Načítavanie údajov ...

Mladí hádzanári môžu spojiť štúdium so športom na Spojenej škole v Bratislave

Spojená škola na Ostredkovej 10 ponúka možnosť štúdia na základnej alebo strednej škole so zameraním na hádzanú

Spojená škola na Ostredkovej ulici v Bratislave vzdeláva športovcov od roku 1985. Za obdobie vyše 35 rokov svojej existencie vychovala 31 účastníkov OH a ZOH a nespočetné množstvo medailistov na MS, ME, SP. Medzi známych absolventov školy patria aj súčasní hádzanárski reprezentanti Slovenska Jakub Prokop a Martin Potisk. Škola už niekoľko rokov spolupracuje aj s hádzanárskym klubom ŠKP Bratislava a spolupráca v strednodobom horizonte sa rysuje aj so Slovenským zväzom hádzanej (SZH) v súvislosti s hádzanárskou akadémiou.

„Hádzaná je jedným z piatich nosných športov na našej škole. V súčasnosti u nás študuje približne 30 žiakov venujúcich sa hádzanej z rôznych klubov najmä Bratislavského, ale aj z iných krajov, pre ktorých je zabezpečený tréningový proces. Tréningový proces prebieha štyrikrát do týždňa v ranných hodinách. Tomu je prispôsobený i školský rozvrh. Ide o chlapcov i dievčatá, niektorí majú individuálny študijný plán a pôsobia v zahraničí – v Nemecku, Česku či Maďarsku. K dispozícii máme halu i posilňovňu, môžeme využívať plaváreň. Študentom je na základe študijných i športových výsledkov umožnené nahrádzať si školské povinnosti, keď majú povinnosti v súvislosti so svojou športovou činnosťou. Najväčší prínos je podľa mňa v tom, že naši absolventi vidia šport aj z iného hľadiska. Snažíme sa ich zapájať do rozhodcovskej i trénerskej činnosti. Majú možnosť tréningového procesu navyše, keďže k dispozícii sú kvalifikovaní tréneri v rôznych oblastiach. Vieme sa venovať aj ich individuálnemu rozvoju. Naším cieľom nie je sťahovať hráčov z rôznych klubov, ale umožniť im trénovať podľa spoločnej metodiky so SZH a umožniť tréningový proces pre všetky kategórie. Chceme, aby naša škola, ŠKP Bratislava, Bratislavský krajský zväz hádzanej a SZH boli partnermi pre rozvoj hádzanej,“ priblížil Martin Spuchlák, bývalý ligový hádzanár a v súčasnosti aj učiteľ na Spojenej škole na Ostredkovej 10 v Bratislave.

Zaujímavosťou je, že Spojená škola na Ostredkovej sa zapojila aj do nedávnych majstrovstiev Európy v hádzanej mužov. Súčasní študenti pôsobili ako dobrovoľníci pri organizácii šampionátu. „Naši študenti získali účasťou na akcii medzinárodnej úrovne skúsenosti priamo v praxi. Svojím vystupovaním a svojimi vedomosťami splnili všetky náročné úlohy bez väčších problémov a úspešne reprezentovali a prezentovali našu školu,“ dodal Spuchlák, ktorý pôsobí aj ako hádzanársky tréner reprezentácie predkadetov SR a zároveň kormidelník mužov extraligového účastníka ŠKP Bratislava.

V školskom roku 2022/2023 bude škola otvárať triedy s gymnaziálnym štúdiom, štvorročným študijným odborom – športový manažment a jednu triedu základnej školy pre deti 5. ročníka. Škola je najvhodnejšou inštitúciou pre ďalší rozvoj pohybovo nadanej mládeže. Žiaci absolvujú v priebehu dňa teoretické vyučovanie a majú možnosť dvojfázového tréningového procesu pod vedením kvalifikovaných pedagógov a trénerov.

Záujemcovia o štúdium majú možnosť podať prihlášku do 15. 3. 2022. Talentové skúšky do prvého ročníka štvorročného štúdia pre odbory gymnázium a športový manažment pre školský rok 2022/2023 sa uskutočnia v termíne 12. 4. 2022 a do piateho ročníka ZŠ 19. 5. 2022.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022