Načítavanie údajov ...

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou hádzaná v Modre od 18. do 20. októbra

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že trénersko-metodická komisia Slovenského zväzu hádzanej plánuje v termíne od 18. 10. – 20.10.2019 uskutočniť v Modre školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou hádzaná (licencia „D“).

Obsahom školenia sú aj hospitácie na tréningovom procese.

Podmienka účasti na školení je najmenej  úplné stredoškolské vzdelanie, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Náklady na školenie – školné, cestovné, ubytovanie, si v plnej miere hradia frekventanti sami.

Poplatok za absolvovanie školenia je 90,- EUR , ktorý uhradíte na č. účtu SZH:

Číslo účtu: 1055067012/1111, UniCredit Bank ,  IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012 , BIC: UNCRSKBX

Do popisu zadajte meno a poznámku – školenie D.

Poplatok sa môže meniť podľa počtu účastníkov (Smernica  SZH k vzdelávaniu trénerov čl. 11., 11.2.)

S naskenovaným dokladom o úhrade je potrebné zaslať aj naskenovaný doklad o najvyššom dokončenom vzdelaní ( minimálne stredoškolské ukončené maturitou) na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk .

Záväzné potvrdenie účasti je potrebné zaslať  do 10.10.2019 najneskôr.

V prílohe posielame program školenia.

Organizačných pracovníkov klubov, prosíme o odovzdanie tejto informácie trénerom, ktorých prihlasovali za klub a  potencionálnym záujemcom.

Podľa prihláseného počtu záujemcov Vás budeme informovať o ďalšom postupe.

Naskenované doklady a platbu posielajte až po e-mailom doručenom potvrdení, že  sa školenie koná.

                                                                                                                                                                                                              Mgr. Silvia Priklerová, PhD., v.r.

                                                                                                                                                                          predseda TMK SZH

 

PROGRAM – školenie D – Modra 18.-20.10. 19 Modra

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022