Kontakt

Slovenský zväz hádzanej
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava 3

E-mail: szh@slovakhandball.sk
Web: www.slovakhandball.sk
Facebook: Slovak Handball Federation
YouTube: Slovak Handball Federation
Instagram: slovakhandball
Archív webstránky: http://web.slovakhandball.sk

mapa
Lucia Janošková, ekonómka SZH
mob.:      +421 903 583 298
e-mail: janoskova@slovakhandball.sk
Ernö Kelecsényi, viceprezident SZH
mob.:     +421 903 246 012
e-mail: kelecsenyi@slovakhandball.sk
Ivan Sabovik, generálny sekretár SZH
mob.:       +421 903 708 275
e-mail: sabovik@slovakhandball.sk
Martina Halásová, sekretár mládeže SZH
mob.:        +421 911 641 746
e-mail: halasova@slovakhandball.sk
Samuel Švarc, medzinárodný sekretár SZH, športový sekretár SZH
mob.:         +421 901 754 158
e-mail: svarc@slovakhandball.sk
Silvia Priklerová, predseda Komisie mládeže
mob.:         +421 903 445 040
e-mail.: priklerova@slovakhandball.sk
Peter Brunovský, riaditeľ súťaží SZH, medzinárodné prestupy
mob.:         +421 903 903 228
e-mail: brunovsky@slovakhandball.sk
PaedDr. Miroslav Jursík, kontrolór SZH
e-mail: kontrolor@slovakhandball.sk
Martin Simonides, marketing a médiá SZH
mob.:           +421 911 197 146
e-mail: simonides@slovakhandball.sk
Foto zo súťaži SHE alebo MOL Ligy
e-mail: media.slovakhandball@gmail.com

Najnovšie news