Načítavanie údajov ...

Medzi sedmičkami Tomáša Kuťku: Inšpirácie pochopenia

Na webovej stránke ŠKP Bratislava sa objavil pozoruhodný manuál pre mladých športovcov, trénerov i rodičov pod názvom „Ako zvládnuť pandémiu?“ Nevtieravá výzva k úprimnej komunikácii o všetkom, čo nás dnes trápi, o svojich pocitoch i očakávaniach, obavách či okolnostiach. Áno, to je to, čo dnes ľudia potrebujú. V časoch neistoty, keď dnes neplatí, čo bolo včera a zajtra už nie to, čo platí dnes.

Ak niekto mal s takýmto niečím vyjsť, je to práve taký tradičný klub ako ŠKP. Nemáme ich tu veľa s takým obrovským záberom do všetkých kategórií, s takými skúsenosťami i dosiahnutými úspechmi. Sú tu najmenej štyri dôvody, pre ktoré práve klubom ako ŠKP prislúcha dobrá vôľa angažovať sa vo všestrannej pomoci mladým športovcom, pedagógom i rodičom, obzvlášť v tejto dobe.

  1. ŠKP kumuluje obrovské skúsenosti s prácou so všetkými vekovými kategóriami
  2. V ŠKP je vysoká kvalita funkcionárskych kádrov a kultúra organizačnej úrovne zabezpečenia športového i s ním spojených aj spoločenských procesov
  3. Postupne sa tu vyprofilovala aj vysoká kvalita trénerského kolektívu
  4. ŠKP má tzv, „bonusový“ fenomén. To je úroveň udržiavania vzťahov so všetkými partnermi z tzv. „lepších“ čias.

Tu sa trochu zastavím. Všetci partneri ŠKP nie sú len čisto obchodnými partnermi v zmysle platných zmlúv, ale ide o partnerov, ktorí nadčasovo dodržiavajú aj všetky nepísané dohody v tom najlepšom význame slova dodržiavať vzťahy v súlade s dobrými mravmi. Ak sú všetky dohodnuté vzťahy oboma stranami vnímané v tomto duchu, klub nikdy nezostane vo svojich záväzkoch osamotený a žiadna spoločenská či zdravotná pandémia ho nemôže položiť na kolená.

Vraví sa, že keď je zle, vtedy sa ukáže nielen charakter človeka, ale aj jeho schopnosť pracovať pod tlakom v zhoršených podmienkach. Trénerský kolektív ŠKP Bratislava každodenne predvádza a potvrdzuje svoje operatívne schopnosti v oblasti krízového manažmentu. Ku svojim zverencom pristupujú tréneri ŠKP práve v týchto ťažkých časoch s nebývalou empatiou a pochopením. Aj v metódach športových riaditeľov majú teraz prednosť konzultatívne metódy riadenia pred tými direktívnymi. Teraz nie je čas na hľadanie vlasov v polievke. Je čas vyhmatnúť to momentálne najcennejšie z možného a je čas metodicky sa adekvátne nachystať na očakávané uvoľňovanie. Vo vzťahu k digitálnemu vyhodnocovaniu dištančného tréningového procesu dominujú usmernenia pred striktným metodickým hodnotením. Tréneri využívajú vlastnosť detí predvádzať sa a správnou motiváciou od nich získavajú hodnotné materiály. Tieto neslúžia len na momentálne hodnotenia, ale zostanú k dispozícii ako svedectvo doby covidovej. Doby ťažkej, v ktorej spočiatku mnohí zdôrazňovali, že nepoznajú nikoho chorého na covid, aby už o pár mesiacov mnohí dokonca stratili svojich blízkych…

Počin ŠKP s hodnotným manuálom pre športovcov, mládežníckych trénerov ako aj rodičov treba vysoko hodnotiť nielen z psychickej stránky. Ale predovšetkým z tej ľudskej. Všetci pedagógovia i skúsení funkcionári v ňom deklarujú svoju každodennú pripravenosť byť tu pre svojich zverencov i pre ich najbližších. Byť tu s cennou radou a za každých okolností aj s podanou pomocnou rukou. Byť tu bez ohľadu na časové vypätie, osobné problémy, prípadne momentálne zaťaženie. Skrátka byť stále k dispozícii tým, ktorí nás potrebujú, všetkým tým, ktorí k nám s nádejou vzhliadajú.

Autor: Tomáš Kuťka, Foto: https://hadzana.skpbratislava.sk

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022