Načítavanie údajov ...

Kontakt

Slovenský zväz hádzanej
Junácka 6
831 04 Bratislava 3

E-mail: szh@slovakhandball.sk
Web: www.slovakhandball.sk
Facebook: Slovak Handball Federation
YouTube: Slovak Handball Federation
Instagram: slovakhandball

mapa

Sekretariát 

Ernö Kelecsényi, viceprezident SZH
mob.:     +421 903 246 012
e-mail:   kelecsenyi@slovakhandball.sk
Ivan Sabovik, generálny sekretár SZH
mob.:       +421 903 708 275
e-mail:     sabovik@slovakhandball.sk
Peter Brunovský, riaditeľ súťaží SZH, medzinárodné prestupy
mob.:        +421 903 903 228
e-mail:      brunovsky@slovakhandball.sk
Martina Halásová, športový koordinátor národných tímov
mob.:        +421 911 641 746
e-mail:     halasova@slovakhandball.sk
Monika Tisajová, športový sekretár SZH, správca matriky SZH
mob.:         +421 901 754 158
e-mail:      tisajova@slovakhandball.sk
Renáta Marcinová, sekretár mládeže SZH, tajomník ŠTK SZH, TMK SZH a KM SZH
mob.:        +421 903 228 018
e-mail:     marcinova@slovakhandball.sk
Fernando Gurich, technický riaditeľ SZH
mob.:      +421 903 773 040
e-mail:    gurich@slovakhandball.sk
Lucia Janošková, ekonómka SZH
mob.:      +421 903 583 298
e-mail:    janoskova@slovakhandball.sk
Lucia Kováčiková Littmannová, asistenka
mob.:      +421 910 904 812
e-mail:    kovacikova@slovakhandball.sk

Marketing

Martin Simonides, marketing a médiá SZH
mob.:        +421 911 197 146
e-mail:      simonides@slovakhandball.sk

Komisie SZH

Kontrolná komisia
Miroslav Jursík, predseda
e-mail:      kontrolor@slovakhandball.sk
Legislatívna komisia
Miloš Šubák, predseda
e-mail:      subak@slovakhandball.sk
Ivan Sabovik, tajomník
e-mail:      sabovik@slovakhandball.sk
Komisia mládeže
Ján Beňadik, predseda
e-mail:     benadik@slovakhandball.sk
Renáta Marcinová, tajomníčka
e-mail:      marcinova@slovakhandball.sk
Komisia rozhodcov a delegátov
Peter Haščík, predseda
e-mail:      hascik@slovakhandball.sk
Športovo-technická komisia
Ivan Sverák, predseda
e-mail:      sverak@slovakhandball.sk
Renáta Marcinová, tajomníčka
e-mail:      marcinova@slovakhandball.sk
Disciplinárna komisia
Vladimír Pokorný, predseda
e-mail:      pokorny@slovakhandball.sk
Milan Veselka, tajomník
e-mail:      veselka@slovakhandball.sk
Trénersko-metodická komisia
Pavol Streicher, predseda
e-mail:   streicher@slovakhandball.sk
Renáta Marcinová, tajomníčka
e-mail:    marcinova@slovakhandball.sk
Komisia krajských zväzov
Milan Lozák , predseda
e-mail:      lozak@slovakhandball.sk
Komisia pre riešenie sporov
Jana Stašová, predsedníčka
e-mail:      janka.stasova13@gmail.com
Komisia pre schvaľovanie laureátov Siene Slávy
Pavol Palša, predseda
e-mail:      palsa@slovakhandball.sk

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022