Konferencia SZH 2019

Konferencia SZH 2019 Zápisnica z Konferencie SZH zo dňa 24.5.2019 Pozvánka na konferenciu SZH Program konferencie SZH 2019 Rokovací poriadok Konferencie SZH 2019 Volebný poriadok konferencie SZH 2019 Výročná správa SZH 2018 Konečné tabuľky súťaží SZH Stanovy SZH po zmenách 23.06.2018 Dodatok č.1 k Výročnej správe SZH Organizačné pokyny pre účastníkov konferencie SZH Prehľad kandidátov … Čítať ďalej Konferencia SZH 2019