Načítavanie údajov ...

SOH A MOH V ŽILINE 2021: UHRADIŤ TREBA NIELEN ŠTARTOVNÉ, ALE AJ ÚČASTNÍCKE BALÍČKY

Zároveň je potrebné zaslať súpisky s upresneným počtom zúčastnených hráčov a realizačného tímu

Prihlásení účastníci letného mládežníckeho hádzanárskeho podujatia Slovak Open Handball (SOH) vo vekových kategóriách do 12 a 14 rokov a Mini Open Handball (MOH) do 10 rokov mali do utorka 15. júna uhradiť poplatky spojené so štartom na turnaji v Žiline, ktorý sa uskutoční v termíne 2. – 4. júla 2021.

„Jednotlivé kluby chceme upozorniť, že nestačí, aby zaplatili len samotné štartovné, ale zároveň je potrebné uhradiť aj platbu za pobytové balíčky a zároveň je nutné poslať súpisky s upresneným počtom zúčastnených – meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo dresu, realizačný tím – meno a priezvisko. Treba sa riadiť pokynom k platbe, ktorý uvedený pod článkom ako príloha. Písomné storno účasti s vrátením 100 % prostriedkov je možné do stredy 23. 6. 2021. Po tomto termíne poplatok za stravu a ubytovanie nebude možné vrátiť,“ zdôrazňujú organizátori žilinského podujatia.

Tí zároveň upozorňujú kluby i rodičov, že ohľadom podmienok spojených s účasťou na podujatí v súvislosti s COVID-19 je potrebné počkať na stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, ktoré vydá stanovisko k predmetnej akcii v piatok 25. júna 2021. Pôjde o informácie ohľadom nariadení a pravidiel vrátane prípadného testovania zúčastnených, ktoré budú platiť pre účastníkov či divákov. Odporúčajú tiež riadiť sa všeobecným ustanovením k hromadným podujatiam (vyhláška v prílohe).

Informácie:
https://www.hadzanazilina.sk/moh-2021-zilina/
https://slovakhandball.sk/mladez/slovak-open-handball/

Pokyny k platbe

Vyhlaska_Hromadné podujatia[1]

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022