Komisia mládeže

Členovia Komisie mládeže Slovenského zväzu hádzanej

Ferdinand Minarovský, predseda
Renata Marcinová, tajomníčka
Darina Braunová, Rudolf Draškovič, Milan Foľta, Robert Klimo, Vladimír Lackovič, Lucia Majovská, Zdena Rajnohová

Najnovšie news