Načítavanie údajov ...

DOŠKOĽOVACÍ SEMINÁR K PREDĹŽENIU TRÉNERSKEJ LICENCIE D, C.

Slovenský zväz hádzanej pripravil  semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“ na predĺženie trénerskej licencie D, C.
Kód projektu v ITMS2014+: 312011I741.
Semináre z projektu „Tréneri nedisKvalifikujte sa“, ktoré sa budú konať v Prešove a Dunajskej Strede. Sú určené pre trénerov pôsobiacich v športových kluboch a ostatné osoby venujúce sa hádzanej, minihádzanej a loptovým hrám, najmä pre učiteľov telesnej výchovy. Semináre sú hradené z projektu.

Predĺženie trénerskej licencie D – Prešov
Miesto:  Športová hala pri Hotelovej akadémii Prešov
Termín: 22.8.2022
Prezentácia: 8.15 hod. (zasadacia miestnosť športovej haly)
Doneste si so sebou športové oblečenie + športovú obuv.
PROGRAM:
Čas: 9.00-11.00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť športovej haly
Teoretická časť:  Základná technika herných činností jednotlivca.
Postupnosť osvojovania si jednotlivých herných činností. Príprava tréningovej jednotky a vyučovacej hodiny
pre deti vo veku 7-12-rokov.
Čas: 12.00.-16.00 hod. Športová hala (12:00 – 12:45 prestávka na obed)
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca.
Nácvik držania lopty, prihrávky od pleca, streľby vo výskoku a bez výskoku. Prípravné hry zamerané na
rozvoj herných činností jednotlivca.
Lektor: Mgr. Martin Križan, PHD
Spolu s prihláškou je treba zaslať kópiu najvyššieho vzdelania alebo zoskenovaný trénersky preukaz.
Prihlášku posielajte na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 19.8.2021 najneskôr a do
premetu e-mailu napíšte SEMINÁR PREŠOV – LICENCIA D.

Prihláška licencia D: Licencia-D[50]

Predĺženie trénerskej licencie C – Prešov
Miesto:  Športová hala pri Hotelovej akadémii Prešov
Termín: 23.8.2022
Prezentácia: 8.15 hod. (zasadacia miestnosť športovej haly)
Doneste si so sebou športové oblečenie + športovú obuv.
PROGRAM:
Čas: 9.00-11.00 hod. Miesto: zasadacia miestnosť športovej haly
Teoretická časť:  Kondičná príprava, rozvoj silových schopností, bežecký tréning.
Čas: 12.00.-16.00 hod. Športová hala (12:00 – 12:45 prestávka na obed)
Praktická časť: Rozvoj silových schopností špecifickými prostriedkami podľa hráčskych funkcií.
Lektor: Mgr. Martin Križan, PHD
Spolu s prihláškou je treba zaslať kópiu najvyššieho vzdelania alebo zoskenovaný trénersky preukaz.
Prihlášku posielajte na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 19.8.2021 najneskôr a do
premetu e-mailu napíšte SEMINÁR PREŠOV – LICENCIA C.

Prihláška licencia C: Licencia-C[7]

Predĺženie trénerskej licencie D, C – Dunajská Streda
Miesto:  Športová hala
Termín: 4.9.2022
Prezentácia: čas bude určený dodatočne
Doneste si so sebou športové oblečenie + športovú obuv.
PROGRAM:
Čas: bude určený dodatočne
Teoretická časť:  Základná technika herných činností jednotlivca. Kondičná príprava, rozvoj silových
schopností, bežecký tréning.
Čas: bude určený dodatočne
Praktická časť: Základná technika útočných a obranných činností jednotlivca. Rozvoj silových schopností
špecifickými prostriedkami podľa hráčskych funkcií. Prípravné hry zamerané na rozvoj herných činností
jednotlivca.
Lektor: Mgr. Martin Križan, PHD
Spolu s prihláškou je treba zaslať kópiu najvyššieho vzdelania alebo zoskenovaný trénersky preukaz.
Prihlášku posielajte na emailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk do 30.8.2021 najneskôr a do
premetu e-mailu napíšte SEMINÁR DUNAJSKÁ STREDA.
Prihláška licencia D: Licencia-D[50]
Prihláška licencia C: Licencia-C[7]

Autor: slovakhandball.sk

Najnovšie news

08. Aug, 2022

Aj Polák do českej extraligy

Počet slovenských hádzanárov pôsobiacich v Česku sa počas letného prestupového obdobia rozrástol.…

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022