Načítavanie údajov ...

Hodnotenia KRaD 2019/2020

Slovnaft Handball Extraliga 2019/2020

XA-02 SA-HC Rudinsky-Mandak Karlubík

XA-03 KE-Modra Cibere-Richvalský Gedeon

XA-04 TO-PO Badura-Ondogrecula Podlucky

XA-05 SKP-NZ Manek-Majstrik Podlucky

XA-07 PO-ŠKP Daňo-Vydra Gedeon

XA-08 Modra-Topolcany Hasčik – Sivák Nedorost

XA-09 Hlohovec-Košice Balogh-Oťapka Jahodka

XA-10 PB – ŠA Daňo-Vydra Ondogrecula

XA-12 Košice-Pov.Bystrica Cibere–Richvalský Kalaninová

XA-13 TO-HC Haščík-Sivák Ondogrecula

XA-14 ŠKP-Modra Oťapka-Nagy Pokorný

XA-15 NZ-PO Baďura-Ondogrecula Karlubík

XA-17 Modra-N. Zamky Balogh-Otapka Rancik

XA-18 HC – ŠKP Gabriš-Veselka Pokorný

XA-19 P.Bystrica-Topoľčany Cibere-Richvalský Barborík

XA-20 SA-KE Rudinsky-Mandak Karlubík

XA-22 TO-ŠA Haščík-Sivák Pokorný

XA-23 ŠKP – PB Balogh – Záhradník Čech

XA-24 NZ-HC Brunovsky-Canda Dvorsky

XA-25 Prešov-Modra Daňo-Sabol Kalaninová

XA-27 Hlohovec-Presov Zahradnik-Manek Rancik

XA-28 P.Bystrica-N.Zámky Daňo-Sabol Jahodka

XA-29 Saľa -ŠKP Oťapka-Balog Nedorost

XA-30 Košice -Topoľčany Baďura-Ondogrecula Barborík

XA-32 SKP-Kosice Hascik-Sivak Fuleova

XA-33 Nové Zámky – Šaľa Daňo – Vydra Čech

XA-34 PO-PB Budzák-Záhradník Ondogrecula

XA-35 Modra-Hlohovec Dano-Vydra Rancik

XA-37 P.B.-Modra Balog Nagy Dvorsky

XA-38 Sa-Po Brunovsky-Canda Podlucky

XA-39 Kosice-N. Zamky Bacik-Klimko Rancik

XA-40 Topolcany-SKP Manek-Majstrik Fuleova

XA-42 TO-NZ Hascik Sivak Dvorsky

XA-43 PO-KE Budzák-Záhradník Ondogrecula

XA-44 Modra – Šaľa Cipov – Klus Čech

XA-45 Hlohovec-P.Bystrica Cipov-Klus Jahodka

XA-47 HC-SA Gábriš – Veselka Gedeon

XA-48 Modra-Košice Balogh-Klimko Stašová

XA-49 Prešov-Topoľčany Palovčák-Šimko Kalaninová

XA-50 N.Zamky-SKP BA Majstrik-Manek Rancik

XA-52 SKP BA-Presov Badura-Ondogrecula Rančík

XA-53 TO-Modra Budzak -Záhradník Geddeon

XA-54 Košice Crows-Sporta Hlohovec Cibere-Richvalský Nemčíková

XA-55 ŠA-P.B. Mandák -Rudinský Rudinský

