Načítavanie údajov ...

V Dubnici obnovili hádzanú, Dudáš môže mať nasledovníkov

Na slovenskú hádzanársku mapu sa vrátila Dubnica nad Váhom. Z liahne dubnickej hádzanej vyšiel aj Peter Dudáš. Skúsený pivot v súčasnosti v službách HKM Šaľa, ktorý získava trénerské skúsenosti aj v kadetskej reprezentácii SR, má na konte 60 zápasov v národnom tíme vrátane dvoch účastí na majstrovstvách Európy mužov (2008, 2012). Práve jeho fotografia bola na plagáte lákajúcom deti do Športového klubu hádzanej Dubnica nad Váhom. „Je to náš odchovanec a najznámejší hráč, tak sme to chceli využiť. Peter nám pomáha aj v súčasnosti, najmä s agendou pri komunikácii so Slovenským hádzanárskym zväzom. Keď niečo potrebujeme, tak on to vybaví,“ prezradil prezident ŠKHá Dubnica Štefan Schnierer.

V roku 2019 po piatich rokoch odmlčania založili nový výbor klubu zložený predovšetkým z poslednej generácie hráčov (Lukáš Bakyta, Štefan Schnierer, Jaroslav Nguyen, Michal Steklý, Roman Čúz, Jakub Kočka, Silvester Gajdošík a Peter Dudáš). Následne prišiel prvý krok, ktorým bol vznik krúžku na 3. základnej škole.

„To sa vďaka bývalému hráčovi a tamojšiemu pedagógovi Silvestrovi Gajdošíkovi podarilo. V meste sa teda vďaka tomuto kroku čiastočne oživila hádzaná. Čiastočne preto, lebo klub oficiálne a opätovne vznikol až v roku 2020, čo sa v meste stretlo s veľmi dobrou odozvou. Od tej doby sa uskutočnili dva nábory, oživil sa marketing a začalo sa zhromažďovať všetko na dôstojné účinkovanie klubu. Odzrkadlením je takmer dvadsiatka zaregistrovaných hráčov od roku narodenia 2010 až po rok 2014. Družstvo chlapcov a dievčat odohralo svoj prvý turnaj taktiež v staronovom klube v Žiline,“ pokračoval šéf dubnického klubu.

„Naším pôvodným cieľom bolo obnoviť mužskú zložku hádzanej, ale na prvé nábory prišlo podstatne viac dievčat ako chlapcov. Pri druhom nábore sa to vyrovnalo. V minihádzanej však môžu hrať aj miešané tímy. Na základe toho sme dospeli k názoru, že sa nebudeme vyslovene orientovať na chlapcov. Na budúci rok by sme chceli mať v kategórii mladších žiakov dievčenské i chlapčenské družstvo,“ vysvetlil Schnierer.

Prilákať deti na hádzanú v konkurencii ostatných športov, ktoré majú v Dubnici tradíciu (futbal, atletika, hokej a najnovšie aj florbal) nie je jednoduché. „Hoci tu doteraz chýbal klasický loptový šport, v tomto smere máme obmedzené možnosti, a tak sme radi za každého. Hádzaná je tu však po dlhých rokoch a stretávame sa s dobrou odozvou, najmä u ľudí, ktorí sa v minulosti venovali tomuto športu. Tí priviedli svoje deti. Náš nábor bol zameraný na ročníky narodenia 2010 – 2014, ale prišli aj deti narodené v rokoch 2008 a 2009. Najskôr trénovali s nami, ale keďže ich nebolo viac, aby vytvorili družstvo, tak sme im odporučili prejsť do Trenčína. Tam mali radosť, že sme im posunuli šikovné deti, ktoré sa uchytili,“ prezradil prezident ŠKHá.

Dubničania trénujú v Mestskej športovej hale a pochvaľujú si spoluprácu s predstaviteľmi mesta. „Sú nám veľmi nápomocní, vychádzajú nám v ústrety a poskytnú, čo potrebujeme. Máme halu zadarmo, dostali sme dotáciu. Zmestili sme sa do harmonogramu tréningov, hoci na úkor atlétov a florbalistov. Trénujeme dvakrát týždenne, zatiaľ v pondelok a stredu.“

„Prioritou je mládež. Momentálne nám pandémia narušila plány a skomplikovala situáciu. Oslovili sme riaditeľov na štyroch z piatich základných škôl. Na každej jednej chceme mať hádzanársky krúžok. Zatiaľ máme na jednej. Verím, že po pandémii sa k tomu vrátime a budeme môcť robiť medzi školami turnaje v minihádzanej, aby sa hádzaná dostala deťom do povedomia. Chceme pokračovať v rozširovaní mládežníckej hádzanej, a to každoročnými nábormi do klubu s chlapcami aj dievčatami,“ načrtol ciele Schnierer.

Dubnická hádzaná pred šiestimi rokmi skončila. „V sezóne 2013/2014, keď sa rozdelila I. liga na východnú a západnú skupinu, odohralo mužstvo mužov svoj posledný zápas na ihrisku Lehoty pod Vtáčnikom. Našťastie, bol to víťazný duel, avšak od tej doby sa do našej hádzanárskej kroniky už nepísalo. Bolo to smutné
ukončenie histórie po 63 rokoch, čo bolo zapríčinené najmä odchodom viacerých hráčov za prácou do iných miest,“ vrátil sa Schnierer do minulosti a pokračoval: „Muži to je hudba budúcnosti. Vízia tam je, rozprávali sme sa o tom. Keby sme do piatich rokov mali aj mužské družstvo, boli by sme radi, ale je to beh na dlhé trate. Momentálne vynakladáme celú našu energiu na stabilizáciu mládeže, kde chceme mať zastúpenie v kategórii mladších a starších žiakov.“

Dubničania v minulosti aj medzi československou špičkou

Z histórie je mnoho podkladov, za čo môže verejnosť ďakovať bývalému hráčovi, funkcionárovi a bývalému primátorovi Dubnice Jurajovi Červinkovi a jeho manželke. Ten stál pri zrode dubnickej hádzanej a bol aj pri tíme dorastencov, ktorí v roku 1969 vyhrali československú ligu a následné roky sa držali na popredných priečkach. Dorastenci boli nielen v týchto rokoch špičkou a úspešne reprezentovali aj v ďalších rokoch. Za jedným z posledných dorasteneckých úspechov stál aj dubnický rodák Peter Dudáš, ktorý si obliekal
reprezentačný dres.

Družstvo mužov taktiež bojovalo vtedy veľmi silnej konkurencii, keď takmer v každom meste a dedine existoval klub. Napriek tomu sa pohybovalo medzi Slovenskou špičkou od 60-tych rokov. Jedným z najväčších úspechov v mužskej kategórii sa však zapísali hráči z roku 1981, keď sa prebojovali do československej ligy a spoločne so slovenskými družstvami ako Červená Hviezda Bratislava, Tatran Prešov, VSŽ Košice bojovali proti vtedajšej špičke ako Dukla Praha či Baník Karviná alebo Škoda Plzeň.

Ženská hádzaná bola taktiež jednou zo súčastí klubu. Tá sa však koncom 60-tych rokov presunula do Novej Dubnice pre kapacitné problémy, keď boli zastúpené všetky vekové kategórie v mužskej a viaceré kategórie v ženskej hádzanej.

Autor: slovakhandball.sk, Foto: ŠKHá Dubnica

Opatrenia vlády pre pomoc zamestnávateľom a SZČO

Vláda SR z dôvodu mimoriadnej situácie s ochorením COVID-19 na svojom zasadnutí dňa 31.3.2020 schválila Príspevok na udržanie pracovných miest pre pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. Tento príspevok je možné uplatniť aj pre oblasť športu. (Aktualizácia textu ku dňu 6.4.2020).

