Konferencia SZH 2020

Zápisnica z Konferencie SZH zo dňa 4.9.2020 Výročná správa SZH za rok 2019 ROKOVACÍ PORIADOK 2020 Schválenie kritérií, účelu a rozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov pre rok 2020 Program Konferencia SZH 2020 Pozvánka na konferenciu SZH Metodické usmernenie