Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

projekt Minihádzanou za zdravím 

Vyhodnotenie projektu Minihádzanou za zdravím 2015.
3.3. 2016 Autor - redakcia, www.minihandball.sk
Vyhlasovateľom projektu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenský zväz hádzanej.

Minihádzaná na školách
Nosným cieľom projektu bolo a je podporiť minihádzanú na školách v jednotlivých krajoch po Slovensku. Projekt má byť tiež súčasťou podpory a propagácie činností jednotlivých škôl v oblasti minihádzanej. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je zvýšiť tiež hádzanársku zákadňu na školách a popularizovť tento šport vôbec.

1641 detí v akcii
Do projektu sa zapojil aj Banskobystrický kraj, v ktorom dlhšiu dobu absentovala činnosť v oblasti minihádzanej, mládežníckej hádzanej a vôbec hádzanej. 
Spolu po celom Slovensku sa podarilo podporiť materiálne 28 turnajov, do ktorých sa zapojilo 62 škôl a 1641 detí - žiakov a žiačok základných škôl. Podporila sa športová aktivita na školách. Zo všetkych turnajov sa podarilo uchovať 238 fotografií, 22 videí a 85 ďalších dokumentov, ktoré úzko súvisia s projektom a môžu byť odrazovým mostíkom aj pre nadchádzajúci projekt Minihádzanou za zdravím 2016.

Vyhodnotemie Projektu Minihádzanou za zdravím 2015

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner