Načítavanie údajov ...

Školenie trénerov na získanie licencie D v Stupave

Na základe uzávierky prihlášok na školenie trénerov na získanie trénerskej licencie „D“ si Vám dovoľujeme oznámiť, že trénersko-metodická komisia Slovenského zväzu hádzanej otvára v termíne od 16. – 18.11.2018  v Stupave školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou hádzaná (licencia „D“).

Obsahom školenia sú aj hospitácie na tréningovom procese.

Podmienka účasti na školení je minimálne  úplné stredoškolské vzdelanie, ktoré je ukončené maturitnou skúškou.

Náklady na školenie – školné, cestovné, ubytovanie, si v plnej miere hradia frekventanti sami.

 

Poplatok za absolvovanie školenia je 90,- EUR , ktorý uhradíte na č. účtu SZH:

Číslo účtu: 1055067012/1111, UniCredit Bank ,  IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012 , BIC: UNCRSKBX

Do popisu zadajte meno a poznámku – školenie D.

 

S naskenovaným dokladom o úhrade je potrebné zaslať aj naskenovaný doklad o najvyššom dokončenom vzdelaní ( minimálne stredoškolské ukončené maturitou) na e-mailovú adresu katusakova@slovakhandball.sk .

 

Vyššie uvedené doklady  je potrebné zaslať  do  22.10.2018 najneskôr.

 

Organizačných pracovníkov klubov, prosíme o odovzdanie tejto informácie prihláseným záujemcom.

 

V prílohe posielame program školenia, zoznam prihlásených a hospitačné listy, ktoré sú súčasťou absolvovania školenia. Vysvetlenie k nim dostanete v úvode školenia.

 

Mgr. Silvia Priklerová, PhD., v.r.

predseda TMK SZH

Ďakujeme za spoluprácu.

PROGRAM – školenie D -16.-18.11.2018

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022