Kontakt

Slovenský zväz hádzanej
Junácka 6
831 04 Bratislava 3

E-mail: szh@slovakhandball.sk
Web: www.slovakhandball.sk
Facebook: Slovak Handball Federation
YouTube: Slovak Handball Federation
Instagram: slovakhandball

 

 

Sekretariát
 
Ernö Kelecsényi
viceprezident SZH
mob.: +421 903 246 012
e-mail: kelecsenyi@slovakhandball.sk
 
 
Ivan Sabovik
generálny sekretár SZH
mob.: +421 903 708 275
e-mail: sabovik@slovakhandball.sk
 
 
Martina Halásová
športový koordinátor národných tímov
mob.: +421 911 641 746
e-mail: halasova@slovakhandball.sk
 
 
Peter Brunovský
riaditeľ súťaží SZH, medzinárodné prestupy
mob.: +421 903 903 228
e-mail: brunovsky@slovakhandball.sk
 
 
Monika Tisajová
športový sekretár SZH, správca matriky SZH
mob.: +421 901 754 158
e-mail: tisajova@slovakhandball.sk
 
 
Renáta Marcinová
sekretár mládeže SZH, tajomník ŠTK SZH, TMK SZH a KM SZH
mob.: +421 903 228 018
e-mail: marcinova@slovakhandball.sk
 
 
Fernando Gurich
technický riaditeľ SZH
mob.: +421 903 773 040
e-mail: gurich@slovakhandball.sk
 
 
Lucia Janošková
ekonómka SZH
mob.: +421 903 583 298
e-mail: janoskova@slovakhandball.sk
 
 
Lucia Kováčiková Littmannová
asistenka
mob.: +421 910 904 812
e-mail: kovacikova@slovakhandball.sk
 
   
 
 

Marketing

 
Martin Simonides
marketing a médiá SZH
mob.: +421 911 197 146
e-mail:simonides@slovakhandball.sk
   
 
 

Kontrolná komisia

Miroslav Jursík
predseda
e-mail: kontrolor@slovakhandball.sk

 

Legislatívna komisia

Miloš Šubák
predseda
e-mail: subak@slovakhandball.sk
Ivan Sabovik
tajomník
e-mail: sabovik@slovakhandball.sk

 

Komisia mládeže

Ján Beňadik
predseda
e-mail: benadik@slovakhandball.sk
Renáta Marcinová
tajomníčka
e-mail: marcinova@slovakhandball.sk

 

Komisia rozhodcov a delegátov

Peter Haščík
predseda
e-mail: hascik@slovakhandball.sk

 

Športovo-technická komisia

Ivan Sverák
predseda
e-mail: sverak@slovakhandball.sk
Renáta Marcinová
tajomníčka
e-mail: marcinova@slovakhandball.sk
 

 

Disciplinárna komisia

Vladimír Pokorný
predseda
e-mail: pokorny@slovakhandball.sk
Milan Veselka
tajomník
e-mail: veselka@slovakhandball.sk

 

Trénersko-metodická komisia

Pavol Streicher
predseda
e-mail: streicher@slovakhandball.sk
Renáta Marcinová
tajomníčka
e-mail: marcinova@slovakhandball.sk

 

Komisia krajských zväzov

Milan Lozák
predseda
e-mail: lozak@slovakhandball.sk

 

Komisia pre riešenie sporov

Jana Stašová
predsedníčka
e-mail: janka.stasova13@gmail.com

 

Komisia pre schvaľovanie laureátov Siene Slávy

Pavol Palša
predseda
e-mail: palsa@slovakhandball.sk
 

Aktuálne články

calendar