Načítavanie údajov ...

Vzdelávacie programy pre trénerov – licencie B a C

Slovenský zväz hádzanej (SZH) pripravil v spolupráci s FTVŠ UK vzdelávacie programe pre trénerov – licencie „C“ a „B“.

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program II. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „C“, Európska kvalifikácia RC level I.
 Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 3 bloky špecializácia (1 blok: piatok – nedeľa)
 Termín všeobecnej časti: 1. blok november 2022, 2. blok február 2023
 Termín špeciálnej časti: 1 blok 5/2023, 6/2023
 Cena školenia: 250 eur*

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:
1. Úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner I. kvalifikačného stupňa,
3. hráč najvyššej súťaže domácej krajiny v hádzanej, ktorý odohral v najvyššej súťaži minimálne dve súťažné sezóny môže byť prijatý na vzdelávanie II. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania vzdelávania I. kvalifikačného stupňa,
4. zaplatenie poplatku za vzdelávanie.
Vzdelávací program II. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 14. 10. 2022

SZH v spolupráci s FTVŠ UK ponúka vzdelávací program III. stupňa štúdia – tréner hádzanej licencie „B“, Európska kvalifikácia RC level II.
 Rozsah vzdelávania 2 bloky všeobecná časť + 4 bloky špecializácia (1 blok: piatok – nedeľa)
 Termín všeobecnej časti: 1. blok november 2022, 2. blok február 2023
 Termín špeciálnej časti: 4 bloky január-jún 2023
 Cena školenia 325 eur*

Podmienky pre účasť na vzdelávaní:
1. úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
2. držiteľ odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa,
3. reprezentant SR v hádzanej, ktorý odohral minimálne 30 oficiálnych reprezentačných zápasov v seniorskej kategórii, môže byť prijatý na vzdelávanie III. kvalifikačného stupňa aj bez splnenia podmienky absolvovania vzdelávania II. kvalifikačného stupňa,
4. najmenej 2-ročná trénerská prax od získania odbornej spôsobilosti II. kvalifikačného stupňa,
5. zaplatenie poplatku za vzdelávanie.
Vzdelávací program III. stupňa štúdia bude otvorený v prípade, ak sa naplní počet 15-tich uchádzačov o štúdium.

TERMÍN ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY DO 14. 10. 2022

V prípade záujmu prosíme zaslať na e-mailovú adresu marcinova@slovakhandball.sk nasledovné informácie:
 o aké školenie má uchádzač záujem (C, B)
 meno a priezvisko uchádzača
 e-mailový a telefonický kontakt uchádzača
 adresa pobytu
 doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom,…)
 doklad o úhrade poplatku za vzdelávanie (do poznámky treba napísať „vzdelávanie napr. C a priezvisko“)

Poplatok je potrebné uhradiť na účet SZH:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1055067012/1111
IBAN: SK79 1111 0000 0010 5506 7012
BIC: UNCRSKBX

V prípade, že sa školenie neuskutoční,bude poplatok vrátený v plnej výške.

Pozn.: (*) cena školenia sa môže počas štúdia mierne znížiť/zvýšiť. Po ukončení školenia bude tento rozdiel vrátený, resp. daný rozdiel bude treba uhradiť. O prípadnom znížení/zvýšení budú uchádzači informovaní vopred.

Najnovšie news

Naši partneri

Generálny partner SZH a titulárny partner ligy a reprezentácie
Partner SZH
Technologický partner SZH
Oficiálny partner mobility SZH
Oficiálny partner NHE a MOL Ligy
Oficiálny partner oblečenia SZH Oficiálny partner oblečenia SZH
Mediálny partner SZH
Clothing partner of the Men´s National Team for the EHF EURO 2022