Športovo technická komisia

Zloženie

Ivan Sverák, predseda
Miroslav Hýll, podpredseda
Samuel Švarc, tajomník
Peter Brunovský, Peter Dvorský

Najnovšie news