Chcem byť rozhodca

Komisia Rozhodcov a Delegátov SZH usporadúva školenia mladých rozhodcov dvakrát do roka a to spravidla jedenkrát na západe (jar) a jedenkrát na východe Slovenska (jeseň). Prihlásení záujemcovia dostanú 2 týždne pred školením pozvánku so všetkými organizačnými pokynmi.

Poprosíme záujemcov o zaslanie nasledovných údajov na e-mailovú adresu marian.cech.szh@gmail.com :

  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Bydlisko (poštová adresa)
  • Príslušnosť k športovému klubu (ak existuje)
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

Foto: SEHA/Uros Hocevar

Najnovšie news