Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

S RENAULTOM NA DVOJZÁPAS HÁDAZNEJ

Slovenský zväz hádzanej pripravil v spolupráci so svojím oficiálnym auto partnerom zauímavú súťaž. V hre je auto značky Renault Megane GT od spoločnosti Auto Ideal, s.r.o. pre jedného z fanúšikov na deň týždeň s plnou nádržou.
Výsledky
Štatistiky družstiev
Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport
v roku 2017: 1 325 805,- eur