Štruktúra

Jaroslav Holeša, prezident SZH
Pavol Palša, viceprezident SZH
Ernö Kelecsényi, viceprezident SZH
Ivan Sabovik, generálny sekretár SZH

Výkonný výbor SZH
Jaroslav Holeša, predseda VV SZH
Miloš Šubák, podpredseda VV SZH, Ján Rudinský, Ján Beňo, Milan Nedorost, Ferdinand Minarovský, Ivan Sverák, Silvia Priklerová, Andrej Petro

Kontrolná komisia
Miroslav Jursík, predseda, email: kontrolor@slovakhandball.sk
Veronika Strížová, Milan Janoška
Legislatívna komisia SZH
Miloš Šubák, predseda, email: subak@slovakhandball.sk
Ivan Sabovik, tajomník
Mária Faithová, Anton Putek, Juraj Miškovič
Komisia mládeže SZH
Ferdinand Minarovský, predseda, email: minarovsky@slovakhandball.sk
Martina Halásová, tajomníčka
Vladimír Lackovič, Darina Braunová, Zdena Rajnohová, Robert Klimo, Milan Foľta, Lucia Majovská, Rudolf Draškovič
Komisia rozhodcov a delegátov SZH
Ján Rudinský, predseda, email: rudinsky@slovakhandball.sk
Ladislav Podlucký, tajomník
Jaroslav Ondogrecula, Peter Dvorský, Ján Beňo, Miloš Šubák, Peter Haščík, Marián Čech
Športovo – technická komisia SZH
Ivan Sverák, predseda, email: sverak@slovakhandball.sk
Miroslav Hýll, podpredseda
Samuel Švarc, tajomník
Peter Dvorský, Peter Brunovský
Disciplinárna komisia SZH
Milan Nedorost, predseda, email: nedorost@slovakhandball.sk
Anton Gregor – podpredseda
Milan Veselka- tajomník
Vladimír Pokorný, Jozef Gedeon
Trénersko – metodická komisia SZH
Silvia Priklerová, predsedkyňa, email: priklerova@slovakhandball.sk
Samuel Švarc, tajomník
Štefan Katušák, Martin Križan, Svätozár Prokeš, Pavol Streicher
Komisia krajských zväzov SZH
Ján Beňo (KZH Trenčín), predseda komisie
Ľubomír Orosz (KZH Bratislava)
Ivan Davidek (KZH Trnava)
Slavomír Varga (KZH Nitra)
Boris Cipov (KZH B. Bystrica)
Robert Klimo (KZH Žilina)
Eduard Schwarzbacher (Tatran Prešov)
Miroslav Fotul (KZH Košice)
Milan Lozák (KZH Prešov)
Ján Beňadik (Iuventa Michalovce)
Komisia pre riešenie sporov SZH
JUDr. Janka Stašová, predsedníčka
JUDr. Juraj Veverka, podpredseda
JUDr. Eva Škvareninová, členka
Komisia pre schvaľovanie laureátov Siene slávy:
Pavol Palša, predseda
Mária Ďurišinová, Jozef Zápražný, Miroslav Jursík
Odvolacia antidopingová komisia SZH
MUDr. Monika Bartošová
MUDr. Miroslav Babiak
JUDr. Juraj Tomášek

Zápisnice z Výkonného Výboru SZH

VV SZH – zápisnica č. 1 z 23.1.2018

VV SZH – zápisnica č. 2 z 27.2.2018

VV SZH – zápisnica č. 3 z 27.3.2018

VV SZH – zápisnica č. 4 z 24.4.2018

VV SZH – zápisnica č. 5 z 22.5.2018

VV SZH – zápisnica č. 6 z 21.8.2018

VV SZH – zápisnica č. 7 z 25.9.2018

VV SZH – zápisnica č. 8 z 27.10.2018

VV SZH – zápisnica č. 9 z 26.11.2018

VV SZH – zápisnica č. 1 z 22.1.2019

VV SZH – zápisnica č. 2 z 19.2.2019

VV SZH – zápisnica č. 3 zo 17.3.2019

VV SZH – zápisnica č. 4 z 30.4.2019

VV SZH – zápisnica č. 5 z 19.6.2019

VV SZH – zápisnica č. 6 z 27.8.2019

VV SZH – zápisnica č. 7 z 1.10.2019

VV SZH – zápisnica č. 8 zo 4.11.2019

VV SZH – zápisnica č. 9 z 9.12.2019

VV SZH – zápisnica č. 1 z 21.1.2020

VV SZH – zápisnica č. 2 z 25.2.2020

VV SZH – zápisnica č. 3 z 22.5.2020

VV SZH – zápisnica č. 4 z 30.6.2020

VV SZH – zápisnica č. 5 z 25.8. a 3.-7.9.2020

VV SZH – zápisnica č. 6 z 29.9.2020

VV SZH – zápisnica č. 7 z 10.11.2020

VV SZH – zápisnica č. 8 z 22.12.2020

VV SZH – zápisnica č. 1 z 26.1.2021

VV SZH – zápisnica č. 2 z 23.2.2021

Zápisnice z Kontrolnej Komisie SZH

KK SZH – zápisnica č. 7 z 25.5.2017

KK SZH – zápisnica č. 8 z 19.10.2017

KK SZH – zápisnica č. 9 z 14.12.2017

KK SZH – zápisnica č. 10 z 14.3.2018

KK SZH – zápisnica č. 11 z 14.6.2018

KK SZH – zápisnica č. 12 z 4.10.2018

KK SZH – zápisnica č. 13 z 24.4.2019

KK SZH – zápisnica č. 14 zo 14.5.2019

KK SZH – zápisnica č. 15 z 27.6.2019

KK SZH – zápisnica č. 16 z 5.9.2019

KK SZH – zápisnica č. 17 zo 17.12.2019


Zápisnice zo Správnej Rady SZH

Konferencie SZH

Stanovy SZH

Stanovy SZH po zmenách 23.06.2018

Výročná Správa SZH

VS – Dodatok správy audítora SZH 2017

Najnovšie news