Komisia rozhodcov a delegátov

Zloženie KRaD SZH

Ján Rudinský, predseda
Ladislav Podlucký, tajomník
Ján Beňo, Marián Čech, Peter Dvorský, Jaroslav Ondogrecula, Miloš Šubák

Asociácia rozhodcov SZH

Peter Haščík, predseda

Predsedovia KR KZHá

BA KZHá:                  Ladislav Podlucký

NR a TT KZHá:         Peter Haščík

TN a ZA KZHá:         Vladimír Pokorný

PO a KE KZHá:         Jozef Gedeon

Plán práce

Plán práce na II. polrok 2021

Plán práce na I.polrok 2020

Plán práce na II.polrok 2020

Dokumenty

Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov 2020

Úprava fyzických testov pre rozhodcov

Smernica pre odmeňovanie rozhodcov a delegátov

Úprava v Smernici pre odmeňovanie rozhodcov a delegátov o doplnenie bodu f)

Koncepcia získavania a prípravy nových rozhodcov

Semináre

Školenia

Pravidlá hádzanej IHF (Slovensky) 2016

Pravidlá hádzanej IHF (Anglicky) 2016

Pokyny a Interpretácie pravidiel IHF (Doplnky)

Katalóg otázok – august 2019 SVK

Katalóg otázok – august 2019 ENG

Odpovede katalóg – august 2019 SVK

Odpovede katalóg – august 2019 ENG

Zoznam Rozhodcov a Delegátov SZH v súťažnom ročníku 2020/2021

Zoznam Rozhodcov a Delegátov SZH v súťažnom ročníku 2019/2020

Bývalí medzinárodní rozhodcovia EHF a IHF

Hodnotenia

Šablóna – Hodnotenie delegát

Šablóna – Hodnotenie rozhodca

Šablóna – Hodnotenie spolu

Formulár hodnotenia rozhodcov 2020/2021 – kluby

Hodnotenia delegátmi 2020/2021

Hodnotenia rozhodcov delegátmi 2019/2020

Hodnotenie rozhodcov nižších súťaží 2019/2020

Hodnotenie delegátov 2019/2020

Najnovšie news