieha štyrikrát do týždňa v ranných hodinách. Tomu je prispôsobený i školský rozvrh. Ide o chlapcov i dievčatá, niektorí majú individuálny študijný plán a pôsobia v zahraničí – v Nemecku, Česku či Maďarsku. K dispozícii máme halu i posilňovňu, môžeme využívať plaváreň. Študentom je na základe študijných i športových výsledkov umožnené nahrádzať si školské povinnosti, keď majú povinnosti v súvislosti so svojou športovou činnosťou. Najväčší prínos je podľa mňa v tom, že naši absolventi vidia šport aj z iného hľadiska. Snažíme sa ich zapájať do rozhodcovskej i trénerskej činnosti. Majú možnosť tréningového procesu navyše, keďže k dispozícii sú kvalifikovaní tréneri v rôznych oblastiach. Vieme sa venovať aj ich individuálnemu rozvoju. Naším cieľom nie je sťahovať hráčov z rôznych klubov, ale umožniť im trénovať podľa spoločnej metodiky so SZH a umožniť tréningový proces pre všetky kategórie. Chceme, aby naša škola, ŠKP Bratislava, Bratislavský krajský zväz hádzanej a SZH boli partnermi pre rozvoj hádzanej,“ priblížil Martin Spuchlák, bývalý ligový hádzanár a v súčasnosti aj učiteľ na Spojenej škole na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Zaujímavosťou je, že Spojená škola na Ostredkovej sa zapojila aj do nedávnych majstrovstiev Európy v hádzanej mužov. Súčasní študenti pôsobili ako dobrovoľníci pri organizácii šampionátu. „Naši študenti získali účasťou na akcii medzinárodnej úrovne skúsenosti priamo v praxi. Svojím vystupovaním a svojimi vedomosťami splnili všetky náročné úlohy bez väčších problémov a úspešne reprezentovali a prezentovali našu školu,“ dodal Spuchlák, ktorý pôsobí aj ako hádzanársky tréner reprezentácie predkadetov SR a zároveň kormidelník mužov extraligového účastníka ŠKP Bratislava.

V školskom roku 2022/2023 bude škola otvárať triedy s gymnaziálnym štúdiom, štvorročným študijným odborom – športový manažment a jednu triedu základnej školy pre deti 5. ročníka. Škola je najvhodnejšou inštitúciou pre ďalší rozvoj pohybovo nadanej mládeže. Žiaci absolvujú v priebehu dňa teoretické vyučovanie a majú možnosť dvojfázového tréningového procesu pod vedením kvalifikovaných pedagógov a trénerov.

Záujemcovia o štúdium majú možnosť podať prihlášku do 15. 3. 2022. Talentové skúšky do prvého ročníka štvorročného štúdia pre odbory gymnázium a športový manažment pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnia v termíne 12. 4. 2022 a do piateho ročníka ZŠ 19. 5. 2022.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022