Zákon o športe – údaje

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE NA WEBOVOM SÍDLE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVÄZU

Ekonomický charakter

Evidenčný charakter

Finančný charakter 2020

Finančný charakter 2019

Finančný charakter 2018

Právny charakter

Najnovšie news