Načítavanie údajov ...

Výzva Erasmus + Call 2020 s doteraz najväčším rozpočtom na šport

Európska komisia uverejnila výzvu Erasmus + Call 2020 s doteraz najväčším rozpočtom na šport – spolu 57,6 mil. EUR. Činnosti, ktoré môžu byť financované, sú rovnaké ako v posledných rokoch:

 

Collaborative partnership

 • Maximálny grant 400 000 EUR
 • Minimálne 5 partnerov z krajín programu Erasmus +
 • Trvanie projektu 12, 24, 30 alebo 36 mesiacov
 • Vybrané projekty sa  môžu začať najskôr 1. januára 2021

 

Small Collaborative partnerships

 • Maximálny grant 60 000 EUR
 • Minimálne 3 partneri z krajín programu Erasmus +
 • Trvanie projektu 12, 18 alebo 24 mesiacov
 • Vybrané projekty sa  môžu začať najskôr 1. januára 2021

 

Not-for-profit European Sport Events

 • Maximálny grant 500 000 EUR
 • Celoeurópske športové podujatia organizované v jednej krajine, ktoré musí zahŕňať účastníkov z najmenej 10 rôznych programových krajín Erasmus + alebo Športové podujatia organizované súčasne v niekoľkých programových krajinách musia zapojiť účastníkov podujatí z najmenej 10 rôznych programových krajín.
 • Trvanie projektu: Do 1 roka (od prípravy podujatia po jeho následné sledovanie)
 • Podujatie sa musí uskutočniť počas roku 2021 – kedykoľvek do 31. októbra 2021

 

 

Deadline na všetky žiadosti v oblasti športu je 2. apríla 2020 o 17:00. Výzvu na predloženie návrhov nájdete tu a nové Inštrukcie k programom sú k dispozícii tu.

 

Odporúčame, aby ste zvážili možnosť uplatniť, pretože pri doteraz najväčšom rozpočte na šport sa očakáva, že šance na získanie financovania budú lepšie ako predtým. Ak máte záujem, odporúčame vám začať s plánovaním žiadosti čo najskôr, pretože tento proces trvá nejaký čas. V prípade otázok nás kontaktujte.

 

S pozdravom,

 

Petra Gantnerova

Head of International Relations

Slovak Olympic and Sports Committee

Kukučínova 26, 838 08 Bratislava, Slovak Republic

T +421-2-49256131 | M +421-915-499856

gantnerova@olympic.sk | www.olympic.sk

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022