Načítavanie údajov ...

Pozvánka: Seminár organizátorov športových podujatí, školenie hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov.

 

Vážení kolegovia, milí športoví priatelia,

z poverenia Slovenského atletického zväzu a pod gesciou Komisie behov organizovaných mimo dráhu,
zriadenej Slovenským atletickým zväzom, si vás týmto dovoľujem pozvať na „Seminár organizátorov
športových podujatí – bezpečnosť a organizácia športových podujatí“, ktorý sa uskutoční dňa 28.02.-01.03.
2019 v Bratislave v Hoteli Vienna House Easy.

Slovenský atletický zväz v spolupráci s BeCool Agency pre vás pripravili dvojdňový program. V prvý deň
to bude beseda s mnohými pozvanými odborníkmi na legislatívu, manažment, požiarnu ochranu, prvú
pomoc a celkovú bezpečnosť a opatrenia pri organizovaní športových podujatí. Druhý deň bude prebiehať
školenie a skúšky na hlavného usporiadateľa a bezpečnostného manažéra. Presný program nájdete
v prílohe pozvánky.

Športového kongresu sa môžu zúčastniť okrem členov SAZ aj všetci záujemcovia z radov organizátorov
športových podujatí a verejnosti.

Členovia SAZ: V rámci klubu registrovaného v SAZ sú 2 voľné vstupy hradené Slovenským atletickým
zväzom na 28.02.2019. Školenie + skúšky 28.02.2019 a 01.03.2019 je za poplatok 30,- EUR. Pre ďalších
členov klubu platia podmienky ako pri nečlenovi.
Nečlenovia SAZ: seminár 28.02.2019 je za poplatok 30,- EUR. Školenie + skúšky 28.02.2019 a 01.03.2019
je za poplatok 99,- EUR. (číslo účtu SAZ: SK27 0200 0000 0001 6883 6012).

Organizačné zabezpečenie seminára bude mať na starosti kolega Tomáš Willwéber. Ak by ste mali
akékoľvek otázky smerom k semináru – jeho programu či organizácii, neváhajte nás prosím kontaktovať na
tomas@becool.sk.

Tešíme sa opäť na spoločné stretnutie a verím, že program a celkový charakter podujatia bude pre vás opäť
pozitívnou skúsenosťou a prínosom pre vaše aktivity.

V Bratislave dňa 02.02.2019

Jozef Pukalovič
predseda komisie pre behy mimo dráhu SAZ

 

Potrebné informácie nájdete aj na linku:

https://www.atletika.sk/seminar-bezpecnost-a-organizacia-sportovych-podujati/

Konkrétny program nájde tu: program

 

Foto: TASR

Najnovšie news

28. Nov, 2022

Zomrel Jozef Hlinický

V pondelok 28. novembra 2022 zomrel vo veku 77 rokov Jozef Hlinický, bývalý ligový rozhodca a člen…

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022