Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

projekt Minihádzanou za zdravím 

Vyhodnotenie projektu Minihádzanou za zdravím 2015.
3.3. 2016 Autor - redakcia, www.minihandball.sk
Vyhlasovateľom projektu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenský zväz hádzanej.

Minihádzaná na školách
Nosným cieľom projektu bolo a je podporiť minihádzanú na školách v jednotlivých krajoch po Slovensku. Projekt má byť tiež súčasťou podpory a propagácie činností jednotlivých škôl v oblasti minihádzanej. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je zvýšiť tiež hádzanársku zákadňu na školách a popularizovť tento šport vôbec.

1641 detí v akcii
Do projektu sa zapojil aj Banskobystrický kraj, v ktorom dlhšiu dobu absentovala činnosť v oblasti minihádzanej, mládežníckej hádzanej a vôbec hádzanej. 
Spolu po celom Slovensku sa podarilo podporiť materiálne 28 turnajov, do ktorých sa zapojilo 62 škôl a 1641 detí - žiakov a žiačok základných škôl. Podporila sa športová aktivita na školách. Zo všetkych turnajov sa podarilo uchovať 238 fotografií, 22 videí a 85 ďalších dokumentov, ktoré úzko súvisia s projektom a môžu byť odrazovým mostíkom aj pre nadchádzajúci projekt Minihádzanou za zdravím 2016.

Vyhodnotemie Projektu Minihádzanou za zdravím 2015

ROK 2016: 1 252 600,- EUR
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner