Slovenský Zväz Hádzanej

logo logo logo

Foto Minihádzaná: Majstrovstvá okresu Topoľčany

21.12.2017, Autor: HK Agro

Učastníci:  ZŠ Škultétyho Topoľčany, ZŠ s MŠ Horné Obdokovce, ZŠ s MŠ Gogoľová Topoľčany, ZŠ s MŠ Radošina, ZŠ s MŠ Veľké Ripňany, ZŠ Kovarce,  ZŠ Hollého Topoľčany,  ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica, ZŠ s MŠ Preseľany, HK AGRO Topoľčany

Partneri
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Reklamný partner ženskej reprezentácie
Reklamný partner mužskej reprezentácie
Oficiálny auto partner
Slovenského zväzu hádzanej
Oficiálny partner Extraligy a WHIL
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner
Mediálny partner