Konferencia SZH

Konferencia SZH 2024

Informácia o konaní zasadnutia 2024

Výročná správa SZH za rok 2023

Pozvánka na konferenciu 2024

 

Kandidáti na členov orgánov

Konferencia SZH 2023

Informácia o konaní zasadnutia 2023 

Pozvánka na konferenciu

Výročná správa SZH za rok 2022

Návrh - program konferencie SZH

Rokovací poriadok

Zápisnica_z_konferencie SZH zo dňa 2.6.2023

 

Konferencia SZH 2022

Konferencia SZH 2021

Konferencia SZH 2020

Konferencia SZH 2019

Konferencia SZH 2018

Aktuálne články

calendar