Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

doškoľovací seminár trénerov

Seminár je venovaný všetkým trénerom a trénerkám hádzanej s licenciou D,C,B,A. Lektorom bude Rolf Brack (lektor EHF) - téma utočná hra s jedným hráčom naviac.
27.6. 2016 - Autor - redakcia

Slovenský zväz hádzanej si  Vás dovoľuje pozvať na doškoľovací seminár trénerov a tréneriek hádzanej všetkých licencií, ktorý  sa uskustoční 30.7. 2016 v Bratislave. Misesto semináru pre teoretickú časť je FTVŠ Lafranconi, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava a pre praktickú časť je miestom športová hala FTVŠ. Lektorom bude Rolf Brack (lektor EHF) - útočná hra s jedným hráčom naviac.

Informácie o programe nájdete na priloženom linku - pozvánke:

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner