Odporúčania ohľadom športovej činnosti

SZH na základe usmernenia štátneho tajomníka pre oblasť športu MŠVVaŠ SR zakazuje tréningový proces hádzanárskym kolektívom.

Prosíme Vás, aby ste sa s usmerneniami oboznámili a postupovali podľa uvedených  inštrukcií vo Vašom klube.

 

S pozdravom

 

Jaroslav Holeša, v.r.

prezident SZH

 

Usmernenie a odporúčania pre šport

Najnovšie news