Načítavanie údajov ...

To nie je žiaden fór, aj ty môžeš dať gól

Hádzaná aj na hodinách telesnej a športovej výchovy vďaka projektu MODULY

Slovenský zväz hádzanej (SZH) uspel so žiadosťou o dotáciu z projektu MODULY. Projekt je zacielený na I. stupeň ZŠ (2. trieda) a prepája prostredie športových zväzov, klubov a organizácií so školským prostredím. Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času.

„Športové hry sú už tradične obľúbené medzi všetkými kategóriami školákov a telesná výchova je považovaná za jeden z najdôležitejších prostriedkov výchovy človeka. Naše športové aktivity, súťaže a hry by mali byť nielen prínosom, ale aj zatraktívnením hodín telesnej a športovej výchovy pre prvý stupeň ZŠ. Hra dáva deťom veľmi dôležitú zručnosť spolupracovať a budovať kolektívneho ducha.“

Trénersko-metodická komisia SZH pripraví metodický materiál pre trénerov, ktorí pôjdu do škôl a zároveň tento metodický materiál bude pomôckou pre učiteľov, vychovávateľov ZŠ.

Hodiny sú určené pre 2. triedy základných škôl, 1 modul = 6 hodín s jednou triedou. Termín realizácie projektu je od 1.septembra 2022 do 30. júna 2023.

Riaditeľov základných škôl budú oslovovať naše Krajské zväzy hádzanej s cieľom realizovať náš MODUL na hodine telesnej a športovej výchovy. Veríme, že sa nám podarí prilákať čo najviac škôl do projektu a s každou zapojenou školou podpíše Slovenský zväz hádzanej zmluvu o spolupráci.

Realizácia Modulu v hodinách TaŠV sa vždy uskutoční za prítomnosti zodpovedného pedagogického pracovníka školy – triednej učiteľky/učiteľa (nikdy nie bez nej/neho). Škola neuhrádza žiaden poplatok v spojitosti s poskytovaním MODULU na škole, nevyberajú sa žiadne poplatky. Tešíme sa na spoluprácu!

Autor: slovakhandball.sk

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022