 1. Nárok na príspevok.

Nárok na príspevok majú zamestnávateliaSZČO (okrem SZČO ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer) a SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (UVZ) :

 1. mali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti  (aj zamestnávatelia prevádzkujúci športoviská) a udržia pracovné miesta,
 2. nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti, ale mali pokles tržby o najmenej 20% udržia pracovné miesta  (aj SZČO – športovci, tréneri, rozhodcovia a pod.).

 1. Zamestnávateľ.

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

 1. právnická osoba (obchodná spoločnosť, občianske združenie a pod.), ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej SR, alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 2. organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
 3. právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

 1. Zamestnanec.

Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku sa považuje zamestnanec v pracovnom pomere (len tí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020.) Nárok na príspevok nevzniká napríklad v prípade: dohodára, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu), osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy), dobrovoľníka.

 1. SZČO

Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá:

 1. prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),
 2. vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb.o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.), t.j. aj profesionálny športovec a športový odborník podnikajúci podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
 3. vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb.o súkromnom podnikaní občanov.

Súčasne musia platiť ďalšie podmienky:

    1) SZČO začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020 a aktuálne nemá živnosť zrušenú alebo pozastavenú a
2) SZČO nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer (pracovnú zmluvu)

Pozor, nárok má len taká SZČO, ktorá:

    3) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo
4) čerpá tzv. odvodové prázdniny – a v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020 ak podá daňové priznanie po 31. marci 2020.

 1. Výška príspevku pre zamestnávateľov s povinnosťou prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia UVZ.
  (formulár zverejnený dňa 6.4.2020).

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Preplatené nebudú ani odvody zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Zamestnávateľ z novej výšky mzdy (80 % z pôvodnej mzdy zamestnanca) zaplatí odvody vo výške 35,2 %. V prípade, ak má zamestnávateľ pokles tržieb o viac ako 40 %, bude mať zároveň možnosť odkladu platieb odvodov zamestnávateľa.
Pozor, príspevok je možné žiadať len za dni, kedy mal zamestnanec prekážky v práci na strane zamestnávateľa.  Za dni, keď zamestnanec bol v práci, bol na OČR alebo PN, mal homeoffice, čerpal dovolenku a pod. príspevok nie je možné vyplatiť.

Dňa 4. apríla 2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá v § 250b ods. 6 ustanovuje výšku náhrady mzdy zamestnanca počas mimoriadnej situácie.

 1. Výška príspevku pre zamestnávateľov, ktorí nemali povinnosť prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovej činnosti, ale mali pokles tržby o najmenej 20% udržia pracovné miesta a príspevku pre SZČO na jej zamestnancov.
  (formulár bude zverejnený po 13.4.2020).

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 1. 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 2. 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 3. 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 4. 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Za mesiac marec 2020 sú vyššie uvedené sumy a % poklesu tržieb v polovičnej výške.

Pozor, príspevok je možné žiadať len za dni, kedy mal zamestnanec prekážky v práci na strane zamestnávateľa.  Za dni, keď zamestnanec bol v práci, bol na OČR alebo PN, mal homeoffice, čerpal dovolenku a pod. príspevok nie je možné vyplatiť.

 1. Výška príspevku pre SZČO
  (formulár zverejnený dňa 8.4.2020).

SZČO má za apríl 2020 a nasledujúce mesiace nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 1. 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 2. 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 3. 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 4. 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Za mesiac marec 2020 sú vyššie uvedené sumy a % poklesu tržieb v polovičnej výške.  SZČO nemá nárok na príspevok v prípade, že ukončí alebo preruší podnikanie cez Jednotné kontaktné miesto.

 1. Porovnanie poklesu tržieb

Ak zamestnávateľ/SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka 2019, porovnáva sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb v rovnakom mesiaci minulého roka. (Porovná sa marec 2020 a marec 2019).

 Ak mal zamestnávateľ/SZČO v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné príjmy (a podnikal celý rok 2019), alebo má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, môže porovnávať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za minulý rok 2019. Voľba spôsobu zistenia poklesu tržieb je na rozhodnutí zamestnávateľa/SZČO. Tento spôsob môže zvoliť aj zamestnávateľ/SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka, ak v rovnakom mesiaci minulého roka ešte nepodnikal.

 Ak zamestnávateľ/SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, ale podnikať začal až po tomto mesiaci, porovnáva sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb v mesiaci február 2020.

Ak zamestnávateľ/SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, ale podnikať začal až po tomto mesiaci a ešte počas minulého roka, môže si zvoliť aj spôsob porovnania tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za časť minulého roka.

 1. Podmienky pre čerpanie príspevku

Oprávnené obdobie čerpania príspevku je odo dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok (najskôr od 13. marca 2020) do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

Podmienkou pre poskytnutie príspevku pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom je:

 1. vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom  výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce
 3. predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020
 4. k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO).

Skutočnosti (ku dňu podania žiadosti), ktoré preukazuje zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením :

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 11. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf
 12. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

 1.   Žiadosť o príspevok.

Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom, prioritne predkladá žiadosť úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť do podateľne úradu práce, v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok). Žiadosť predkladá nasledovne:

1) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce,
2) alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa.

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

3) poštou na adresu úradu práce,
4) osobne do podateľne úradu práce.

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia). V prípade, že bude žiadosť neúplná vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie. Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku (za mesiac marec 2020 do konca apríla 2020).

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú po skončení mimoriadnej situácie predmetom následných kontrol. Ak bude pri následnej kontrole zistená nepravdivosť údajov uvedených v žiadosti, môže byť táto skutočnosť klasifikovaná ako podvod alebo subvenčný podvod – teda ako trestný čin s trestnoprávnymi dôsledkami. Žiadateľ by bol v takomto prípade zároveň povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok.

 1.    Úhrada príspevku

Každý žiadateľ dostane potvrdenie o prijatí žiadosti a následne od 14.4.2020 sa začnú doručovať dohody o poskytnutí príspevku. Dohody sa posielajú elektronicky, do aktivovaných schránok cez slovensko.sk a subjektom ktoré nemajú aktivované schránky, sa zasielajú poštou. Zaslanú dohodu je potrebné obratom podpísať a poslať spať cez zaručený elektronický podpis, alebo osobne do podateľne, či poštou. Peniaze budú zaslané do 24 hodín od doručenia podpísanej dohody úradu práce.

Príspevok bude vyplácať miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, udrží pracovné miesta alebo v ktorom SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo iný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny určený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na rokovaní parlamentu boli prijaté alebo sú v procese schvaľovania aj ďalšie návrhy zmien zákonov týkajúcich sa podnikania, daní, sociálnych odvodov a zákonníka práce. Ich stručný súhrn je uvedený napr. tu.

Formuláre žiadostí a podrobnejšie informácie sú zverejnené na  www.neprepustaj.sk a www.pomahameludom.sk .

Foto: kros.sk

60 rokov hádzanej v Bojniciach

V sobotu 15. februára 2020 oslavovali bojnickí hádzanári 60. výročie organizovanej hádzanej v Bojniciach. Oslavy boli rozdelené na dve časti. Začalo sa športovou časťou, t. j. exhibičnými zápasmi domácich družstiev prípravky, zápasom starších žiakov a dorastu proti hosťujúcim družstvám HK Agro Topoľčany v Športovej hale v Prievidzi. Hráči jednotlivých družstiev predviedli na palubovke svoje hádzanárske majstrovstvo. Na úvod Veronika Strížová, predsedkyňa výkonného výboru Hádzanárskeho klubu Kúpele Bojnice (VV HK Kúpele Bojnice), privítala  hráčov, divákov a hostí. Po slávnostnom úvode už palubovka patrila najmenším hádzanárom, ktorí v zápase ukázali, že bojnická hádzaná má medzi nimi veľa talentovaných hráčov. Starší žiaci v zápase predviedli krásu mládežníckej hádzanej a výsledky systematickej prípravy. Posledný exhibičný zápas patril dorastencom, v ktorom mali diváci možnosť vidieť pekné hádzanárske akcie, kolektívnu hru, individuálne majstrovstvo jednotlivých hráčov z oboch mužstiev a množstvo gólov. Každé zúčastnené družstvo si po odohratí zápasu prevzalo odmenu. Odovzdávajúcimi boli poslanci MsZ v Bojniciach Maroš Greschner, Tomáš Grešner a legendy bojnickej hádzanej Ivan Šimšálek, Ján Illovský, Štefan Sedlák a Jaroslav Uhlíř.

Spoločenská časť sa konala v KaSS v Bojniciach za účasti hostí zo Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslava Holešu a Ernö Kelecsényiho, z Krajského zväzu hádzanej Trenčín (KzHá TN) Mariána Jahodku a Vladimíra Pokorného, z Olympijského klubu v Prievidzi (OK PD) Vladimíra Revického a Rudolfa Slíža. Po slávnostných príhovoroch primátora Mesta Bojnice Františka Táma, prezidenta SZH Jaroslava Holešu a predsedkyne VV HK Kúpele Bojnice Veroniky Strížovej nasledovalo slávnostné oceňovanie bývalých aj súčasných hráčov a funkcionárov. Ocenenia si prevzali: Dobrotka Jozef, Šimšálek Ivan, Sedlák Štefan, Škandík Jozef, Nikmon Ondrej,  Krajčíková Kamila, Hasák  Jaroslav, Heráková Helena, Hanzel Jaroslav, Mazurová Jana , Boško Ján , Uhlíř Roman, Mažár Samuel, Briatka Martin, Hlinka Marek, Briatka Juraj, Páleš Marek, Jadroň Ľubomír, Sivák Tomáš, Holdoš Michal, Belluš Juraj, Rajcígel Ján, Kočner Martin.

Plaketu ku príležitosti 60-teho výročia organizovanej hádzanej v Bojniciach prevzala Veronika Strížová z rúk Mariána Jahodku a Vladimíra Revického.

Po slávnostnej časti sa pokračovalo v spoločenskej debate nesúcej sa v spomienkach na uplynulých 60 rokov, ale aj v rovine túžob a želaní do ďalšieho obdobia spojenej s očakávaniami výstavby nového športového stánku pre všetky druhy športov v Bojniciach na mieste, kde sa začala písať v máji 1959 história o hádzanej na „Jarmočnisku“ pri základnej škole v Bojniciach.

Autor, Foto: HK Kúpele Bojnice

Hádzaná v Žiline zažíva znovuzrodenie vďaka nadšencom a dobrovoľníkom z radov bývalých hádzanárov

Apríl 2019 bol prelomový pre partiu dobrovoľníkov z radov bývalých hádzanárov, trénerov a nadšencov, ktorí sa rozhodli vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu spoločnými silami oživiť hádzanú v meste a okrese Žilina. Za pomerne krátky čas dokázali k hádzanej aj napriek veľkej konkurencii ostatných športov v meste Žilina priviesť viac ako 80 detí. Cieľom v dlhodobom horizonte sú aj seniorské tímy. O znovuzrodení žilinskej hádzanej a fungovaní klubu Slovan Malá Fatra – Hádzanársky klub Žilina sme sa porozprávali s jeho zakladateľkou a predsedkyňou Renátou Bartkovou.

Prezraďte ako vznikol nápad na oživenie hádzanej v meste Žilina a ako prebiehal tento proces od prvotnej myšlienky až po súčasný stav?

Nápad na oživenie hádzanej v Žiline vo mne driemal veľmi dlho. Nevedela som si však zadeliť pracovné povinnosti tak, aby som stíhala aj túto aktivitu. Napokon som sama v sebe urobila kompromis a rozhodla som sa ustúpiť z vyšších manažérskych pozícií a ukrojiť si čas z môjho dňa pre hádzanú. Teda môj deň delím medzi prácu v jednej spoločnosti a zvyšok dňa venujem klubu. V januári tohto roku sme sa začali stretávať s ďalšími bývalými hádzanármi zo Žiliny a pripravovať reštart hádzanej v Žiline. V prvom rade som sa spojila s vedúcimi predstaviteľmi zväzu, aby som im ozrejmila náš záujem a našu víziu. Od začiatku sme veľmi intenzívne komunikovali so SZH a KZH. Všetci nám boli veľmi nápomocní radami a usmerneniami. Prvoradé bolo pripraviť stanovy a žiadať o registráciu občianskeho združenia na MV SR, čo sa nám podarilo 10. apríla 2019. Medzitým sme intenzívne komunikovali so základnými školami a organizovali sme otvorené hodiny hádzanej pre žiakov I. stupňa základných škôl. Komunikovali sme aj priamo s Mestským úradom a na porade riaditeľov škôl sme predstavili našu víziu. Vytvorili sme webovú stránku a facebookovú stránku, kde sa široká verejnosť mohla oboznámiť s novovzniknutým klubom. Letáky, ktoré sme rozdávali na otvorených hodinách smerovali rodičov na stránku a tým sme dosiahli vysokú sledovanosť stránky. Zároveň sme začali komunikovať s printovými médiami, aby začali šíriť informáciu o vzniku klubu. V júni to boli zasa ukážkové tréningy a rokovania so školami o prenájme tréningových plôch, o krúžkovej činnosti a nesmiem zabudnúť na intenzívnu komunikáciu s CVČ ohľadom budúcej spolupráce. V lete sme inzerovali v jednom veľkom obchodnom centre a najmä vďaka ochote vedenia tohto nákupného centra nás podporiť sme tam mali možnosť organizovať v auguste hádzanárske popoludnie. Od 5. augusta naše deti naplno trénujú a snažíme sa zabezpečovať veľké haly i keď nás to stojí nemalé prostriedky. Deti nám stále pribúdajú, dnes už máme registrovaných okolo 80 detí. Toto je naozaj v skratke, vyvinuli sme spoločne množstvo aktivít.

Kto sú ľudia, ktorí stoja za týmto projektom?

Medzi prvými to boli Vlado Ohrádka a Milan Jasenka. My sme vytvorili prípravný výbor a pripravili podklady pre založenie klubu. Postupne sa pridali Rudo Kroh, Miška Cíbová, Erika Bašťovanská, Bohuš Mravec, Jozef Horka, Martina Furtáková a ďalší. Všetci členovia občianskeho združenia sa stretli na volebnej schôdzi 4. apríla 2019, kde sme schválili štatutárny orgán, výkonný výbor a kroky na najbližšie obdobie. Na schôdzi 29. apríla sme ešte doplnili ďalšie informácie a Výkonný výbor sa pustil naplno do práce. Vykonávame činnosť bez nároku na odmenu až na jedného trénera, ktorý je zazmluvnený. Vkladáme do toho vlastné prostriedky, pretože sme sa rozhodli srdcom a preto som presvedčená, že sa náš sen stane skutočnosťou.

Aký je súčasný stav klubu? Koľko hráčov, tímov a trénerov má a ktoré športoviská využíva?

Dnes máme prihlásených 82 hráčov a hráčok vo vekovej kategórii od 5 do 12 rokov. Nie všetci sa však v lete zapojili do prípravy a preto registrujeme len deti, ktoré už máme nafotené na registračné preukazy a ktorých rodičia pravidelne nosia na tréningy. Budujeme klub od základov a nie opačne. Staviame na ľuďoch a chceme vybudovať hádzanársku rodinu. Ľudí z minulosti, súčasnosti a budúcnosti, aby prišli na zápasy, keď tu raz bude hrať seniorský tím. Prihlásili sme sa do súťaží mladších žiakov a mladších žiačok, prípravky dievčat a prípravky chlapcov. Samozrejme, začiatok bude pre žiakov a žiačky veľmi náročný a s rodičmi sme o tom hovorili. Pokiaľ deti pravidelne trénujú, je u nich vidieť výrazný posun. V športe nič neprichádza lusknutím prstov, veď to všetci veľmi dobre vieme. Zameriavame sa na rozvoj pohybových schopností a správnu techniku. Čo sa týka športovísk, tak v Žiline je asi ten istý problém ako v akomkoľvek inom meste na Slovensku. Vďaka nezáujmu štátu o výkonnostný šport mládeže za posledných 30 rokov, neexistujú športoviská, neexistuje systematická podpora a finančné zázemie pre podporu mládeže. FTVŠ predsa za tie roky vyprodukovala množstvo trénerov, ktorí si v tomto katastrofálnom systéme podpory športu nemôžu nájsť uplatnenie a uživiť tak svoje rodiny. Niektorí ľudia zjavne nechápu význam športu z komplexného pohľadu ako napríklad zdravie, formovanie osobnosti, pracovné miesta, zvýšenie kvality vlastných ligových súťaží a tým aj reprezentácie atď. Ale späť k halám. Získali sme priestory v halách s rozmermi 40x20m. Zatiaľ to zvládame, ale s pribúdajúcimi kategóriami a minimom tréningových priestorov to bude zložité.

Aké zatiaľ máte ohlasy od rodičov, fanúšikov a ľudí z hádzanárskeho prostredia?

Ak by som sa mala vyjadriť marketingovou rečou, tak sme zatiaľ neurobili relevantný prieskum. Ak by sme na to mali voľné finančné prostriedky a hlavne čas, tak si viem predstaviť aktivity na omnoho vyššej úrovni, aké robíme doteraz. Celkovo si však myslím, že odozva je veľmi pozitívna. V Žilinskom kraji kluby privítali našu existenciu, keďže sa rozšíri počet klubov, ktoré budú v súťaži.

Aké sú podmienky pre hádzanú v Žiline, čo sa týka tradície tohto športu, záujmu detí a rodičov, podpory mesta a škôl alebo potenciálnych partnerov?

Tradícia sa nedá vymazať, ale určite utrpela za posledné roky. V Žiline boli populárnejšie skôr basketbal a volejbal. Avšak aj tieto športy majú rovnaké problémy ako všetky ostatné. Prevažuje tu futbal a veľké ťažkosti má v poslednej dobe hokej. Vzmáha sa florbal a atletika. Z môjho pohľadu je kľúčové, aby si deti mohli vybrať, aký šport by chceli robiť systematicky a čo ich baví najviac. Rodičia sú kľúčovými osobami v športe malých detí, pretože pokiaľ ich oni nevedú k športu a cieľavedomosti či vytrvalosti, tak deti si vyberú tú ľahšiu cestu. Nemyslím si, že moderná doba plná digitalizácie je na vine. Skôr pohodlnosť rodičov, ktorí si vôbec neuvedomujú, ako veľmi škodia vlastným deťom.

Podpora zo strany mesta je zatiaľ nulová. Pán primátor skonštatoval, že tento rok nás nijako nemôže podporiť, keďže grantový systém prebehol (my sme sa doňho nemohli zapojiť, keďže sme ešte nespĺňali podmienky). Dokonca ani tréningové priestory nám neboli poskytnuté zadarmo, pritom cieľovou skupinou sú deti zo Žiliny. Grantový systém KIA je založený na zamestnaneckých grantoch do výšky 5000 EUR a o víťazných žiadateľoch rozhoduje žreb. Celková suma je až 200 000 EUR. My sme sa ešte nemohli tento rok uchádzať, no celkovo tento systém nepokladám za podporu výkonnostného športu. Budeme sa ešte uchádzať o individuálnu podporu z VÚC. Niektoré firmy nás zatiaľ podporili menšími čiastkami, začo im patrí veľká vďaka a pomaly dávame dokopy potrebné financie. Budeme žiadať ďalšie firmy o podporu našej činnosti a verím, že ich presvedčíme, že to čo robíme má zmysel. Riaditeľka Centra voľného času je nám veľmi naklonená a intenzívne s centrom rokujeme a spolupracujeme. Trénujeme v hale na ulici V. Javorku, samozrejme sa jedná o komerčný prenájom plochy. Hlavný stan rozložíme na ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline, vďaka výbornej komunikácii s pani riaditeľkou. Dve tréningové jednotky máme v ŠH na Rosinskej ceste. Do toho prichádzajú hala vo Višňovom a ďalšie školy, kde by sme mali mať doplnkovú krúžkovú činnosť. Celkovo neuznávam miešanie CVČ, krúžkov a činnosti športových klubov do jednej kopy. Spôsobuje to zmätok, stratu talentovaných športovcov v spleti malých organizácií a zlé financovanie. Jednoducho sa zrútil systém, ktorý tu fungoval pred revolúciou. Športové kluby by mali vychytávať najtalentovanejších športovcov a nemali by byť vôbec finančne závislé od škôl. Šport sa ocitol na chvoste záujmov.  Je potrebná zásadná zmena, ale na to musí byť politická vôľa a záujem zákonodarcov.

Kde vidíte klub v dlhodobom horizonte? Chceli by ste mať v horizonte 10 rokov aj seniorské tímy alebo sa plánujete venovať výlučne mládeži?

Postupne budeme budovať tímy žiactva, dorastu a samozrejme náš cieľ je mať seniorské tímy. Potrebujeme všetkých presvedčiť našou činnosťou, že to myslíme vážne a že vieme čo, ako a hlavne prečo to robíme. Pokiaľ sa nám podarí vzbudiť pozitívnu emóciu okolo klubu a ľudia nám budú veriť, tak získame aj divákov a vtedy to má zmysel. Vtedy môžeme ponúknuť firmám reklamné partnerstvo.

V súčasnej dobe skôr športové kluby zanikajú ako vznikajú, čo je spojené aj s veľkými nákladmi na financie, ľudské zdroje a veľkou administratívou a byrokraciou. Neoľutovali ste zatiaľ svoje rozhodnutie?

Určite nie. Nikdy neľutujem. To je v mojom živote zásada. Na neúspechoch a sklamaniach sa treba poučiť a neopakovať ich. I keď niekedy zabolia. Treba zdvihnúť hlavu a ísť konštruktívne ďalej.

SLOVAN MALÁ FATRA – HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA na internete:

https://www.hadzanazilina.sk/

https://m.facebook.com/zilinahadzana

https://www.instagram.com/hadzanazilina/

Hádzaná má v meste Žilina veľkú tradíciu.

Zakladateľka klubu SLOVAN MALÁ FATRA – HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA Renáta Bartková v tíme Slovenska počas Akademických MS v roku 1994 v Bratislave, kde sa Slovenky stali akademickými majsterkami sveta. Bartková na fotke v treťom rade druhá sprava hrávala ako ľavá spojka. Na fotke aj súčasný tréner ženskej hádzanárskej reprezentácie Pavol Streicher.

Autor: slovakhandball.sk, Foto: SLOVAN MALÁ FATRA – HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA, Archív Renáta Bartková

Najnovšie news

08. Aug, 2022

Aj Polák do českej extraligy

Počet slovenských hádzanárov pôsobiacich v Česku sa počas letného prestupového obdobia rozrástol.…

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022