Komisia krajských zväzov hádzanej

Zloženie:

Milan Lozák, predseda komisie, prezident Prešovského krajského zväzu hádzanej

 Boris Cipov, tajomník, člen, prezident Banskobystrického krajského zväzu hádzanej

 

Ľubomír Orosz, člen, prezident Bratislavského krajského zväzu hádzanej

Ivan Dávidek, člen, prezident Trnavského krajského zväzu hádzanej

Ján Beňo, člen, prezident Trenčianskeho krajského zväzu hádzanej

Róbert Klimo, člen, prezident Žilinského krajského zväzu hádzanej

Slavomír Varga, člen, prezident Nitrianskeho krajského zväzu hádzanej

Miloš Šubák, člen, prezident Košického krajského zväzu hádzanej

 

 

............................, člen, zástupca majstrovského klubu ženy, Dunajská Streda

Peter Valášek, člen, zástupca majstrovského klubu muži, Považská Bystrica

Aktuálne články

calendar