Načítavanie údajov ...

Štruktúra

Jaroslav Holeša, prezident SZH
Pavol Palša, viceprezident SZH
Ernö Kelecsényi, viceprezident SZH
Ivan Sabovik, generálny sekretár SZH
Výkonný výbor SZH
Jaroslav Holeša, predseda VV SZH
Miloš Šubák, podpredseda VV SZH, Ján Beňo, Ferdinand Minarovský, Milan Nedorost, Andrej Petro, Silvia Priklerová, Ján Rudinský, Ivan Sverák
Kontrolná komisia
Miroslav Jursík, predseda
Milan Janoška, Veronika Strížová
Legislatívna komisia SZH
Miloš Šubák, predseda
Ivan Sabovik, tajomník
Peter Čurilla, Mária Faithová, Juraj Miškovič, Anton Putek
Komisia mládeže SZH
Ferdinand Minarovský, predseda
Renata Marcinová, tajomníčka
Darina Braunová, Rudolf Draškovič, Milan Foľta, Robert Klimo, Vladimír Lackovič, Lucia Majovská, Zdena Rajnohová
Komisia rozhodcov a delegátov SZH
Ján Rudinský, predseda
Ladislav Podlucký, tajomník
Ján Beňo, Marián Čech, Peter Dvorský, Jaroslav Ondogrecula, Miloš Šubák
Športovo – technická komisia SZH
Ivan Sverák, predseda
Miroslav Hýll, podpredseda
Monika Tisajová, tajomníčka
Peter Brunovský, Peter Dvorský
Disciplinárna komisia SZH
Milan Nedorost, predseda
Anton Gregor – podpredseda
Milan Veselka- tajomník
Jozef Gedeon, Vladimír Pokorný
Trénersko – metodická komisia SZH
Silvia Priklerová, predsedkyňa
Monika Tisajová, tajomníčka
Štefan Katušák, Martin Križan, Svätozár Prokeš, Pavol Streicher
Komisia krajských zväzov SZH
Ján Beňo (KZH Trenčín), predseda komisie
Ľubomír Orosz (KZH Bratislava)
Ivan Davidek (KZH Trnava)
Slavomír Varga (KZH Nitra)
Boris Cipov (KZH B. Bystrica)
Robert Klimo (KZH Žilina)
Miroslav Fotul (KZH Košice)
Milan Lozák (KZH Prešov)
Eduard Schwarzbacher (Tatran Prešov)
Ján Beňadik (Iuventa Michalovce)
Komisia pre riešenie sporov SZH
Janka Stašová, predsedníčka
Juraj Veverka, podpredseda
Eva Škvareninová, členka
Komisia pre schvaľovanie laureátov Siene slávy:
Pavol Palša, predseda
Mária Ďurišinová, Miroslav Jursík, Jozef Zápražný
Odvolacia antidopingová komisia SZH
Monika Bartošová
Miroslav Babiak
Juraj Tomášek

 

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny autopartner SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022