Sieň Slávy

46 ČLENOV SIENE SLÁVY SLOVENSKEJ HÁDZANEJ

Od 4. januára 2011 pribudlo do Siene slávy slovenskej hádzanej už 46 mien.
Laureáti v roku 2011
Jozef Ambruš
Anton Frolo
Martin Gregor
Ladislav Gross
Rudolf Horváth
Emil Otřísal
Peter Pospíšil
Ladislav Šesták
Jozef Zápražný
Mária Ďurišinová
Anna Čápová
Viera Schmidtová – Ilavská
Laureáti v roku 2012
Ernest Gubrický
Marta Hájková
Ján Kecskeméthy
Jana Kuťková
Vincent Lafko
Helena Medvecká – Mahorová
Milan Mikuš
Eduard Pardubský
Vladimír Seruga
Jozef Slovík
Jana Stašová
Ľubomír Zeman
Laureáti v roku 2013
Alena Damitšová
Pavol Palša
Božena Mažgútová – Birošová
Andrej Lukošík
Jozef Oravec
Daniela Trandžíková
Anton Gregor
Laureáti v roku 2014
Katarína Beňušková – Lamrichová
Irena Popluhárová
Ján Vicena
Jaroslav Papiernik
Karol Lukošík
Marián Hirner
Františk Šulc st.
Laureáti v roku 2015
Viera Zaťková
Štefan Katušák
Milan Ondrovič
Laureátka v roku 2016
Soňa Zemanová
 
Laueráti v roku 2017
Miroslav Jursík
Adriana Walterová
Laureát za rok 2017
Štefan Hradecký
Laureát za rok 2018
Ján Hianik

Najnovšie news