Načítavanie údajov ...

V auguste opäť Stupava Cup a Zorno Cup, prihlášky do konca júla

ZORNO CUP 2022
Organizátori z HC Tatran Stupava pripravujú na leto tradičné mládežnícke podujatia. V termíne 19. – 21. augusta 2022 sa uskutoční 8. ročník medzinárodného hádzanárskeho chlapčenského turnaja ZORNO CUP v kategóriách B12 – mladší žiaci (r. narodenia 2010 a ml.), B14 – starší žiaci (r. narodenia 2008 a ml.), B16 – mladší dorast (r. narodenia 2006 a ml.), B18 – starší dorast (r. narodenia 2004 a ml. + max 3 hráči r. narodenia 2003). Prihlášky treba zaslať do 31. júla 2022 Rudolfovi Draškovičovi ml. (tel.: +421 907 827 047) na e-mail: playminihandball@hctatranstupava.sk.

Na Zorno Cupe 2022 sa bude hrať v školskej športovej hale v Stupave, v športovej hale Malina v Malackách a v športovej hale v Záhorskej Bystrici. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu, ak počet prihlásených tímov prekročí maximálny počet. Družstvá na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú vecné ceny. Každé družstvo dostane účastnícky diplom.

Podľa počtu prihlásených tímov budú v piatok a v sobotu od 8.00 do 20.00 h zápasy v skupinách, v sobotu večer je pripravený kultúrny program. V nedeľu budú zápasy o umiestnenie a vyhodnotenie turnaja.

Ubytovanie a stravovanie: cena na osobu / celý pobyt závisí od typu ubytovania, v penzióne je to 84 €, v miestnosti s vlastnými spacákmi a karimatkami 64 €. V cene je zahrnutá strava v školskej jedálni (19. 8. večera, 20. 8. raňajky, obed, večera, 21. 8. raňajky, obed), 2x ubytovanie, doprava medzi ZŠ a športovými halami. Každé družstvo bude platiť depozit za ubytovanie vo výške 150 eur, ktorý bude vrátený v plnej výške pri odchode z turnaja, ak sa nevyskytnú žiadne zavinené škody na zariadení a prevádzke ubytovania.

Štartovné je 120 eur pre jeden tím. Registračný poplatok a 50 % poplatku za ubytovanie a stravu za hráčov je potrebné uhradiť do 31. 7. 2022 na účet:

Názov účtu: HC Tatran Stupava,
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533
BIC: GIBASKBX

STUPAVA CUP 2022
Medzinárodný hádzanársky dievčenský turnaj STUPAVA CUP napíše svoju piatu kapitolu od 26. do 28. augusta 2022. Je určený pre kategórie G12 – mladšie žiačky (r. narodenia 2010 a mladšie), G14 – staršie žiačky (r. narodenia 2008 a mladšie), G16 – mladšie dorastenky (r. narodenia 2006 a mladšie), G19 – staršie dorastenky (r. narodenia 2003 a mladšie). Prihlášky treba zaslať do 31. júla 2022 Róbertovi Popluhárovi (tel.: +421 903 789 709) na e-mail: seftrener@handballacademy.sk, resp. zahraniční účastníci (komunikácia v anglickom a nemeckom jazyku) Zuzane Popluhár (+421 911 229 705) na e-mail: zpopluhar@gmail.com.

Zápasy Stupava Cupu 2022 sa budú hrať v školskej športovej hale a v hale Park v Stupave, v športovej hale v Záhorskej Bystrici a v športovej hale Malina v Malackách. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu, ak počet prihlásených tímov prekročí maximálny počet. Družstvá na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú vecné ceny. Každé družstvo dostane účastnícky diplom.

Podľa počtu prihlásených tímov budú v piatok a v sobotu od 8.00 do 20.00 h zápasy v skupinách, v sobotu večer je pripravený kultúrny program. V nedeľu budú zápasy o umiestnenie a vyhodnotenie turnaja.

Ubytovanie (je zabezpečené v Stupave a Lamači) a stravovanie: cena na osobu / celý pobyt závisí od typu ubytovania, v penzióne je to 84 €, v miestnosti s vlastnými spacákmi a karimatkami 64 €.

V cene je zahrnutá strava v školskej jedálni (26. 8. večera, 27. 8. raňajky, obed, večera, 28. 8. raňajky, obed), 2x ubytovanie, doprava medzi ZŠ a športovými halami.
Každé družstvo bude platiť depozit za ubytovanie vo výške 150 eur, ktorý bude vrátený v plnej výške pri odchode z turnaja, ak sa nevyskytnú žiadne zavinené škody na zariadení a prevádzke ubytovania.

Štartovné je 130 eur pre jeden tím. Registračný poplatok je potrebné uhradiť do 31. 7. 2022 na účet:

Názov účtu: HC Tatran Stupava,
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
číslo účtu: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533,
BIC: GIBASKBX

Autor: slovakhandball.sk

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022