XA-57 P.Bystrica-Košice Mandák-Rudinský Barborík

XA-58 Hlohovec -Topolcany Gabris-Veselka Nedorost

XA-59 Modra-ŠKP Oťapka-Zubo Karlubík

XA-60 PO-NZ Cibere-Richvalský Nemčíková

XA-62 N.Zamky-Modra Manek-Majstrik Fuleova

XA-63 ŠKP-HC Cipov-Klus Podlucký

XA-64 TO-PB Budzák-Záhradník Karlubík

XA-65 KE-ŠA Oťapka-Zubo Ondogrecula

XA-67 SA-TO Palovcak-Simko Dvorsky

XA-68 P.Bystrica-Bratislava Palovčák-Šimko Barborík

XA-69 HC-NZ Baďura-Ondogrecula Pokorný

XA-70 Modra-Prešov Janosikova-Sivak Stašová

XA-72 Prešov-Hlohovec Daňo – Sabol Geddeon

XA-73 Nové Zámky – Pov. Bystrica Budzák – Záhradník Čech

XA-74 SKP BA-Sala Hascik-Sivak Rancik

XA-75 Topoľčany-Košice Brunovský-Čanda Jahodka

XA-77 Košice-ŠKP Cipov-Klus Nemčíková

XA-78 Šaľa – Nové Zámky Budzák – Manek Čech

XA-79 P.Bystrica-Prešov Oťapka-Zubo Barborík

XA-80 Hlohovec-Modra Balogh-M.Nagy Podlucky

XA-82 Modra-P.Bystrica Brunovsky-Canda Fuleova

XA-83 Prešov-Šaľa Richvalský – Cibere Geddeon

XA-84 NZ-KE Oťapka-Zubo Karlubík

XA-85 SKP-Topolcany Nagy,ml.-Papaj Podlucky

XA-87 Nove Zamky-Topolčany Balogh-Klimko Stasova

XA-88 KE-PO Budzák-Záhradník Ondogrecula

XA-89 SA-Modra Oťapka-Zubo Karlubík

XA-90 P. Bystrica – Hlohovec Haščík – Sivák Nedorost

XB-02 PB-ŠA Daňo-Sabol Ondogrecula

XB-03 KE-NZ Cipov-Klus Kalaninová

XB-04 HC-NZ Balogh-Klimko Pokorný

XB-05 SA-KE Haščík-Sivák Karlubík

XB-06 PO-PB Cibere-Richvalský Gedeon

XB-07 P.Bystrica-Hlohovec Palovčák-Šimko Barborík

XB-08 PO-KE Baďura-Ondogrecula Jahodka

XB-09 NZ-ŠA Brunovský-Čanda Rudinský

XB-10 Hlohovec-Šaľa M. Nagy-G. Balogh Podlucky

XB-11 Prešov-N. Zámky Palovčák-Šimko Kalaninová

XB-12 PB-KE Mandák-Rudinský Ondogrecula

XB-13 KE-HC Cibere-Richvalský Šubák

XB-14 Nové Zámky – Pov. Bystrica Oťapka – Zubo Čech

XB-16 Hlohovec-Presov Zahradník -Budzak Podlucký

XC-02 Modra-TO Otapka-Nagy Dvorsky

XC-04 SKP-Topolcany Budzak-Zahradnik Fuleova

XC-06 SKP-Modra Majstrik-Manek Fuleova

 

