Načítavanie údajov ...

Trénersko-metodická komisia

Trénersko-metodická komisia SZH

Silvia Priklerová, predseda
Renáta Marcinová, tajomník
Členovia
Štefan Katusák, Martin Križan, Svätozár Prokeš, Pavol Streicher
Trénersko-metodická komisia SZH – obsahové zameranie
1. Trénersko-metodická komisia SZH (ďalej len TMK SZH) je odborným orgánom VV SZH. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a didaktiky hádzanej
a skúseností z trénerskej praxe do hádzanárskeho hnutia.
2. TMK je zložená z predsedu, tajomníka a ďalších členov, ktorých na návrh predsedu komisie schvaľuje VV SZH.
3. Vo svojej činnosti sa TMK zameriava najmä na:
– výchovu a vzdelávanie trénerov
– spracovanie plánov a programov školení a doškoľovaní trénerov a zodpovedá za ich plnenie
– usporiadanie vzdelávacích podujatí (semináre, školenia, doškolenia, konferencie, „okrúhle stoly“) k aktuálnym problémom športovej praxe
– vedie evidenciu trénerských kádrov a ich zverejnenie v oficiálnych materiáloch SZH (web stránka, správy zväzu a pod.)
– na požiadanie poskytuje odborno-metodickú pomoc trénerom v oddieloch a kluboch
– zostavuje ročný plán edičnej činnosti a tvorby vizuálnych metodických materiálov – dodržiavanie etických zásad fair-play trénerov pri výkone ich funkcie
4. Pri plnení svojich úloh spolupracuje predovšetkým s komisiou
mládeže, komisiou rozhodcov a ďalšími odbornými inštitúciami. (NŠC,FTVŠ v Bratislave).
5. Zasadnutia TMK sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej 4 x ročne

Doškoľovacie semináre k predĺženiu trénerských licencií

TMK SZH pripravila doškoľovacie semináre na predĺženie trénerských licencií. Tréneri si vyberú podľa kategórie, ktorú trénujú, jeden z dvoch termínov, ktorý absolvujú on-line. V prípade, že sa tréneri chcú zúčastniť aj iných seminárov dobrovoľne, môžu. Prihlasovanie na semináre sa uzatvára vždy 2 dni pred seminárom, následne Vám zašleme na Váš e-mail bližšie inštrukcie k online semináru.

Tréneri prípraviek a žiactva

TERMÍN: 12.6.2021, 10.7.2021

Online forma, MS Teams

9.00-10.30      Obranný systém 3:3 – Lektor Tomáš Kysel

10.30-12.00    Spolupráca dvojíc v útoku – Lektor Martin Križan

Tréneri dorasteneckých kategórií a nižších seniorských súťaží

TERMÍN: 13.6.2021, 20.6.2021

Online forma, MS Teams

9.00-10.30      Ofenzívny obranný systém 0:6 – Lektor Fernando Gurich, Silvia Priklerová

10.30-12.00    Organizácia útoku proti obrane 0:6 – Lektor Fernando Gurich, Silvia Priklerová

Tréneri vrcholových družstiev mužov a žien (NHE, MOL liga)

TERMÍN: 19.6.2021, 3.7.2021

Online forma, MS Teams

9.00-10.30      Hra 7:6, hra v oslabení bez brankára – Lektor Pavol Streicher

10.30-12.00    Plánovanie športovej prípravy vrcholového družstva v ročnom tréningovom cykle – workshop – Lektor Martin Križan

Registrácia na semináre:

Tréneri prípraviek a žiactva

12.6.2021 – https://forms.office.com/r/99e2CkVk46

10.7.2021 – https://forms.office.com/r/zp4278RUn3

Tréneri dorasteneckých kategórií

13.6.2021 – https://forms.office.com/r/AmN7HRCVir

20.6.2021 – https://forms.office.com/r/Bh70r1PHd8

Tréneri vrcholových družstiev mužov a žien (NHE, MOL liga)

19.6.2021 – https://forms.office.com/r/SZH3tn2sYp

3.7.2021 – https://forms.office.com/r/XhxG6Hr8c9


Aktuálne pozvánky na trénerské semináre

TMK SZH otvára školenie trénerov III. kvalifikačného stupňa – licencia ,,B“

Termín všeobecnej časti: 

1. časť – 6.-8.11.2020 – online
2. časť – predpokladaný termín február 2021

Termín špeciálnej časti: 

Marec-Jún 2021 – online, prezenčne
3 víkendy

Miesto: Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava

Predpokladaná cena školenia: 250-300 €

Pre prihlásenie sa na kurz kliknite tu.

Prihlásenie je možné do 26.10.2020, najneskôr.

 

TMK SZH plánuje otvoriť školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – licencia ,,D“

Termín špeciálnej časti: január/február 2021 – ešte upresníme

Termín všeobecnej časti: 11.-13.12.2020

Miesto: Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava

Predpokladaná cena školenia: 120 €

Pre prihlásenie sa na kurz kliknite tu.

Prihlásenie je možné do 15.11.2020, najneskôr.

Účasť na jednom regionálnom tréningu platí vzhľadom na časovú dotáciu za polovičnú účasť na doškoľovacom seminári.

Dokumenty TMK SZH

Videomateriály a metodické materiály

Seminár trénerov 26.3.2019 – Peter Hatalčík, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Gyula Zsiga, praktická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, teoretická časť
Seminár trénerov 14.12.2018 – Fernando Gurich, praktická časť

Školenia trénerov


Školenia kvalifikačných stupňov I.-III. budú prebiehať od septembra 2019

Prezentácie 

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny autopartner SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022