Kontakty

Sekretariát

Marketing

Kontrolná komisia

Legislatívna komisia

Komisia mládeže

Komisia rozhodcov a delegátov

 • Peter Haščík

 • Richard Sivák

  tajomník

 • Vladimír Rančík

  člen

 • Zuzana Fuleová

  člen

 • Ján Beňo

  člen

 • Miloš Šubák

  člen

 • Dávid Chudoba

  člen

 • Jaroslav Ondogrecula ml.

  člen

  Asociácia rozhodcov a delegátov

Športovo - technická komisia

Disciplinárna komisia

Trénersko - metodická komisia

Komisia krajských zväzov

 • Milan Lozák

 • Boris Cipov

  podpredseda, tajomník, BB KZHá

 • Ľubomír Orosz

  BA KZHá

 • Ivan Dávidek

  TT KZHá

 • Dušan Timko

  KE KZHá

 • Róbert Klimo

  ZA KZHá

 • Slavomír Varga

  NT KZHá

 • Ján Beňo

  TN KZHá

  podmienečne

 • Helena Ryšanková Aspridu

  za klub IUVENTA Michalovce

 • Eduard Schwarzbacher

  za klub Tatran Prešov

Komisia pre riešenie sporov

Komisia pre schvaľovanie laureátov Siene slávy

 • Pavol Palša

 • Miroslav Jursík

  člen

 • Mária Ďurišinová

  člen

 • Jozef Zápražný

  člen

 • Zdeno Simonides

  člen

calendar