Slovenský zväz hádzanej oznamuje, že v termíne 17. – 20. augusta 2023 sa bude v Bratislave konať 3. časť školenia špecializácie EHF Master Coach, ktoré bude zároveň v dňoch 18. – 20. 8. 2023 doškoľovacím, t.j.  predlžovacím seminárom EHF Master Coach a Prolicence. Prihlášku na doškoľovací seminár spolu s kópiou trénerského preukazu je potrebné zaslať na halasova@slovakhandball.sk najneskôr do 7. augusta 2023. V prihláške na doškoľovací seminár k predĺženiu trénerskej licencie EHF Master Coach je potrebné uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo, email, príslušnosť ku klubu (ak je) a trénerskú licenciu.

 

Autor: slovakhandball.sk