Načítavanie údajov ...

Príručka o kĺbovej výžive od Slovenskej Antidopingovej Agentúry

SADA pripravila projekt „osveta výživové doplnky – SADA“. Pri práci so športovcami či už pri dopingovej kontrole alebo počas vzdelávacích seminárov sa dá všeobecne konštatovať, že veľká väčšina športovcov, česť výnimkám, nemá poňatia, prečo niečo užíva. Ďalším bodom pri doplnkoch je kedy a koľko ich užívať. Týmto projektom chce SADA otvoriť problematiku suplementácie našich športovcov, aby mali prinajmenšom k dispozícii aspoň nejaké informácie.

Prvým krokom tohto projektu je vydanie informačného letáku, ktorý kategorizuje doplnky. V nadväznosti na tento leták bude SADA každý mesiac pripravovať sériu článkov o konkrétnych doplnkoch.

Autormi týchto článkov sú:

Ing. Tomáš Pagáč, PhD (biochémia STU, pracovník SADA)

PharmDr. Kristián Slíž (farmaceutická fakulta UK)

Najnovším aktuálnym článkom od SADA je téma kĺbovej výživy:

3. Kĺbová výživa

2. Horčík a vápnik

1. Iónové nápoje

ADA_Vyzivove_doplnky_web

Vzdelávacie antidopingové príručky pre rodičov aj mladých športovcov

Slovenská Antidopingová Agentúra (SADA) pripravila vzdelávacie príručky pre rodičov aj mládežníckych športovcov.

Príručka pre mládež je napísaná ako prvý kontakt s touto problematikou. Nie príliš zložitou formou, prakticky, výstižne, je tam aj časť o výživových doplnkoch, respektíve ako rozpoznať výstražné znamenia.

Príručka pre rodičov – rodičia sú neodmysliteľnou súčasťou života svojich detí. Predovšetkým rodičia potrebujú vedieť, čomu všetkému môže byť ich dieťa vystavené. Zároveň je dôležité rodičom pripomenúť, že ich správanie a návyky sú automatickým vzorom pre ich deti. (ak rodič nadáva na trénera, dieťa tento názor veľmi rýchlo preberie, ak rodič počas sledovania športu nadáva na rozhodcov, akí sú … , dieťa to potom vo svojom športe reflektuje).

Tieto dve príručky sú ideálny nástroj na vzdelávanie nižších vekových kategórií spolu s rodičmi:

mladeznicka WEB

rodicovska WEB

Zdroj: SADA

Osveta o výživových doplnkoch od Slovenskej Antidopingovej Agentúry

SADA v posledných dňoch pripravila projekt „osveta výživové doplnky – SADA“. Pri práci so športovcami či už pri dopingovej kontrole alebo počas vzdelávacích seminárov sa dá všeobecne konštatovať, že veľká väčšina športovcov, česť výnimkám, nemá poňatia, prečo niečo užíva. Ďalším bodom pri doplnkoch je kedy a koľko ich užívať. Týmto projektom chce SADA otvoriť problematiku suplementácie našich športovcov, aby mali prinajmenšom k dispozícii aspoň nejaké informácie.

Prvým krokom tohto projektu je vydanie informačného letáku, ktorý kategorizuje doplnky. V nadväznosti na tento leták bude SADA každý mesiac pripravovať sériu článkov o konkrétnych doplnkoch.

Na výživové doplnky existuje veľa názorov, autori článkov sa snažili vychádzať z odbornej literatúry, ktoré je aj citovaná v texte.

Autormi týchto článkov sú:

Ing. Tomáš Pagáč, PhD (biochémia STU, pracovník SADA)

PharmDr. Kristián Slíž (farmaceutická fakulta UK)

1. Iónové nápoje

ADA_Vyzivove_doplnky_web

Národný antidopingový seminár pre lekárov v Bratislave

Dovoľujeme si Vás osloviť ohľadom odborného seminára – Národný antidopingový seminár pre lekárov, ktorý sa uskutoční v NH Bratislava Gate One v dňoch 2.-3. apríla 2020 (štvrtok od 14.00hod., piatok do 12.00hod).

 

Hlavným organizátorom odborného seminára je Antidopingová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s lekárskou a antidopingovou komisiou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Slovenského paralympijského výboru (SPV) pod odbornou záštitou Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva (SSTL).

 

Účastníci odborného seminára obdržia CME kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania; ubytovanie a doprava je na vlastné náklady.

 

Vítaní sú reprezentační tréneri a zástupcovia športových zväzov.

 

Zároveň Vám zasielame link Antidopingovej agentúry SR:

v pravom dolnom rohu na stránke www.antidoping.sk nájdete formulár Máte otázku? ktorý bude zároveň formulárom na prihlásenie sa na odborný seminár. Do formulára prosím vpíšte Váš titul, meno a priezvisko, e-mail a do Vašej správy prosím uveďte Vaše: 1. vzdelanie v špecializačnom odbore, 2. člen SSTL (áno/nie), 3. príslušnosť k národnému športovému zväzu.

2020 02 24 Program národný antidpoingový seminár

https://www.antidoping.sk/

Zdroj:

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

Hanulova 5/C

841 01 Bratislava – Dúbravka

02 / 44 64 34 11

 

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022