Informácia o konaní konferencie SZH 2019

Konferencia SZH 2019

Miesto konania:                             Hotel NH Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Dátum a čas:                                   24. mája 2019 (piatok) od 14:15

Najnovšie news