Zákon o športe – údaje

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE NA WEBOVOM SÍDLE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVÄZU

Ekonomický charakter

Evidenčný charakter

Finančný charakter 2018

Finančný charakter 2019

Finančný charakter 2020

Finančný charakter 2021

Právny charakter

Výstavba tréningovej haly

Najnovšie news