Komisia rozhodcov a delegátov

Hodnotenia výkonov rozhodcov 2018/2019

 

Slovnaft Handball Extraliga 2018/2019

Slovenský Pohár mužov 2018/2019

MOL Liga 2018/2019

Slovenský Pohár žien 2018/2019

Ostatné ligy 2018/2019

Hodnotenia výkonov rozhodcov 2017/2018

Spoločný poriadok rozhodcov a delegátov, výklad pravidiel, hodnotiace hárky, odmeňovanie rozhodcov a delegátov

Najnovšie news