Legislatíva

Základné všeobecné normy SZH

Stanovy SZH

Zákon o športe

Športovo-technické normy SZH

Disciplinárny poriadok SZH

Registračný poriadok SZH 28_11_2017

Rokovacie poriadky orgánov SZH

Súťažný poriadok SZH

Prestupový poriadok SZH 27_3_2017

Ostatné normy SZH

Kódex rozhodcov a delegátov SZH

Poriadok pre riešenie sporov SZH

Zmluva o zabezpečení reprezentácie SR v hádzanej

Pravidlá hádzanej

List od IHF – nové predpisy a zmeny IHF info.pdf

I H F Nové pravidlá 2016 Oficiálne formulácie.pdf

Slovenská verzia pravidiel IHF platná od 01.07.2016.pdf

9434_2016 IHF Rule Questions Catalogue_E_01-11-2017_final_v1.pdf

0_New-Rules of the Game_GB.pdf

Katalóg otázok IHF Pravidiel 11-2017 RV.pdf

IHF Pravidla – Odpovede – verzia 1 – 01-11-2017.pdf

Smernice SZH

Uvoľňovanie hráčov pre reprezentačné družstvo.pdf-staré

Smernica Slovenského zväzu hádzanej pre uvoľňovanie hráčov do reprezentácie

ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HÁDZANEJ

ŠTATÚT ČLENA REALIZAČNÉHO TÍMU REPREZENTAČNÉHO DRUŽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V HÁDZANEJ

Realizačné tímy RD SR.pdf-stará

Finančné zabezpečenie vzdelávacích podujatí.pdf

Zriadenie, činnosť a hodnotenie športových tried ZŠ a SŠ.pdf

Štatút ŠT

Zriadenie, hodnotenie a činnosť školských stredísk hádzanej.pdf

Zriadenie, činnosť a hodnotenie CTM – platné od 2014.pdf

Udeľovanie a získanie licencie pre štart družstiev v súťažiach SZH.pdf

Postup pri zlúčení klubov.pdf

Smernica Slovenského zväzu hádzanej o evidencii zmlúv športovcov

Smernica – Požiadavky_na_získanie_a_predĺženie_licencie_trénerov.pdf

Smernica o udeľovaní vyznamenaní v SZH

Smernica Hlasovanie PER ROLLAM

Smernica SZH o určení podmienok vo vekovej kategórii predprípravka a prípravka

Najnovšie news