MOL Liga 2019/2020

W-002 Dun. Streda-Most Badura-Ondogrecula Stasova

W-003 Hlohovec-Banovce Cipov-Janosikova Fuleova

W-007 MI-Hodonín Daňo-Vydra Nemčíková

W-009 SA-MI Baďura – Ondogrecula Podlucky

W-011 ŠŠK Prešov-Zora Olomouc Cibere-Richvalský Kalaninová

W-012 Banovce-Zlin Gabris-Veselka Nedorost

W-013 Hlohovec – Most Budzák-Záhradník Čech

W-015 DAC-Pisek Veselka-Gabris Podlucky

W-16 HC-Slavia Otapka- Manek Dvorsky

W-020 Michalovce – Poruba Daňo – Sabol Gedeon

W-024 PO-MI Cipov-Klus Nemčíková

W-025 Bánovce-Veselí Haščík-Sivák Jahodka

W-028 Dun. Streda – Hlohovec Manek – Janosikova Stasova

W-029 HC-PI Jánošíková-Manek Podlucký

W-033 MI -BN Daňo-Vydra Gedeon

W-035 Sala-Poruba Gabris-Veselka Rancik

W-037 ŠŠK Prešov-Duslo Šaľa Oťapka-Nagy Nemčíková

W-038 Bánovce-Hodonín Gabriš-Veselka Pokorný

W-041 Dun. Streda-Olomouc Daňo – Vydra Čech

W-042 Hlohovec-Zlín Manek-Majstrik Podlucky

W-046 MI-Praha Klus-Cipov Gedeon

W-048 Šaľa-Banovce Haščík-Sivák Rudinský

W-051 Banovce-Poruba Manek Majstrik Dvorsky

W-054 Dun. Streda – Michalovce Jánošíková – Sivák R. Čech

W-055 Hlohovec Veselí Oťapka – Nagy Nedorost

W-059 MI-Hlohovec Daňo – Sabol Gedeon

W-061 SA-Slavia Budzák-Záhradníkk Karlubík

W-067 DAC D.S.-Duslo Sala Balogh-Klimko Podlucky

W-068 Hlohovec-Hodonín Oťapka-Zubo Jahodka

W-072 MI-Olomouc Sabol-Vydra Nemčíková

W-074 Šaľa-Hlohovec Rudinský -Zubo Nedorost

W-076 ŠŠK Prešov-DHC Slavia Praha Palovčák-Šimko Kalaninová

W-077 Bánovce-Most Majstrík-Manek Pokorný

W-080 DS-PO Hascik-Sivak Dvorsky

W-089 PO-HC Oťapka-Zubo Ondogrecula

W-090 Bánovce-D.Streda Bačík-Klimko Jahodka

W-094 Bánovce -Hlohovec Gábriš – Veselka Nedorost

W-095 Prešov-Zlín Cibere-Richvalský Kalaninová

W-097 SA-Veselí Nagy-Balogh Karlubík

W-100 MI – SA Daňo-Vydra Gedeon

W-105 Dunajská Streda – Slávia Budzák – Záhradník Čech

W-109 Bánovce n B-Olomouc Kellner-Janosikova Stasova

W-110 PO-Veselí Cibere-Richvalský Kalaninová

W-112 Sala-Hodonin Papaj – M.Nagy Podlucky

W-113 SA-Pisek Bocakova-Kellner Dvorsky

W-115 MI-PO Daňo-Sabol Nemčíková

W-119 HC-DS Gábriš-Veselka Karlubík

W-121 DS-Zlin Gabris-Veselka Rancik

W-124 Bánovce-Michalovce Kellner-Bočáková Jahodka

W-125 PO-Hodonín Palovčák-Šimko Gedeon

W-128 SA-PO Rudinský-Mandák Karlubík

W-130 MI-Most Cipov-Klus Ondogrecula

W-135 Hlohovec-Olomouc Majstrík – Manek Čech

W-136 Dunajska Streda-Veselí Oťapka-Zubo Nedorost

W-139 Banovce-SA Janosikova-Kellner Dvorsky

W-141 Prešov-Písek Papaj – M.Nagy ml. Podlucky

W-143 Šaľa – Most Budzák – Záhradník Čech

W-145 Iuventa-D.Streda Daňo-Sabol Nemčíková

W-150 Hlohovec – Michalovce Jánošíková-Kellner Čech

W-151 D.Streda – Hodonin Majstrík-Manek Podlucky

W-154 Banovce- Presov Gabriš-Veselka Nedorost

W-155 Banovce-Pisek Otapka Zubo Dvorsky

W-156 Prešov-Most Cipov-Klus Barborík

W-158 Sala-D. Streda Hascik-Sivak Rancik

W-160 MI-Zlín Daňo-Sabol Nemčíková

W-165 HC-SA Balogh-Klimko Karlubík

W-166 DS-Poruba Gabris-Hascik Dvorsky

W-176 Michalovce-Písek Papaj – M.Nagy ml. Podlucky

 

Slovenský Pohár mužov 2019/2020

SPM-10 HC-Šaľa Brunovský-Čanda Karlubík

SPM-11 NZ-Modra Balog-Nagy Dvorsky

SPM-12 PB-KE Oťapka-Zubo Ondogrecula

Slovenský Pohár žien 2019/2020

SPZ-03 Hlohovec-Šaľa Balogh-Nagy Nedorost

SPZ-04 Stupava-Banovce Budzak-Zahradnik Rancik

SPZ- 05 Dun. Streda-Presov Hascik-Sivak R Stasova

 

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022